TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník III. / č. 2                     Svátek Křtu Páně                     10. 1. 2016


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Chci ze srdce poděkovat všem, kdo v uplynulém roce různým způsobem, každý podle svých možností, pomáhali v obou našich farnostech.

Svým spolubratřím kněžím, členům pastoračních a ekonomických rad, pracovníkům ve farní kanceláři; kostelníkům, varhaníkům, vedoucím a členům dospělých i dětských schol, akolytům, lektorům, ministrantům; těm, kdo zdobí a uklízejí kostel, perou a žehlí kostelní prádlo; těm, kdo se starají o webové stránky našich farností; těm, kdo vedou kurzy přípravy na manželství, pomáhají při katechezi dětí i dospělých; všem, kdo přicházejí na brigády a kdo se zapojují do různých služeb ve farnosti. Děkuji všem dobrodincům, vám všem, kteří finančně přispíváte na potřeby farnosti. Děkuji řeholním sestrám za jejich modlitby a všem modlitebním společenstvím, rodinám i jednotlivcům za duchovní podporu a modlitby. Děkuji také zvláště všem nemocným za jejich modlitby a oběti. Kéž s Boží pomocí v novém roce společně utváříme rodinu farnosti k Boží oslavě a růstu Božího království.

P. Josef          

 

Končí doba vánoční.

V pondělí začíná první týden liturgického mezidobí. První čtení a responzoriální žalm se při mši svaté berou z 2. ročního cyklu feriálního lekcionáře.

 

Úklid kostela

·         ve farnosti sv. Mořice ve středu 13. ledna od 8.30 hod.

·         ve farnosti Hradisko tentokrát mimořádně až v sobotu 23. ledna od 8.30 hod.

Odstrojíme stromky, betlém a vánoční výzdobu. Muži, ženy, kdo můžete, přijďte pomoci.

 

ADORACE

V kostele sv. Mořice budou pravidelné adorace v neděli 10. 1. a 17. 1. v 19.00 hod.

 

Příští neděle je 2. v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti. Od 18. 1. do 25. 1. prožíváme Týden modliteb za jednotu křesťanů.

 

Pozvánka

Zveme všechny muže bez rozdílu věku na setkání s P. Lvem Eliášem na téma: Jak putovat ke Svaté bráně. Sejdeme se v sobotu 16. 1. 2016 od 8.15 do 12 hod. u sester sv. Vincence na Malém Valu v Kroměříži.

Svou účast potvrďte na e-mail: vana.peta@gmail.com nebo na mobil 739 914 797 nejpozději do 12. 1. 2016.

Využijte této příležitosti, aby nám i našim blízkým "neutekly" všechny milosti, které nám tento mimořádný rok nabízí!

 

Pouť na Velehrad – otevření Svaté brány

V neděli 24. ledna 2016 se koná na Velehradě pouť k Panně Marii, Matce jednoty křesťanů. Mši svatou bude sloužit v místní bazilice v 10.00 hod. otec biskup Mons. Josef Hrdlička. Při této příležitosti bude otevřena v bazilice Svatá brána.

Zveme vás srdečně na tuto pouť s možností získat odpustky Svatého roku milosrdenství. Autobus z Kroměříže bude odjíždět v 8.30 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Cena: 80,- Kč. Přihlaste se co nejdříve v sakristii nebo ve farní kanceláři u kostela sv. Mořice nebo u kostela Panny Marie.

 

Společenství Malé školy modlitby

Znovu obnovujeme společenství Malé školy modlitby. Setkání vede P. Václav a konají se v klášteře sester svatého Kříže, na Koperníkově ul. Nejbližší setkání bude v pondělí 18. ledna v 9.30 hod.

 

Setkání seniorů

Ve čtvrtek 14. ledna 2016 zveme seniory na tradiční setkání. Minule jsme si povídali o svaté Faustyně Kowalské. Snad jsme si během otvírání svatých bran v roce Božího milosrdenství na naše setkání vzpomněli. Možná se někdo doma častěji pomodlil Korunku k Božímu milosrdenství... Tentokrát v lednu, kdy školáci uzavírají pololetí, bude řeč o svatém Janu Boskovi, knězi, který se věnoval mládeži. Srdečně zveme a těšíme se na Vás v našem centru od 14.30 hodin. Centrum pro rodinu je v budově za kostelem sv. Mořice.

 

Společenství mužů v Hradisku

Setkání se koná na faře v Hradisku ve středu 13. ledna od 18.00 hod. Muži, jste srdečně zváni. (Více o společenství mužů ve farním listu TRIO – prosinec 2015).

 

Zápis do 1. třídy na CZŠ v Kroměříži

Církevní základní škola v Kroměříži oznamuje, že zápis do 1. třídy pro školní rok 2016/2017 se koná v úterý 19. ledna a ve středu 20. ledna 2016 od 14.00 do 17.00 hod. v budově 1. stupně školy – Velké nám. 49 (www.czs-km.cz, tel. 573 335 531)

 

Sv. František – divadlo jednoho herce

Kdo z vás jste se 8. prosince nemohli zúčastnit divadelního představení na AG, máte další příležitost! Jedná se o originální zpracování životopisu svatého Františka a jeho provedení profesionálním hercem, které v žádném případě nenechá diváky lhostejnými. Termín: úterý 12. ledna v 18.00 hodin v sále ZUŠ v Morkovicích.

 

Pozvánka na setkání s poslankyní Evropského parlamentu

Srdečně zvu Vás, kroměřížské farníky, na společné setkání a diskuzi o tématech, která Evropský parlament projednává, a která Vás zajímají.

Setkání se uskuteční v pátek 22. 1. 2016 od 16.00 hod. v aule Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

Do roku 2016 přeji všem farníkům Boží požehnání.

Michaela Šojdrová

 

 

Farní bál

Přijměte pozvání na Farní bál. Koná se v sobotu 16. ledna od 20.00 hod. v sále Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Vstupenky se prodávají ve farním knihkupectví.

 

DOMOV SV. KŘÍŽE KROMĚŘÍŽ hledá pracovníky na pozici:

 

VŠEOBECNÁ SESTRA se specializací – Koordinátorka zdrav. péče.

Pracovní úvazek: celý. Pracovní poměr: od 1. 2. 2016 (případně i později). Nástupní hrubá mzda: 21.000 Kč. Požadujeme: platnou registraci výkonu práce bez odborného dohledu, specializaci (nejlépe interna/geriatrie nebo magisterské studium), praxi min. 2 roky, trestní bezúhonnost, dobrá znalost práce na počítači (Word, Excel).

 

ÚČETNÍ a hospodářka.

Pracovní úvazek: celý. Pracovní poměr: od 1. 3. 2016 (případně i dříve nebo později)

Nástupní hrubá mzda 17.000 Kč. Požadujeme: min. vzdělání SŠ ekonomického směru, dobrá znalost podvojného účetnictví a mzdové agendy, dobrá znalost práce na PC, praxi min. 2 roky, řidičský průkaz sk. B (aktivní řidička)

Výběrové řízení na pozici ÚČETNÍ proběhne ve čtvrtek 14. 1. 2016!

 

Profesní životopis a motivační dopis posílejte na e-mail: sr.leona@domov-km.cz

Bližší informace na vývěsce v kostele. Další informace: Sestra Leona Martinková, tel. 731 595 962

 

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES