Ročník I. / č. 12, 13                                                                                                           DVOJČÍSLO


Pokud se Vám email nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 13.7.2014

 

Milí farníci,

300 dnů – zhruba tolik dnů mi bylo dáno s Vámi žít a působit jako kaplan u sv. Mořice v Kroměříži a v Hradisku. Ani málo, ani moc.

Ovšem neměl bych nic proti, kdyby to bylo více, rád bych zde zůstal delší dobu, zde v Kroměříži – na svém prvním zastavení kněžské služby v České republice.

Setkal jsem se zde se spoustou dobrosrdečných lidí, se kterými jsem se rád ubíral cestou ke spáse.

300 dnů je tak málo, že jsem se ani nestihl odvděčit za každé dobro, které jsem tady obdržel (od lidí, protože dobro, které jsme obdrželi od Pána, mu nikdy nebudeme schopni odplatit).

Dost dnů však na to, abych si Vás natolik oblíbil a s Vámi se spřátelil, že odstěhování pro mě není snadné.

Protože je život cesta ke spáse, tak ve skutečnosti jdeme dál pořád všichni společně, pamatujíce na sebe v modlitbách. Já na Vás, Vy na mě.

Ať Pán Bůh dá, aby byla to cesta správná. (Žl 139, 23 – 24)

Zdraví a žehná!+

P. Artur Kozik            

 

 

Dnes večer v 19:00 hod. bude adorace u sv. Mořice.

Svátky v týdnu:

Pondělí – blah. Hroznaty, mučedníka

Úterý – památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

Středa – Panny Marie Karmelské

Čtvrtek – blahoslaveného Česlava a sv. Hyacinta, kněží

Neděle – 16. v mezidobí.  Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

Ve farnosti sv. Mořice v Kroměříži jsou v letních měsících v červenci a srpnu ve všední dny bohoslužby v kostele sv. Mořice, a to v 17:00 hod. Ve středu mše svatá není. Ve filiálním kostele sv. Jana je mše svatá pouze v neděli v 18:00 hod.

VIA se žalmy

Bohoslovci kněžského semináře v Olomouci zvou mladé muže od 17 do 40 let, kteří hledají své životní povolání, na duchovní cvičení od 28.7. do 1.8.2014. Místo konání: Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci, Žerotínovo nám. 2. Vede: P. Gorazd Cetkovský, O. Carm. Více informací a přihlášky: www.knezskyseminar.cz/via

 


16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 20.7.2014

 

Sestry a bratři, další odstavec pastýřského listu otce arcibiskupa obsahuje text:

„Vítězný Kristus, který má všechnu moc v rukou, přikázal: Získávejte za učedníky všechny národy, ale i všechny sousedy, blízké i vzdálené, příbuzné. Křtěte a učte je zachovávat moje slovo. Kolik je kolem nás těch, které je třeba pro Krista teprve získat? Kolik nepokřtěných? A kolik pokřtěných, ale nevyučených? Kolik rodičů a kmotrů zanedbalo svůj úkol? Kolik lidí v mé blízkosti čeká právě na mě, že je přivedu ke Kristu?“

Rozeslání učedníků se tedy nevztahuje jen na apoštoly. Vždyť jde o úkol jít do celého světa. Církev v každé době pokračuje v poslání, které jí Kristus svěřil, a to nejen skrze službu biskupů, kněží, jáhnů a zasvěcených osob, ale skrze svědectví všech pokřtěných. Snažme se tedy i své blízké a přátele, se kterými možná prožíváme pěkné chvíle dovolené a odpočinku, také „posunout“ blíže k Bohu.

P. Josef

 

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Dnes večer v 19:00 hod. nebude adorace u sv. Mořice.

Svátky v týdnu:

Úterý – památka sv. Marie Magdalény

Středa – svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

Pátek – svátek sv. Jakuba, apoštola

Sobota – památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

Neděle – 17. v mezidobí

V měsíci srpnu a září jsou ještě volné intence. Úmysly mší svatých se zapisují v sakristii.

Pouť ke sv. Anně do Staré Vody

Z farnosti Hradisko zveme celé rodiny na pouť v neděli 27. července 2014 s úmyslem poděkovat za naše babičky, za jejich víru, obětavost a vyprošovat jim zdraví a potřebnou sílu ke zvládání úkolů, které mají v našich rodinách. Odjezd z Hradiska ve 12:00 hod., v 15:00 hod. je na poutním místě sloužena hlavní mše svatá za smíření mezi národy, ke které přidáme náš úmysl. Po ní je možnost prohlídky okolí, krátké túry nebo účasti na procesí ke studánce s požehnáním pramene. Odjezd v 18:00 hod., příjezd kolem 20:00 hod. Přihlášky do 21. července, aby bylo možné potvrdit objednávku autobusu. (Jinak bychom jeli auty, ale tím se ztrácí mnoho dobrých účinků společné cesty.)


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2014 

Odhlásit TRIO EXPRES