TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník III. / č. 12, 13                     KVĚTNÁ NEDĚLE                     13. 3. 2016


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

„Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění.“

(z liturgie Velikonoční vigilie)


 

Oznámení na období od 20. března do 3. dubna 2016

 

Dík patří všem, kteří jste dnes přinesli schránky s postní almužnou. Kéž vám Pán vaše postní úsilí bohatě odmění.

Velké poděkování patří všem ženám, které napekly a přinesly koláče a cukroví na páteční poutní slavnost v kostele sv. Mořice, a všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojili při přípravě a v průběhu celé slavnosti – zvláště při liturgii, výzdobě, úklidu a vytváření zázemí pro poutníky. Upřímné „Pán Bůh zaplať“ také každému z vás za vaše modlitby a oběti za Boží požehnání pro všechny poutníky a celou farnost.

 

Vstupujeme do Svatého týdne. Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota jsou dny, kdy církev zvláště bdí na modlitbách. Jste srdečně zváni na bohoslužby, na společné modlitby a k osobní modlitbě kdykoli během dne. Pořad bohoslužeb ve Svatém týdnu je také na vývěsce a na webových stránkách farností (www.svmoric.netwww.farnost-hradisko.cz ).

 

Zapište se prosím na stráž u Božího hrobu. Formulář je na stolečku u vchodu do farního kostela.

 

Pokladnička u Božího hrobu slouží na podporu křesťanů ve Svaté zemi, kteří jsou ve velmi obtížné situaci.

 

Příležitost ke svátosti smíření ve Svatém týdnu:

·         farnost Mořice

20.3. (neděle), kostel sv. Jana 17.00 – 18.00 hod.

21.3. (pondělí), 22.3. (úterý), 23.3. (středa) – 15.00 – 17.00 hod.

·         farnost Hradisko

20.3. (neděle)  8.30 – 10.00 hod.

·         farnost P. Marie

21.3. (pondělí) – 7.30 – 9.00 hod., 16.00 – 18.00 hod.

22.3. (úterý) – 7.30 – 9.00 hod.

23.4. (středa) – 7.30 – 9.00 hod., 16.00 – 18.00 hod.

 

Křížové cesty v závěru postní doby:

Neděle 20. 3.:   14.00 hod.        kostel Všech svatých v Hradisku

                        16.30 hod.        kaple sv. Kříže

                        17.30 hod.        kostel sv. Jana Křtitele

Pondělí 21. 3.:  Křížová cesta městem, začátek v 18:45 hod. v kostele sv. Jana

Křtitele

Velký pátek:     15.00 hod.        kostel sv. Mořice (po modlitbě Korunky k Božímu

                                   milosrdenství)

 

KŘÍŽOVÁ CESTA MĚSTEM

se koná v pondělí 21. března. Zahájena bude mší svatou v 18.00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Připravují a srdečně zvou studenti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

 

ADORACE

·         neděle 20. března – kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

·         čtvrtek 31. března – kostel Všech svatých v Hradisku (18.15 – 19.00 hod.)

·         pátek 1. dubna – celodenní adorace v kapli sv. Vincence. (7.00 – 16.00 hod.), kaple Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod.

·         neděle 3. dubna – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul. (8.30 – 17.00 hod.), kostel Všech svatých v Hradisku ve 14.00 hod., kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

ZMĚNA BOHOSLUŽEB:

·         Pondělí 21.3. – nebude mše svatá v kostele sv. Mořice. V 18.00 hod. bude mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele.

·         Středa 23.3. – nebude tzv. „studentská“ mše svatá v kostele sv. Jana. V 17.00 hod. bude mše svatá v kostele sv. Mořice.

·         Farní kostel v Hradisku – od 24.3. budou večerní mše svaté ve čtvrtek v 19.00 hod.

·         Pondělí velikonoční 28.3. – v kostele sv. Mořice nebude mše svatá v 10:45 hod.

·         Středa v oktávu velikonočním 30.3. - nebude tzv. „studentská“ mše svatá v kostele sv. Jana. V 17.00 hod. bude mše svatá v kostele sv. Mořice s udílením svátosti křtu dospělému katechumenovi.

 

POZVÁNÍ K MODLITBĚ

Zelený čtvrtek

·         Adorace v Getsemanské zahradě

Po mši svaté chvíle společné adorace, po ní možnost osobní soukromé modlitby.

Velký pátek

·         Novéna k Božímu milosrdenství v kostele sv. Mořice

V 15.00 hod. – Korunka k Božímu milosrdenství, pak pobožnost Křížové cesty.

Pokračování novény do 2. neděle velikonoční: Korunku k Božímu milosrdenství se modlíme od 25.3. do 2.4. v kostele sv. Mořice každý den v 15.00 hod.

·         Adorace u Božího hrobu

Po velkopátečních obřadech možnost setrvat v modlitbě u Kristova hrobu.

·         Bolestný růženec v kostele sv. Mořice

Společná modlitba růžence ve 21.00 hod.

·         Stráž u Božího hrobu

Po skončení velkopátečních obřadů od 20:00 hod. do soboty 26.3. ve 20.00 hod.

Bílá sobota

·         Modlitba u Božího hrobu

Po celý den je příležitost k osobní modlitbě u Kristova hrobu.

Denní modlitba církve (liturgie hodin) v kostele sv. Mořice

·         Ranní chvály a modlitba se čtením

Na Velký pátek a na Bílou sobotu v 7.30 hod.

 

Neděle 27. března – Hod Boží velikonoční:

·         koná se sbírka na Kněžský seminář

·         při dopoledních bohoslužbách bude žehnání pokrmů ke svátečnímu stolu.

 

Letní tábor pro děti

Animátoři děkanátu Kroměříž srdečně zvou na letní zážitkový tábor pro děti ve věku od 8 - 15 let, který se uskuteční 9. - 16. července 2016 na faře v Dřevohosticích, okres Přerov.

Cena 1500,- Kč. Záštitu nad táborem má SARKANDER, spolek dětí a mládeže. Přihlášky najdete v sakristii svého kostela, odevzdejte je prosím ve farní kanceláři u sv. Mořice v Kroměříži. Více informací na: www.mladezkromeriz.signaly.cz 

Kontaktní osoba: Markéta Škabrahová, hlavní vedoucí, animátoři Hradisko, tel. (420+) 731 829 936, e-mail: M.skabrahova@seznam.cz"

 


Pořad bohoslužeb v kroměřížských farnostech o Velikonocích 2016

 

Bohoslužby a společné modlitby ve Svatém týdnu a o Velikonocích 2016

20. 3. – KVĚTNÁ NEDĚLE:

                        farní kostel sv. Mořice  7.45, 10.45 hod.

                        kaple svatého Kříže      7.30 hod.

                        kaple svatého Vincence  8.00 hod.

                        farní kostel v Hradisku  9.15 hod.

                        kostel sv. Jana Křtitele  18.00 hod.

21. 3. – PONDĚLÍ:        kaple svatého Vincence            6.00 hod.

                                   kaple svatého Kříže      11.30 hod.

                                               kostel sv. Jana Křtitele  18.00 hod.

22. 3. – ÚTERÝ:                       kaple svatého Vincence    6.00 hod.

                                   kaple svatého Kříže      11.30 hod.

                                               farní kostel sv. Mořice  17.00 hod.

23. 3. – STŘEDA:                     kaple svatého Vincence            6.00 hod.

                                   kaple svatého Kříže      11.30 hod.

                                               farní kostel sv. Mořice  17.00 hod.

24. 3. – ZELENÝ ČTVRTEK:

                        kaple svatého Kříže      17.00 hod.

                        farní kostel sv. Mořice  18.00 hod.

            farní kostel v Hradisku  19.00 hod.

25. 3. – VELKÝ PÁTEK:

                        farní kostel sv. Mořice  7.30 hod. – RANNÍ CHVÁLY A ČETBA

                        farní kostel sv. Mořice  15.00 hod. – Korunka k Božímu milosrdenství

a Křížová cesta

                        kaple svatého Kříže      15.00 hod. (velkopáteční obřady)

                        farní kostel sv. Mořice  18.00 hod. (velkopáteční obřady)

                        farní kostel v Hradisku  19.00 hod. (velkopáteční obřady)

26. 3. – BÍLÁ SOBOTA:

                        farní kostel sv. Mořice  7.30 hod. – RANNÍ CHVÁLY A ČETBA

                        farní kostel sv. Mořice  15.00 hod. – Korunka k Božímu milosrdenství

                        kaple svatého Kříže      20.00 hod. (obřady velikonoční vigilie)

                        farní kostel sv. Mořice  21.00 hod. (obřady velikonoční vigilie)

                        farní kostel v Hradisku  21.00 hod. (obřady velikonoční vigilie)

27. 3. – Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ:

                        farní kostel sv. Mořice  7.45, 10.45 hod.

            kaple svatého Kříže      7.30 hod.

                        kaple svatého Vincence  8.00 hod.

                        farní kostel v Hradisku  9.15 hod.

                        farní kostel sv. Mořice  15.00 hod. – Korunka k Božímu milosrdenství

                        kostel sv. Jana Křtitele  18:00 hod.

28. 3. – Pondělí v oktávu velikonočním:

                        farní kostel sv. Mořice  7.45 hod.

kaple svatého Kříže.     7.30 hod.

kaple svatého Vincence  8.00 hod.

                        farní kostel v Hradisku  9.15 hod.

farní kostel sv. Mořice  15.00 hod. – Korunka k Božímu milosrdenství

kostel sv. Jana Křtitele  18.00 hod.  


Pro nemocné a ty, kdo o ně pečují

Nahlaste nám nemocné, abychom je před Velikonocemi mohli navštívit a posloužit jim svátostmi. Využijte služby akolytů, kteří mohou vašim nemocným přinést svaté přijímání.

Kontakt na kněze: P. Josef Lambor (731 402 093), P. Pavel Lev Eliáš (731 626 561), P. Jiří Orság (603 710 651), farní e-mail: fakromeriz-smo@ado.cz. Svaté přijímání mohou přinést nemocným kterýkoliv den ti, kteří v naší farnosti mají pověření k podávání svatého přijímání: Vít Pořízek (736 522 846, porizekvit@seznam.cz), Ing. Antonín Souček (605 971 204, soucek@vukrom.cz), Jan Souček (732 565 282, soucek.jan@gmail.com), Mgr. Josef Pořízek (731 626 536, josef.porizek@centrum.cz), Mgr. Petr Šiška (724 871 840, petr.siska@coptkm.cz), Ing. Josef Zvoníček (608 887 070, zvondic@seznam.cz), Michal Řezáč (739 380 937, michal.rezac78@seznam.cz).

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES