TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník III. / č. 1                     2. neděle po Narození Páně                     3. 1. 2016


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Před námi je slavnost Zjevení Páně. Je to jedna z nejvýznamnějších slavností liturgického roku. Připomínáme si a slavením zpřítomňujeme tajemství, že v Dítěti narozeném z Panny Marie se světu zjevil Syn Boží, Mesiáš Izraele a Světlo národů. Odedávna se při této slavnosti připomínaly tři události – klanění mudrců novorozenému Dítěti, křest Krista v Jordánu a první zázrak v galilejské Káně. Jde o trojí potvrzení božství Ježíše Krista. Svoboda, kterou Kristus přináší – osvobození od hříchů – je určeno lidem ze všech národů. Radujme se, že můžeme vytvářet Boží lid – Církev, společenství, které se snaží vydávat svědectví o Bohu blízkém, bohatém na milosrdenství, Bohu zachraňujícím.

P. Josef

ADORACE

Kostel Všech svatých v Hradiskuneděle 3. 1. od 14.00 hod. setkání u Jesliček, zakončené adorací a svátostným požehnáním.

Kostel sv. Mořiceneděle 3. 1. a 10. 1. v 19.00 hod.

Kaple sv. Kříženeděle 3. 1. – celodenní adorace (8.30 – 17.00 hod.)

Kostel Všech svatých v Hradiskučtvrtek 7. 1. tichá adorace od 17.15 do 18.00 hod. Během adorace bude příležitost ke svátosti smíření.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

Od 4. ledna 2016 budou v kapli sv. Vincence na Malém Valu mše svaté ve všední dny opět v 6.00 hod.

 

Středa 6. ledna – Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

  6.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

11.30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

17.00 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

Při mši svaté bude žehnání vody, křídy a kadidla.

 

Upozornění:

Ve středu 6. ledna nebude mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele.

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko se ve čtvrtek 7. ledna nekoná!

 

Neděle 10. ledna – svátek Křtu Páně

Končí doba vánoční. V pondělí začíná první týden liturgického mezidobí. První čtení a responzoriální žalm se při mši svaté berou z 2. ročního cyklu feriálního lekcionáře.

Pořad bohoslužeb – pravidelný nedělní:

  7.30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

  7.45 hod. – kostel sv. Mořice

  8.00 hod. – kaple sv. Vincence na Malém Valu

  9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

10.45 hod. – kostel sv. Mořice

18.00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

 

Přístup k jesličkám:

kostel sv. Mořice

  3. 1. 2016           9.00 – 10.30 hod. a 14.00 – 17.00 hod.

  4. 1. – 9. 1.       10.00 – 12.00 hod. a 14.00 – 17.00 hod.

  10. 1.      9.00 – 10.30 hod. a 14.00 – 17.00 hod.

kostel sv. Jana Křtitele

3. 1.                   14.00 – 18.00 hod.

Děkujeme všem, kteří přivezli a osadili vánoční stromky, postavili betlémy a připravili vánoční výzdobu našich kostelů. Děkujeme těm, kteří v tyto vánoční dny na sebe vzali službu u Jesliček. Betlém zůstává do příští neděle. Využijte ještě tento vánoční čas a přicházejte během dne k Jesličkám a ke svatostánku na chvíli ztišení a osobní modlitby. Kdo můžete, nabídněte svůj čas a zapojte se ještě do služby, aby byly obsazeny všechny dny tohoto týdne. Rozpis hodin je v kostele sv. Mořice na stole u bočního vchodu.

 

Tříkrálová sbírka

Velký dík patří všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírkydětem, mládeži, dospělým – tedy všem koledníkům, organizátorům sbírky i vám všem, kteří jste věnovali nebo ještě věnujete svůj dar. Kéž vám to Bůh bohatě odmění.

 

Farní bál

Přijměte pozvání na Farní bál. Koná se v sobotu 16. ledna od 20.00 hod. v sále Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Vstupenky se prodávají ve farním knihkupectví.

 

Výtvarná soutěž pro děti

U příležitosti konání Tříkrálové sbírky vyhlašuje FATYM Vranov nad Dyjí výtvarnou soutěž pro všechny děti od 3 do 15 let (MŠ + ZŠ), pod názvem „Nakresli betlém.“ Díky našemu Děkanátnímu centru pro rodinu se mohou zapojit i děti v našich farnostech. Výtvarné práce odevzdávejte do 8. ledna 2016 do 18 hodin v obchůdku: Knihkupectví AVE, Riegrovo nám. 264, Kroměříž. Podrobnosti o soutěži, která je rozdělena do čtyř kategorií, najdete na plakátě na farní vývěsce.

 

Pozvánka

Zveme všechny muže bez rozdílu věku na setkání s P. Lvem Eliášem na téma: Jak putovat ke Svaté bráně. Sejdeme se v sobotu 16. 1. 2016 od 8.15 do 12 hod. u sester sv. Vincence na Malém Valu v Kroměříži.

Svou účast potvrďte na e-mail: vana.peta@gmail.com nebo na mobil 739 914 797 nejpozději do 12. 1. 2016.

Využijte této příležitosti, aby nám i našim blízkým "neutekly" všechny milosti, které nám tento mimořádný rok nabízí!

 

Pouť na Velehrad – otevření Svaté brány

V neděli 24. ledna 2016 se koná na Velehradě pouť k Panně Marii, Matce jednoty křesťanů. Mši svatou bude sloužit v místní bazilice v 10.00 hod. otec biskup Mons. Josef Hrdlička. Při této příležitosti bude otevřena v bazilice Svatá brána.

Zveme vás srdečně na tuto pouť s možností získat odpustky Svatého roku milosrdenství. Autobus z Kroměříže bude odjíždět v 8.30 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Přihlaste se co nejdříve v sakristii nebo ve farní kanceláři u kostela sv. Mořice nebo u kostela Panny Marie.

 

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES