TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník III. / č. 4                     3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                     24. 1. 2016


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

„Chceme tento Jubilejní rok prožít ve světle Pánova slova: ‚Milosrdní jako Otec.‘ Evangelista přináší Ježíšovo učení: ‚Buďte milosrdní jako je milosrdný váš Otec.‘ (Lk 6,36). Je to životní program, který je náročný a stejně tak plný radosti a pokoje. Ježíšův pokyn je určen těm, kdo slyší Jeho hlas (srov. Lk 6,27). Abychom byli schopni milosrdenství, musíme tudíž nejprve naslouchat Božímu Slovu. To znamená obnovit hodnotu mlčení při rozjímání Slova, které nám je určeno. Takto lze rozjímat Boží milosrdenství a osvojovat si je jako vlastní životní styl.“

(papež František, Bula k Svatému roku milosrdenství, odst. 13)


Minulou neděli byla sbírka na potřeby farnosti. „Pán Bůh zaplať“ za vaše dary, které činily ve farnosti sv. Mořice 13.880,- Kč, ve farnosti Hradisko 2.577,- Kč.

Svátky v týdnu:

Pondělí – svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

Úterý – památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

Čtvrtek – památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

Příští neděle je 4. v mezidobí. Pamatujme v modlitbě na našeho arcibiskupa Jana, který 31. ledna slaví svátek.

 

ADORACE

V kostele sv. Mořice budou pravidelné adorace v neděli 24. 1. a 31. 1. v 19.00 hod.

 

AKCE PRO MLÁDEŽ KROMĚŘÍŽSKÉHO DĚKANÁTU

Mládežnická lyžovačka 12. – 14. 2. 2016

V pátek 14. 2. odpoledne vyjedeme z KM, na faře v Andělské Hoře se ubytujeme a přespíme. V sobotu mše sv., snídaně, lyžování, večer adorace a program na faře. V neděli půjdeme na mši sv. a pojedeme zpět. O zábavu se postarají děkanátní animátoři a účastníci, o duchovní část P. Martin Sekanina.

Ubytování s jídlem máme za pouhých 350 Kč, vlek bude přibližně za 300 Kč. Na příspěvku na dopravu se pasažéři domluví se svými řidiči.

Spát budeme ve spacácích na postelích (35 lůžek). Přesné časy odjezdů/příjezdů ještě dodáme. Přihlášky vyplňujte do 5. 2. 2016 na www.mladezkromeriz.signaly.cz

Putovní mládežnická adorace

V pátek 19. února – kostel Všech svatých v Hradisku. V 17.00 hod. mše svatá, po ní adorace, na závěr posezení na faře.

Postní duchovní obnova s P. Kodetem na AG 26. 2. - 28. 2. 2016

Srdečně zveme všechny studenty, absolventy AG i ostatní mladé na postní duchovní obnovu s P. Vojtěchem Kodetem. Obnova se uskuteční 26. – 28. února 2016 na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Hlásit se můžete do 20. února  na www.agkm.cz. Přihlášeným poté přijdou bližší informace mailem. O rekolekci je velký zájem, proto neodkládejte přihlášení na později.

 

Duchovní obnova s blah. Klárou Luce Badano

BUĎ ŠŤASTNÁ, JÁ JSEM TAKY…“ Duchovní obnova pro dívky od 14 do 17 let se koná v klášteře sester sv. Kříže v Kroměříži od 19. do 21. 2. 2016.

Informace a přihlašování (nejpozději do 12. 2.) na adrese: Sr. Emanuela Vévodová, duchovniobnova@seznam.cz, tel.: 733 741 766.

 

VII. Postní rekolekce nejen pro Modlitby matek a Modlitby otců

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, 19. - 21. února 2016. Téma: „Skutky milosrdenství.“ Přednášet budou: MUDr. Jitka Krausová, Jana Siebrová, MUDr. Pavel Siebr, P. Josef Červenka.

Ubytování i strava je také v areálu AG v Kroměříži. Přihlášky nejpozději do 15. února 2016 na email: postnirekolekce@seznam.cz, nebo tel. 731 621 105. Obratem vám zašleme informace o ceně za stravu a ubytování a přihlášku k vyplnění potřebných údajů.

 

Hra s knížečkou a samolepkami

Dne 14. února se koná setkání dětí, které sbírají nálepky z nedělních bohoslužeb. Setkání se uskuteční v křestní kapli při mši svaté v 10.45 hod. Každý sběratel si přinese s sebou svou knížečku. Knížečka s nalepenými samolepkami bude jeho vstupenkou ke hře, která je pro děti připravena.

 

Tvořivá šicí kavárna

Pro zájemkyně o odívání a módu. Zveme dívky v období jarních prázdnin do Centra pro rodinu Kroměříž, Stojanovo nám. 4/9 (vhodné od cca 13 let). Termín: středa 3. 2. až pátek 5. 2. 2016. Čas: 10.00 – 13.00 hod. Náplň: základy ručních prací, šití na šicím stroji, kurz šití – polštář* taška* sukně* halenka… * opravy a úpravy oděvů.

Příspěvek 80, - Kč/lekce, přihlášky do 1. 2. 2016. Odborné vedení: Helena Župková, tel: 777 865 704, helena.zupkova@seznam.cz.

Materiál: bavlněná látka, šicí potřeby. Těšíme se na Vás!

 

Výběrové řízení

Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele / ředitelky Cyrilometodějského gymnázia, základní školy a mateřské školy v Prostějově a na místo ředitele / ředitelky Církevní základní školy a mateřské školy ve Zlíně, obojí s nástupem do funkce 1. 8. 2016.

Podmínky: praktikující katolík / katolička, VŠ vzdělání pedagogického směru, do Prostějova pětiletá a do Zlína čtyřletá pedagogická praxe ve shodě se zákonem 563/2004 Sb.

K přihlášce připojte: ověřené kopie dokladů o vzdělání, životopis, přehled praxe, výpis z trestního rejstříku, doklad o zdravotní způsobilosti a Vaši představu o této církevní škole v rozsahu do tří stran.

Přihlášky zasílejte na adresu: Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro školy, Wurmova 9, 771 01 Olomouc do 29. února 2016 (rozhodující je datum podání přihlášky).

 

Tříkrálová sbírka 2016

Celková sbírka činila 1 052 462 Kč. V obcích se vybralo 799 101 Kč. Město Kroměříž (obě farnosti) 253 361 Kč. Obce ve farnosti Hradisko: Bezměrov – 15 658 Kč, Hradisko – 3 582 Kč, Miňůvky – 3 997 Kč, Postoupky – 8 238 Kč, Lutopecny – 12 722 Kč, Měrůtky – 4 131 Kč.

Oblastní charita Kroměříž ze srdce děkuje všem dárcům za finanční příspěvky i za vlídné přijetí třech králů. Děkujeme také všem vedoucím i koledníkům za čas, obětavost, lásku a vstřícnost, kterou věnovali a rozdávali lidem.

Výtěžek TS 2016 bude věnován na potřeby lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, také na pomoc rodinám a lidem v nouzi i těm, kteří si nemohou sami pomoci.

Mgr. Josef Šebestík

pastorační asistent a koordinátor TS

OCH Kroměříž

 

 

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES