TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník IV. / č. 10

2. NEDĚLE POSTNÍ

12. 3. 2017


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

APOŠTOLÁT MODLITBY NA BŘEZEN 2017

Všeobecný úmysl: Za papeže Františka a jeho spolupracovníky z římské kurie, kteří konají svá duchovní cvičení, i za nás za všechny, aby postní úsilí přineslo bohaté plody.

Evangelizační úmysl: Za pronásledované křesťany, aby zakoušeli podporu celé církve skrze modlitbu i hmotnou pomoc.

Národní úmysl: O milost a sílu opustit to, co přímo nesouvisí s jádrem evangelia (Radost evangelia, č. 43)

 (http://www.jesuit.cz)

 

Pozor změna v pořadu nedělních bohoslužeb!

OD 1. NEDĚLE POSTNÍ JE MŠE SVATÁ V KOSTELE SV. MOŘICE v 10.15 hod.

Ranní mše svatá zůstává v 7.45 hod.

 

Dnes při mši svaté v kostele Všech svatých v Hradisku v 9.15 hod. budou farnosti představeny děti, které se připravují na 1. svaté přijímání. Celá farnost ať tyto děti a jejich rodiny doprovází modlitbou.

 

Nabídka pro postní dobu v Hradisku

Modlitba – pokračujeme v modlitbách za "vylosované" spoluobčany ve vlastních obcích, na které se vloni nedostalo. Krabičky budou vzadu pod kůrem. Je dobré, aby se rodina v přímluvné modlitbě sjednotila.

Půst – tentokrát nabízíme "slovní půst", zájemci si každou neděli mohou odnést na lístečcích podněty do nového týdne. Podrobnosti jsou v úvodním textu (pokud nemáte lístečky z minulého týdne, vyzvedněte si je nyní).

Almužna – forma tradičních papírových krabiček Charity nebo je možné částku vložit do jedné z označených pokladniček v kostele. Jejich obsah bude na Květnou neděli přidán k výtěžku z krabiček.

 

V pondělí 13. března je výroční den zvolení papeže Františka. Pamatujme na něj v modlitbách, o které nás často prosí a na něž spoléhá.

V úterý 7. března zemřela ve věku 95 let sestra Vilibalda Vašíčková, Milosrdná sestra sv. Kříže. Rozloučíme se s ní v pondělí 13. března v 10.00 hod. při mši svaté v kapli Povýšení sv. Kříže. Vyprošujme jí Boží milosrdenství a věčnou blaženost.

 

Příští neděle 19. března je 3. neděle postní. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

 

Nedělení adorace u sv. Mořice - 12. 3. a 19. 3. vždy od 19 hod.

 

Úmysly mší svatých na 2. čtvrtletí je možné zapisovat v sakristii kostela nebo ve farní kanceláři.

 

Pobožnosti KŘÍŽOVÉ CESTY v době postní.

STŘEDA                      17.30 hod.                    kostel sv. Jana Křtitele

PÁTEK                         16.30 hod.                    farní kostel sv. Mořice

NEDĚLE                      14.30 hod.                    farní kostel v Hradisku

NEDĚLE                      16.30 hod.                    kaple sv. Kříže

NEDĚLE                      17.30 hod.                    kostel sv. Jana Křtitele

 

Příprava na první svaté přijímání

Příprava dětí na první svaté přijímání a setkání rodičů těchto dětí bude ve farnosti sv. Mořice v pondělí 13. března v 18 hod. na vikárce a ve farnosti Hradisko ve středu 15. března v 18 hod. na faře.

 

Milí farníci, milé děti i dospělí, těšíme se na vaše příspěvky do Velikonočního TRIA. Pán je stále s námi, přestože čas plyne jako voda, a tak se jistě rádi podělíte o vaše osobní zkušenosti, kdy vás obdaroval radostí, podpíral či dokonce nesl ve své něžné náruči v období „zkoušek“. Ať už se budete ohlížet za sněhem a mrazem okrášlenou Kroměříží, statečností a vytrvalostí při tříkrálovém koledování, zážitky z jarních prázdnin, setkáními ve farnosti (senioři, františkáni, nedělní agapé…) nebo nás třeba pozvete na farní události, na které se těšíte nebo se kterými vás pojí radost z duchovního života (Pouť k Panně Marii Bolestné, Pouť za obnovu rodin, duchovní obnovy, mládežnické akce…), vše je vítáno, včetně poezie, nejlépe na e-mailu: svmoric@svmoric.net nebo i v rukopise ve farní kanceláři. Pán Vám odplať a požehnej.

 

VIII. POSTNÍ REKOLEKCE PRO OTCE I MATKY

V prostorách Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži se ve dnech 17. – 19. března 2017 sejdou členové hnutí Modlitby matek a Modlitby otců k duchovní obnově na téma Modlitba za rodinu, děti a manželství“.  

Program otevře v pátek 17. března od 19 hod. večerní mše svatá. Sobota bude věnována přednáškám, které povede MUDr. Jitka Krausová z olomouckého arcibiskupství a P. Radek Sedlák. Nebude chybět Denní modlitba církve ani beseda s přednášejícími. Neděle nabídne reflexi přednášek, mši svatou v kostele sv. Mořice a po obědě svátostné požehnání. Více informací a přihlašování na: www.ado.cz, popř. u P. Josefa Červenky, tel. 731 621 105.  Přihlášky nejpozději do 12. března na: postnirekolekce@seznam.cz.

 

INSPIRACE V LITURGICKÉ HUDBĚ – setkání hudebníků

Varhaníci, sbormistři, vedoucí schol a všichni zájemci o liturgii a hudbu jsou zváni na diecézní setkání v sobotu 18. března 2017 do Olomouce. Na programu akce, která se uskuteční v aule VOŠ Caritas, je od 10 hod. přednáška biskupa Josefa Hrdličky nazvaná „Podíl hudby a zpěvu na kráse liturgie“ a od 10.45 hod. Karel Kocůrek pohovoří na téma „Královský nástroj varhany a jednotlivé nástroje v něm“. Po přestávce pak ve 12 hod. Vladimír Bleša seznámí s 2. dílem výběru skladeb Panis angelicus, Jan Kupka promluví o chorálech J. S. Bacha a povede nácvik 2 chorálů. Setkání ukončí ve 13.30 hod. v katedrále mše svatá, kterou bude celebrovat biskup Josef Hrdlička.  Více k účasti podá Zdislava Vyvozilová na tel. 587 405 243 nebo e-mailu varhanik@arcibol.cz

 

MEZIGENERAČNÍ KROMĚŘÍŽ BEZ HRANIC

Milí senioři 60+ přijďte i s přáteli v úterý 21. března 2017 do Domu kultury v Kroměříži, který společně s místním Klubem seniorů a VOŠPS a SPGŠ pořádají Zážitkový mezigenerační den s bohatým programem. Dopoledne s volným vstupem můžete zavítat do divadla, na jarmark, na výstavu nebo do tvořivých dílen (prosíme o přihlášení předem). V podvečer od 18 hod. se můžete těšit na představení Benefiční „MODERATO“ se zpěvem a vyprávěním zajímavých hostů (nutná rezervace místa v hodnotě 50 Kč). Více informací na plakátku, na tel. 732 912 091, e-mailu: a.dittrichova@ped-km.cz, popř. u p. Marie Doleželové z farnosti sv. Mořice.

 

POUŤ ZA ÚCTU K ŽIVOTU

Otec arcibiskup Jan a farnost Napajedla Vás srdečně zvou ke společné slavnosti, při které budeme děkovat za dar počatého života a prosit za duše nenarozených dětí. Pouť se koná v sobotu 25. 3. 2017 v Napajedlích. Na programu bude od 17.15 hod. adorace, od 18:00 mše svatá s  emeritním biskupem Josefem, poté průvod se svícemi na hřbitov k hrobu Aničky Zelíkové a společná modlitba.

 

POSTNÍ REKOLEKCE S P. MARIÁNEM KUFFOU

pro rodiče studentů AG a přátele školy se uskuteční 31. 3. – 1. 4. 2017 na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži a je určena pro starší 25 let. Možnost účasti: Pátek a sobota (300 Kč za nocleh, oběd, snídaně a účast. poplatek) nebo jen sobota (150 Kč za oběd a účast. poplatek). Přihlašování do 24. 3. 2017 na www.agkm.cz. Více na tel. 731 604 374.

 

DUCHOVNÍ OBNOVY PRO DÍVKY v klášteře sester sv. Kříže

*Obnova s Annou M. Zelíkovou pro starší dívky 14 - 17 let: 7. - 9. dubna 2017.

*Obnova Otče náš, jenž jsi na nebesích pro mladší dívky 10 - 13 let: 12. - 14. května 2017. Přihlášky nejpozději 7 dnů  před začátkem sr. Emanuele Vévodové, Koperníkova 1446/3, 767 01 Kroměříž, e-mail: duchovniobnova@seznam.cz; tel.: 733 741 766.

 

PO STOPÁCH SVĚTCE DOLOMIT sv. Josefa Freinademetze

Tradiční poutní zájezd se uskuteční v termínu 1. - 8. 7. 2017 v celkové ceně 3.900 Kč, při přihlášení ve farní kanceláři min. záloha 1.500 Kč. Více na tel.: 736 522 846 (Vít Pořízek) nebo 573 338 952 (farní kancelář), e-mail: svmoric@svmoric.net.

 

 

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES