TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník IV. / č. 11

3. NEDĚLE POSTNÍ

19. 3. 2017


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Na podnět papeže Františka vznikla v roce 2014 iniciativa „24 hodin pro Pána.“ Týká se celé církve, která podle papeže Františka musí být především domem milosrdenství, kde může každý zakusit Boží lásku a radost z odpuštění,“ Jedná se o adoraci spojenou s příležitostí ke svátosti smíření. Je to nabídka zvláště pro ty, kteří váhají, nebo již dlouho u svátosti smíření nebyli a chtěli by se setkat s milosrdným Ježíšem.

Zveme Vás do kostela sv. Mořice v pátek 24. března 2017. Od 18.00 hod. bude v Křestní kapli vystavena Nejsvětější svátost. Tichá adorace, která je spojena s prosbou za obrácení hříšníků, bude trvat do 22.00 hod. Během adorace je příležitost ke svátosti smíření do 21.00 hod. Zpovídat bude více kněží.

„Milosrdenství je zdrojem radosti, vyrovnanosti a pokoje. Je podmínkou naší spásy.“

 

V kostele se připojujeme k této iniciativě jen na několik hodin. Dále má každý z nás prostor v osobní modlitbě, doma v rodině nebo ve společenství. Doufám, že možnosti adorovat večer v Křestní kapli u sv. Mořice využijeme co nejvíce (nejen ti, kdo se přihlásili do společenství Eucharistická hodina). Na stolečku u bočního vchodu v kostele sv. Mořice je rozpis na adoraci. Prosím, aby někteří z vás přijali službu a zapsali se.

 

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Pondělí 20. března – Slavnost SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE, věřícím se tento den doporučuje účast na mši svaté. Pořad bohoslužeb:

Farnost sv. Mořice: 6.00 hod. kaple sv. Vincence, 11.30 hod. kaple Povýšení sv. Kříže, 17.00 hod. kostel sv. Mořice.

Farnosti Hradisko: v 18.00 hod. v kostele Všech Svatých.

 

Sobota 25. března – Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ, Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. Pořad bohoslužeb:

Farnost sv. Mořice: 9.00 hod. kostel sv. Mořice, 11.30 hod. kaple Povýšení sv. Kříže, 16.30 hod. kostel sv. Cyrila a Metoděje v PN, 18.00 hod. kaple sv. Vincence.

Farnosti Hradisko: 9.15 hod. kostel Všech svatých.

 

V sobotu 25. března také zve farnost Napajedla na tradiční poutní mši svatou od 18.00 hod. s následným průvodem se svícemi ke hrobu Aničky Zelíkové, která obětovala svůj život na smír za potraty a za nenarozené děti. Předcházet bude adorace od 17.15 hod.

 

Příští neděle 26. března je 4. neděle postní (Laetare), tzv. radostná. Liturgické texty přináší naději na spásu a povzbuzují k radosti. Nenechejme si tuto naši radost vzít ani změnou času ze zimního na letní a kratší nocí o 1 hodinu.

 

Nedělení adorace u sv. Mořice - 19. 3. a 26. 3. vždy od 19 hod.

 

Pobožnosti KŘÍŽOVÉ CESTY v době postní.

STŘEDA                      17.30 hod.                    kostel sv. Jana Křtitele

PÁTEK                         16.30 hod.                    farní kostel sv. Mořice

NEDĚLE                      14.30 hod.                    farní kostel v Hradisku

NEDĚLE                      16.30 hod.                    kaple sv. Kříže

NEDĚLE                      17.30 hod.                    kostel sv. Jana Křtitele

 

Příprava na první svaté přijímání

Příprava dětí na první svaté přijímání a setkání rodičů těchto dětí bude ve farnosti sv. Mořice v pondělí 20. března v 18 hod. na vikárce a ve farnosti Hradisko ve středu 22. března v 18 hod. na faře.

 

JEDNÁNÍ FARNÍCH RAD

se uskuteční ve farnosti sv. Mořice v úterý 21. března v 19.00 hod. na vikárce, ve farnosti Hradisko v pátek 24. března v 16.30 hod. na faře.

 

MALÁ ŠKOLA MODLITBY

Ke Společenství Malé školy modlitby se můžete připojit v pondělí 20. března 2017 v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester sv. Kříže na Koperníkově ul.

 

SPOLEČENSTVÍ MUŽŮ V HRADISKU

se koná ve středu 22. března v 18 hod. u pana Konečného v Měrůtkách.

 

MEZIGENERAČNÍ KROMĚŘÍŽ BEZ HRANIC

Milí senioři 60+ přijďte i s přáteli v úterý 21. března 2017 do Domu kultury v Kroměříži, který společně s místním Klubem seniorů a VOŠPS a SPGŠ pořádají Zážitkový mezigenerační den s bohatým programem. Dopoledne s volným vstupem můžete zavítat do divadla, na jarmark, na výstavu nebo do tvořivých dílen (prosíme o přihlášení předem). V podvečer od 18 hod. se můžete těšit na představení Benefiční „MODERATO“ se zpěvem a vyprávěním zajímavých hostů (nutná rezervace místa v hodnotě 50 Kč). Více informací na plakátku, na tel. 732 912 091, e-mailu: a.dittrichova@ped-km.cz, popř. u p. Marie Doleželové z farnosti sv. Mořice.

 

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

srdečně zve na Svépomocnou skupinu pro pečující v domácnosti – čtvrtek 23. března16.00 hod. v sídle Charitní pečovatelské služby, Malý Val 1552.

 

KŘÍŽOVÁ CESTA ZA RODINY

Centrum pro rodinu Kroměříž ve spolupráci s katechety srdečně zve všechny, zvláště celé rodiny s dětmi, k účasti na Křížové cestě v kostele sv. Mořice v pátek 24. března od 16.30 hod. A SPECIÁLNÍ POZVÁNÍ PRO DĚTI: Hodinu před Křížovou cestou (od 15.30 hod.) zveme děti do Rodinného centra na vyrábění jarních květináčů. Materiál ke zdobení je zajištěn.

 

PŘEDNÁŠKA: Československé legie a Říjnová revoluce v Rusku

Česká křesťanská akademie Kroměříž a místní Arcibiskupské gymnázium (AG) pořádají ve středu 29. března 2017 přednášku Mgr. Evžena Petříka na téma „Československé legie a Říjnová revoluce v Rusku“. Setkání ve studentském klubu AG začíná v 19.00 hodin.

 

KDE KONČÍ NADĚJE, ZAČÍNÁ PEKLO…

Setkání s P. Mariánem Kuffou v sobotu 1. dubna 2017 v 18 hod. v Divadelním sále Domu kultury v Kroměříži. Vstupné dobrovolné, výtěžek bude použit na projekty P. Kuffy, kněze, jenž se dlouhodobě věnuje lidem na okraji společnosti. O jeho životě uprostřed romské komunity byly natočeny dokumenty „Všechny moje děti“ a „Opři žebřík o nebe“.

 

ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE VE ZLÍNĚ 2017

Všichni, kteří chcete strávit den plný sdílení s ostatními vrstevníky (14-30 let) a také s naším Pánem, jste srdečně zváni 1. dubna 2017 od 9.30 do tělocvičny Střední průmyslové školy ve Zlíně. Pro setkání bylo zvoleno motto: "VELIKÉ VĚCI MI UČINIL TEN, KTERÝ JE MOCNÝ." (Lk 1,49). Nebude chybět svědectví ani katecheze otce arcibiskupa Jana. Dopolední program zakončíme slavnostní mší svatou. Odpoledne podnikneme např. Cestu víry centrem Zlína a nenecháme si ujít muzikál „Až na smrt“ v provedení společenství TakK. Předpokládaný konec v 15.30 hod. Účastnický příspěvek. 50 Kč při registraci po příjezdu. Na tuto akci se nepřihlašuje. Karimatky na sezení s sebou!!!

 

DUCHOVNÍ OBNOVY PRO DÍVKY v klášteře sester sv. Kříže

*Obnova s Annou M. Zelíkovou pro starší dívky 14 - 17 let: 7. - 9. dubna 2017.

*Obnova Otče náš, jenž jsi na nebesích pro mladší dívky 10 - 13 let: 12. - 14. května 2017. Přihlášky nejpozději 7 dnů  před začátkem sr. Emanuele Vévodové, Koperníkova 1446/3, 767 01 Kroměříž, e-mail: duchovniobnova@seznam.cz; tel.: 733 741 766.

 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŽ S KOMUNITOU CENACOLO

se koná 7. – 9. dubna 2017 na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Přihlašování na www.agkm.cz

 

PO STOPÁCH SVĚTCE DOLOMIT sv. Josefa Freinademetze

Tradiční poutní zájezd se uskuteční v termínu 1. - 8. 7. 2017. Přihlašujte se ve farní kanceláři u sv. Mořice. Informace na tel.: 736 522 846 (Vít Pořízek) nebo 573 338 952 (farní kancelář), e-mail: svmoric@svmoric.net

 

POUŤ ZA OBNOVU RODIN DĚKANÁTŮ KROMĚŘÍŽ A HOLEŠOV

Pro vás, kteří musíte plánovat hodně dopředu, máme termín pouti děkanátů Kroměříž a Holešov - 20. 5. 2017 ve Štípě. Každá rodina potřebuje modlitbu a společně se někam vypravit chce někdy hodně úsilí, které se ale vyplácí. Srdečně zveme z Centra pro rodinu.

 

 

 

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES