TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník III. / č. 9                     3. NEDĚLE POSTNÍ                     28. 2. 2016


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
Papež František zve všechny mladé na Světový den mládeže v Krakově. Dnes nám toto pozvání zaznívá z pastýřského listu arcibiskupa Jana. Kéž mladí v našich farnostech přijmou toto pozvání, provázejme je modlitbou a pomozme jim, aby se mohli zúčastnit.

Ať nás všechny v tomto týdnu provází myšlenka Svatého otce: „Křesťanský život se neredukuje na zachovávání přikázání. Být křesťanem, znamená dovolit Kristu, aby se zmocnil našeho života a přetvořil ho.“

P. Josef 


Minulou neděli jste při sbírce na „Haléř sv. Petra.“ věnovali ve farnosti sv. Mořice 62.500,- Kč, ve farnosti Hradisko 6.408,- Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost. Z této sbírky Svatý otec přispívá potřebným ve světě.

Za týden je čtvrtá neděle postní.

Při mši svaté v Hradisku v 9.15 hod. a u sv. Mořice v 10.45 hod. budou farnosti představeny děti, které se připravují na první svaté přijímání. Celá farnost ať tyto děti a jejich rodiny doprovází modlitbou.

Uskuteční se sbírka na Světové dny mládeže v Krakově (20. – 31. července 2016, za účasti papeže Františka).

 

Blíží se pouť k P. Marii Bolestné – prosba o brigádu

Zveme muže i ženy na tradiční brigádu před poutí, a to v sobotu 5. března od 8.30 hod. v kostele a ve všech prostorách proboštství. Naplánovány jsou především úklidové práce v kostele, na proboštství a na dvoře. Dílčí práce je rovněž možné provádět i v průběhu pracovních dní během týdne. Prosíme, hlaste se také pokud možno předem Vítu Pořízkovi. Občerstvení pracovníků bude zajištěno. Moc děkujeme.

 

Adorace

·         neděle 28. února – kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

·         čtvrtek 3. března – kostel Všech svatých v Hradisku (17.15 – 18.00 hod.)

·         pátek 4. března – celodenní adorace v kapli sv. Vincence. (7.00 – 16.00 hod.), kaple Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod.

·         neděle 6. března – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul. (8.30 – 17.00 hod.), kostel Všech svatých v Hradisku ve 14.30 hod. (po Křížové cestě), kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

Postní katecheze

Každý čtvrtek je v kostele sv. Mořice (v křestní kapli) po mši svaté postní katecheze, na kterou jste srdečně zváni.

 

Příležitost ke svátosti smíření:

·         čtvrtek před prvním pátkem (3. 3.) – kostel Panny Marie od 9.00 do 11.00 hod., farní kostel v Hradisku 17.15 – 18.00 hod.

·         na první pátek v měsíci (4. 3.) – kostel sv. Mořice od 15.00 do 17.00 hod.

 

Animátorská křížová cesta

V pátek 4. března v kostele sv. Mořice přede mší sv. 16.30 hod. povedou pobožnost Křížové cesty animátoři mládeže z našeho děkanátu. Srdečně zveme (nejen mládež).

 

Čtvrtek před prvním pátkem (3. března)

Den modliteb za kněžská povolání

Ve farnosti Hradisko navštíví kněz ve čtvrtek dopoledne nemocné po domech.

 

Malá škola modlitby

Společenství Malé školy modlitby pokračuje v pondělí 29. února v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester svatého Kříže, na Koperníkově ul.

 

Příprava dětí na první svaté přijímání

Bližší příprava dětí na první svaté přijímání a setkání rodičů těchto dětí bude v pondělí 29. února v 18:00 hod. v Kroměříži u sv. Mořice ve společenské místnosti na vikárce.

 

Pozvání na duchovní obnovu ve farnosti Hradisko

Kdy: V sobotu 5. března 2016. Program: ve 13.30 hod. mše svatá ve farním kostele, od 14.30 hod. do 17.30 hod. setkání na faře. Téma: III. část – Hřích – pokračování. Duchovní obnovu vede P. Pavel Lev Eliáš. Jste srdečně zváni.

 

Rozloučení s P. Bedřichem Jagošem

Pánem života a smrti byl povolán k věčnému životu P. Bedřich Jagoš, čestný kanovník Kolegiátní kapituly u svatého Mořice v Kroměříži.

Narodil se 1. 1. 1927 v Lipově. Kněžské svěcení přijal 23. 6. 1968 v Brně.

Působil v duchovní správě těchto farností: Frenštát pod Radhoštěm, Razová, Bílčice, Křišťanovice, Dvorce, Domašov nad Bystřicí, Hraničné Petrovice, Hoštejn, Hynčina, Maletín, Mírov, Zábřeh na Moravě, Svébohov, Postřelmov, Dlouhomilov, Lesnice, Popovice u Uherského Hradiště.

V roce 2011 odešel na odpočinek do kláštera Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži, kde obětavě sloužil až do konce svého života. Zemřel 21. 2. 2016 v Kroměříži ve věku 89 let. Rozloučení se zesnulým se konalo v pátek 26. února při mši sv. dopoledne v kapli Domova sv. Kříže na Koperníkově ulici v Kroměříži a při mši sv. ve 14 hodin v kostele Všech svatých v Lipově, kde bylo jeho tělo pohřbeno do rodinného hrobu. Modleme se, aby mu Pán za dlouholetou obětavou kněžskou službu dal účast na liturgii nebeské.

 

Pouť do ŘÍMA ve Svatém roce milosrdenství

Římskokatolická farnost Morkovice pořádá pouť do Říma od 10. 4. do 16. 4. 2016. Podrobnosti jsou na plakátě. Ještě jsou volná místa. Je nutné se přihlásit do 10. 3. na tel.: 731 621 239 nebo email: famorkovice@do.cz. Cena zájezdu: 8 500 Kč. Platí se záloha: 2 500 Kč.

 

Národní pouť Svatého roku milosrdenství do Krakova v sobotu 28. května

Pořadatel: Rádio Proglas. Program od 9.00 do 16.00 hodin (v 9.00 zpěvy, úvahy, texty, 10.30 mše svatá, pak pauza na oběd z vlastních zásob, od 13.30 dle osobního výběru: koncert mládeže, přednáška, adorace se zpěvy, v 15.00 Korunka k Božímu milosrdenství a pouť do chrámu sv. Jana Pavla II., kde se končí požehnáním). Možno cestovat s cestovními kancelářemi i přes farnosti, ale je třeba se registrovat kvůli přípravě poutních balíčků. Bližší informace na www.pout2016.proglas.cz. Zvláště zveme rodiče, kteří mohou svou poutí připravit pouť mládeže.

Bratři a sestry, přihlašujte se v kanceláři u sv. Mořice. Zatím zjišťujeme zájem, podrobnosti pouti budou známy později. 


Pro nemocné a ty, kdo o ně pečují

Kněží rádi přijmou pozvání a navštíví nemocné doma, v nemocnici nebo v domovech pro seniory, poslouží svátostí smíření, udělí svátost nemocných, podají svátost Eucharistie. Kontakt: P. Josef Lambor (731 402 093), P. Pavel Lev Eliáš (731 626 561), P. Jiří Orság (603 710 651), farní e-mail: fakromeriz-smo@ado.cz.

Svaté přijímání mohou přinést nemocným kterýkoliv den, ti, kteří v naší farnost mají pověření k podávání svatého přijímání: Vít Pořízek (736 522 846, porizekvit@seznam.cz), Ing. Antonín Souček (605 971 204, soucek@vukrom.cz), Jan Souček (732 565 282, soucek.jan@gmail.com), Mgr. Josef Pořízek (731 626 536, josef.porizek@centrum.cz), Mgr. Petr Šiška (724 871 840, petr.siska@coptkm.cz), Ing. Josef Zvoníček (608 887 070, zvondic@seznam.cz), Michal Řezáč (739 380 937, michal.rezac78@seznam.cz).

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES