TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník III. / č. 3                     2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                     17. 1. 2016


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Je jasné, že milosrdenství je v Písmu svatém klíčovým slovem, označujícím Boží jednání s námi. Bůh se neomezuje pouze na prohlášení o své lásce, ale činí ji viditelnou a hmatatelnou. Ostatně, láska by nikdy nemohla být abstraktním slovem. Pro svou povahu je konkrétním životem: úmysly, postoje a chování se ověřují v každodenních činech. Boží milosrdenství je jeho odpovědnost za nás. Bůh se cítí odpovědný, přeje si tudíž naše dobro a chce nás vidět šťastnými, plnými radosti a vyrovnanosti. Milosrdná láska křesťanů musí mít stejnou vlnovou délku. Jako miluje Otec, tak milují i děti. Jako je milosrdný On, tak jsme i my povoláni k milosrdenství jedněch vůči druhým.

(papež František, Bula k Svatému roku milosrdenství, odst. 9)


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Děkujeme všem, kteří v uplynulém týdnu v našich kostelech odstranili vánoční výzdobu a provedli úklid.

Svátky v týdnu:

Pondělí – památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

Čtvrtek – památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

Příští neděle je 3. v mezidobí.

Sestry Řádu Navštívení Panny Marie slaví svátek svého zakladatele sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve. Mše svatá ke cti sv. Františka Saleského bude sloužena v neděli 24. ledna v 7.30 hod. v kapli Povýšení sv. Kříže.

 

ADORACE

V kostele sv. Mořice budou pravidelné adorace v neděli 17. 1. a 24. 1. v 19.00 hod.

 

Jednání pastorační rady

Členy pastorační rady zveme na jednání, která se uskuteční:

·         Ve farnosti Hradisko v pondělí 18. ledna v 19.00 hod. na faře.

·         Ve farnosti sv. Mořice v úterý 19. ledna v 19.30 hod. ve společenské místnosti na vikárce.

 

Týden modliteb za jednotu křesťanů

Od 18. do 25. ledna prožíváme Týden modliteb za jednotu křesťanů. Chceme prosit za dar jednoty společně s křesťany z různých církví. V našem městě budou dvě ekumenické bohoslužby, na které jste srdečně zváni:

·         V úterý 19. ledna v 18.00 hod. – Sbor Apoštolské církve, Riegrovo nám 154. Kázat bude P. Josef Slezák, kaplan ve farnosti Panny Marie.

·         Ve čtvrtek 21. ledna v 18.00 hod. – kostel Panny Marie, Riegrovo nám. Kázat bude Marek Ryšánek, farář Církve československé husitské.

Bližší informace jsou na plakátě.

 

Pouť na Velehrad – otevření Svaté brány

V neděli 24. ledna 2016 se koná na Velehradě pouť k Panně Marii, Matce jednoty křesťanů. Mši svatou bude sloužit v místní bazilice v 10.00 hod. otec biskup Mons. Josef Hrdlička. Při této příležitosti bude otevřena v bazilice Svatá brána.

Všem přihlášeným na pouť připomínáme: Autobus z Kroměříže bude odjíždět v 8.30 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Cena: 80,- Kč.

Zveme i celé rodiny. Využijte dopravy osobními automobily a pojeďte na tuto pouť s možností získat odpustky Svatého roku milosrdenství.

 

Společenství Malé školy modlitby

Znovu obnovujeme společenství Malé školy modlitby. Setkání vede P. Václav a konají se v klášteře sester svatého Kříže, na Koperníkově ul. Nejbližší setkání bude v pondělí 18. ledna v 9.30 hod.

 

Zápis do 1. třídy na CZŠ v Kroměříži

Církevní základní škola v Kroměříži oznamuje, že zápis do 1. třídy pro školní rok 2016/2017 se koná v úterý 19. ledna a ve středu 20. ledna 2016 od 14.00 do 17.00 hod. v budově 1. stupně školy – Velké nám. 49 (www.czs-km.cz, tel. 573 335 531)

 

Pozvánka na setkání s poslankyní Evropského parlamentu

Srdečně zvu Vás, kroměřížské farníky, na společné setkání a diskuzi o tématech, která Evropský parlament projednává a která Vás zajímají.

Setkání se uskuteční v pátek 22. 1. 2016 od 16.00 hod. v aule Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

Michaela Šojdrová

 

Oblastní charita Kroměříž děkuje za spolupráci na Tříkrálové sbírce 2016

Děkujeme všem farníkům, kteří přispěli jakoukoliv částkou. Děkujeme za vlídné přijetí koledníků. Děkujeme i vedoucím skupinek koledníků, koledníčkům za čas, obětavost a lásku, kterou rozdávali lidem. Děkujeme i těm, kteří na nás mysleli v modlitbách či svou obětí.

 

DOMOV SV. KŘÍŽE KROMĚŘÍŽ hledá pracovníka na pozici:

VŠEOBECNÁ SESTRA se specializací – Koordinátorka zdrav. péče.

Pracovní úvazek: celý. Pracovní poměr: od 1. 2. 2016 (případně i později). Nástupní hrubá mzda: 21.000 Kč. Požadujeme: platnou registraci výkonu práce bez odborného dohledu, specializaci (nejlépe interna/geriatrie nebo magisterské studium), praxi min. 2 roky, trestní bezúhonnost, dobrá znalost práce na počítači (Word, Excel).

Profesní životopis a motivační dopis posílejte na e-mail: sr.leona@domov-km.cz

Bližší informace na vývěsce v kostele. Další informace: Sestra Leona Martinková, tel. 731 595 962

 

Kurz pro dobrovolníky v pastorační péči o nemocné

Jak prožít Jubilejní rok Božího milosrdenství? – Staňte se dobrovolníkem v pastorační péči o nemocné v nemocnicích a léčebnách dlouhodobě nemocných, o staré osoby v domovech pro seniory nebo o umírající v hospici.

K osvojení znalostí a dovedností ke službě nemocným připravili nemocniční kaplani Arcidiecéze olomoucké formačně vzdělávací kurz v rozsahu 24 hodin. Uskuteční se v Olomouci a ve Zlíně každou druhou sobotu v únoru a březnu 2016.

Bližší informace ke kurzu a dobrovolnictví v pastorační péči ve zdravotnictví podají nemocniční kaplani Arcidiecéze olomoucké. U nich je také možné do 31. 1. 2016 se osobně nebo telefonicky do kurzu přihlásit. V naší farnosti vám bližší informace podá jáhen Miroslav Šot, který je nemocničním kaplanem v Nemocnici Milosrdných sester sv. Vincence na Malém Valu.

Navštěvovat nemocné je jedním ze skutků tělesného milosrdenství.

Prosíme vás o darování aspoň dvou hodinek volného času za měsíc těm, kteří tráví delší dobu upoutaní na nemocničním lůžku.

 

Informace o kurzu:

Dobrovolník se ve svém volném čase pod vedením nemocničního kaplana věnuje pastorační péči o pacienty v nemocnici nebo klienty v domově pro seniory.

Z možností pastorační služby: rozhovor, modlitba s nemocným, četba Bible nebo křesťanské duchovní literatury dle přání nemocného, doprovod do nemocniční kaple, na bohoslužbu.

 

Rozsah kurzu: 24 hod., v Olomouci nebo ve Zlíně. Kurzovné 200 Kč. Časový plán kurzu najdete na farní vývěsce.

 

 

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES