TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník III. / č. 8                     2. NEDĚLE POSTNÍ                     21. 2. 2016


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

„Moudrost počítá s posledním cílem,“ říká náš arcibiskup Jan v pastýřském listě, kterému jsme naslouchali minulou neděli. A připomíná, že postní doba nás vede na poušť, a ta je místem nového rozhodnutí pro Boha. Dnes slyšíme ve druhém čtení: „My máme svou vlast v nebi, odkud také s touhou očekáváme Spasitele Ježíše Krista.“ Pohled upřený k cíli, ale zároveň vědomí, že jsme na cestě. Nejsme na ní opuštěni, proto se modlíme slovy žalmu: „Hospodin je mé světlo a má spása.“

Být křesťanem neznamená jen přijmout jakési slušné zásady pro život. Znamená to stavět svůj život na Bohu. On je věrný. Uzavřel s námi novou smlouvu potvrzenou Kristovou krví. Mějme v mysli a srdci, co nám říká sv. Pavel: „Proto, moji bratři milovaní a vytoužení, moje radosti a koruno, tak stůjte v Pánu pevně, milovaní!“

otec Josef 


„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na „Haléř sv. Petra.“ Z této sbírky Svatý otec přispívá postiženým kdekoli ve světě.

 

Dnes odpoledne v 16.00 hod. se koná na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži přednáška a beseda na téma: „Rozumět internetovým dětem.“ Zveme především rodiče a vychovatele.

 

Škola Malého milosrdenství

Mladší děti dostávají po mši svaté každou neděli samolepky. Doma je vlepí do sešitků a připomínají si tak nedělní evangelium. V této postní době si mohou po mši svaté ve farních kostelích u sv. Mořice a v Hradisku vzít obrázek a lístek s úkoly. Během týdne splněnými úkoly vyzdobí obrázek a v neděli jej přinesou do kostela. Obrázky zdobí vývěsku (v Hradisku) nebo postní kříž (v kostele sv. Mořice). Je to dar pro Ježíše. Snažíme se vidět a být vděční za skutky lásky a milosrdenství a učíme se být milosrdní. Prosíme rodiče, aby dětem, zvláště těm nejmenším, pomáhali.

 

V pondělí 15. února zemřel MUDr. Zdeněk Šula, který za svou odbornost obdržel titul „Osobnost české stomatologie.“ S naším zemřelým bratrem v Kristu se rozloučíme v pondělí 22. února při mši svaté v 10.30 hod. v kostele sv. Mořice. Requiescant in pace.

 

Svátky v týdnu:

Pondělí – svátek Stolce sv. Petra, apoštola

Příští neděle je 3. postní. Mši svatou v kostele sv. Mořice v 10.45 hod. bude sloužit P. Vojtěch Kodet ThD. O.Carm., který má na AG víkendovou obnovu pro mládež.

 

Postní katecheze

Každý čtvrtek je v kostele sv. Mořice (v křestní kapli) po mši svaté postní katecheze, na kterou jste srdečně zváni.

 

Pobožnosti KŘÍŽOVÉ CESTY v době postní:

PÁTEK                        16.30 hod.                   farní kostel sv. Mořice

STŘEDA                      17.30 hod.                   kostel sv. Jana Křtitele

NEDĚLE                      14.00 hod.                   farní kostel v Hradisku

NEDĚLE                      16.30 hod.                   kaple sv. Kříže

NEDĚLE                      17.30 hod.                   kostel sv. Jana Křtitele

Společenství, rodiny i jednotlivci – zapište se na vedení pobožnosti Křížové cesty v kostele sv. Mořice a sv. Jana. Rozpis je v sakristii u sv. Mořice.

 

Příprava dětí na první svaté přijímání

V našich farnostech začíná bližší příprava dětí na první svaté přijímání. Na zahájení přípravy se uskuteční schůzka rodičů, a to v pondělí 22. února v 18.00 hod. v Kroměříži. Přijďte do společenské místnosti, která je v tzv. vikárce – budově vedle farního kostela. Vstup prostředním vchodem.

 

Postní doba v Hradisku

V kostele Všech svatých si můžete každou postní neděli z krabičky označené jménem obce „vylosovat“ jméno rodiny, která ve vaší obci bydlí. Za tuto rodinu se snažte po celý týden modlit, děkovat za ni Bohu, přidat další osobní oběti. Jména svých modlitebních „chráněnců“ nikomu nesvěřujte. Až po Velikonocích můžete ve svých společenstvích sdělit druhým zkušenost s touto modlitbou za bližní.

 

Společenství mužů v Hradisku

Setkání se koná v úterý 23. února od 18.00 hod. u pana Konečného v Měrůtkách. Muži, jste srdečně zváni.

 

Duchovní obnova pro dívky od 18 let

BLAHOSLAVENÍ MILOSRDNÍ…“ Duchovní obnova pro dívky od 18 let se koná v klášteře sester sv. Kříže v Kroměříži 4. – 6. 3. 2016. Informace a přihlašování na adrese: dokromeriz@gmail.com; tel.: 736 606 391; Sr. Beata Zemanová.

 

Postní duchovní obnova VIR v kněžském semináři

O víkendu 4. – 6. 3. 2016 se jako každý rok uskuteční v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci postní duchovní obnova VIR určená pro mladé muže od 17 do 35 let. Obnovu povede P. Daniel Vícha, farář v Kravařích. Informace a přihlášky je možné získat na webové adrese: http://www.knezskyseminar.cz/vir.

P. Jiří Kupka, biskupský delegát pro péči o kněžská povolání a ministranty

Nabídka

Na stránkách Centra pro rodinný život Olomouc (www.rodinnyzivot.cz) a v kostele sv. Mořice na nástěnce Děkanátního centra pro rodinu najdete v nabídce:

·         Seminář „Komunikace v rodině". Uskuteční se 27. února 2016 od 9.00 do 12.00 hod. v sále na Biskupském náměstí 2 v Olomouci. Výhodou je absolvovaný Kurz efektivního rodičovství, ale není to podmínkou.

·         Postní duchovní obnova pro muže. Jednodenní postní duchovní obnova v sobotu 5. března 2016 v klášteře bratří kapucínů na Kapucínské ulici č. 2 v Olomouci. Vede ji P. Josef Glogar salesián působící v Prostějově.

 

Národní pochod pro život

Hnutí pro život zve všechny rodiny na Národní pochod pro život, který se uskuteční v sobotu 2. dubna 2016 v Praze. Zahájení mší svatou v 10.00 hod. v katedrále, oběd zdarma pro registrované rodiny zajištěn.  Přihlásit se můžete na www.pochodprozivot.cz. Také svými modlitbami vyprošujme, aby v našem národě rostla úcta k počatému lidskému životu.

 

Postní doba s arcibiskupem v Roce milosrdenství

V rámci postní doby 2016 nabízíme zasílání citátů otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera formou SMS. Citáty budou tematicky zaměřené k Roku milosrdenství. Pro přihlášení odešlete SMS ve tvaru DAR2016 na telefonní číslo 736 315 315. Služba je zdarma (platí se jen objednací SMS dle vašeho tarifu). Službu zajištuje Centrum pro katechezi Arcibiskupství olomouckého ve spolupráci s T-Mobile a.s.

 

Národní pouť Svatého roku milosrdenství do Krakova v sobotu 28. května

Pořadatel: Rádio Proglas. Program od 9.00 do 16.00 hodin. (v 9.00 zpěvy, úvahy, texty, 10.30 mše svatá, pak pauza na oběd z vlastních zásob, od 13.30 dle osobního výběru: koncert mládeže, přednáška, adorace se zpěvy, v 15.00 Korunka k Božímu milosrdenství a pouť do chrámu sv. Jana Pavla II., kde se končí požehnáním.) Možno cestovat s cestovními kancelářemi i přes farnosti, ale je třeba se registrovat kvůli přípravě poutních balíčků. Bližší informace na www.pout2016.proglas.cz. Zvláště zveme rodiče, kteří mohou svou poutí připravit pouť mládeže.

Bratři a sestry, přihlašujte se v kanceláři u sv. Mořice. Zatím zjišťujeme zájem, podrobnosti pouti budou známy později. 


Pro nemocné a ty, kdo o ně pečují

Kněží rádi přijmou pozvání a navštíví nemocné doma, v nemocnici nebo v domovech pro seniory, poslouží svátostí smíření, udělí svátost nemocných, podají svátost Eucharistie. Kontakt: P. Josef Lambor (731 402 093), P. Pavel Lev Eliáš (731 626 561), P. Jiří Orság (603 710 651), farní e-mail: fakromeriz-smo@ado.cz.

Svaté přijímání mohou přinést nemocným kterýkoliv den, ti, kteří v naší farnost mají pověření k podávání svatého přijímání: Vít Pořízek (736 522 846, porizekvit@seznam.cz), Ing. Antonín Souček (605 971 204, soucek@vukrom.cz), Jan Souček (732 565 282, soucek.jan@gmail.com), Mgr. Josef Pořízek (731 626 536, josef.porizek@centrum.cz), Mgr. Petr Šiška (724 871 840, petr.siska@coptkm.cz), Ing. Josef Zvoníček (608 887 070, zvondic@seznam.cz), Michal Řezáč (739 380 937, michal.rezac78@seznam.cz).

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES