TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník IV. / č. 12

4. NEDĚLE POSTNÍ

26. 3. 2017


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

V katolickém týdeníku č. 12 můžeme číst:

Poslední chvíle kardinála Miloslava Vlka na této zemi byly plné pokoje. Lékařka Jana Sochorová zaznamenala jeho poslední srozumitelná slova: „Nejkrásnější král je …“ Na její dotaz: „Kdo?“ odpověděl: „Ježíš na kříži.“

Kéž je nám toto slovo světlem pro nadcházející dny.

REQIEM za kardinála Miloslava Vlka bude v olomoucké katedrále sv. Václava sloužit v úterý 28. března v 18.00 hod. arcibiskup Jan Graubner.

 

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali ve farnosti sv. Mořice 21.790,- Kč. Pán odměň vaši štědrost svým hojným požehnáním.

 

Příští neděle 2. dubna je 5. neděle postní.

 

Adorace

·         neděle 26. března – kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

·         neděle 2. dubna –celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul. (8.30 – 17.00 hod.), kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

Pobožnosti KŘÍŽOVÉ CESTY v době postní.

STŘEDA                      17.30 hod.                    kostel sv. Jana Křtitele

PÁTEK                         16.30 hod.                    farní kostel sv. Mořice

NEDĚLE                      14.30 hod.                    farní kostel v Hradisku

NEDĚLE                      16.30 hod.                    kaple sv. Kříže

NEDĚLE                      17.30 hod.                    kostel sv. Jana Křtitele

 

Příprava na první svaté přijímání

Příprava dětí na první svaté přijímání a setkání rodičů těchto dětí bude ve farnosti sv. Mořice v pondělí 27. března v 18 hod. na vikárce a ve farnosti Hradisko ve středu 29. března v 18 hod. na faře.

 

Přípravy na POUŤ K PANNĚ MARII BOLESTNÉ (Bolestný pátek 7. dubna)

1.     MODLITBA: V osobní modlitbě, při společné modlitbě doma v rodinách a při slavení mše svaté v našich kostelech pamatujme na tento společný úmysl: Aby naše pouť přinesla všem poutníkům i naší farnosti bohaté duchovní plody.

2.     BRIGÁDY: Tradiční brigáda před poutí proběhne v sobotu 1. dubna od 8.30 hod. Prosíme ochotné ženy i muže, aby přišli pomoci s úklidem a přípravnými pracemi v kostele i na proboštství. Strava bude zajištěna. Přicházet je možné i během týdne od 27. 3. do 1. 4. a také v týdnu od 3. dubna.

3.     SLUŽBY: Prosíme ochotné ženy, aby napekly cukroví pro hosty a pro poutníky. Přineste cukroví na proboštství nejpozději ve čtvrtek 6. dubna do 15.30 hod. Dále prosíme ochotné farníky, aby se přihlásili na pomoc v den pouti, a to při rozdávání koláčků před kostelem a při obsluze poutníků v Centru pro rodinu za kostelem.

Na všechny činnosti se podle Vašich možností hlaste ve farní kanceláři nebo osobně Vítu Pořízkovi. Kéž se nám podaří připravit dobré zázemí pro poutníky. Děkujeme za každou Vaši pomoc.

 

ZÁPIS do 1. třídy Církevní základní školy v Kroměříži

Pro školní rok 2017/2018 se koná v úterý 4. dubna a ve středu 5. dubna 2017 od 14 do 17 hodin v budově 1. stupně – Velké nám. 49, Kroměříž. Vyplněnou žádost o přijetí a zápisní lístek můžete již nyní odevzdávat podepsané oběma zákonnými zástupci (pokud lze) v kanceláři CZŠ, která má sídlo v budově Arcibiskupského gymnázia. Více na www.czs-km.cz nebo na tel. 573 335 855 (531).

 

PŘEDNÁŠKA: Československé legie a Říjnová revoluce v Rusku

Česká křesťanská akademie Kroměříž a místní Arcibiskupské gymnázium (AG) pořádají ve středu 29. března 2017 přednášku Mgr. Evžena Petříka na téma „Československé legie a Říjnová revoluce v Rusku“. Setkání ve studentském klubu AG začíná v 19.00 hodin.

 

KDE KONČÍ NADĚJE, ZAČÍNÁ PEKLO…

s P. Mariánem Kuffou v sobotu 1. dubna 2017 v 18 hod. v Divadelním sále Domu kultury v Kroměříži. Vstupné dobrovolné, výtěžek bude použit na projekty P. Kuffy, kněze, jenž se dlouhodobě věnuje lidem na okraji společnosti. O jeho životě uprostřed romské komunity byly natočeny dokumenty „Všechny moje děti“ a „Opři žebřík o nebe“.

 

ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE VE ZLÍNĚ 2017

Všichni, kteří chcete strávit den plný sdílení s ostatními vrstevníky (14-30 let) a také s naším Pánem, jste srdečně zváni 1. dubna 2017 od 9.30 do tělocvičny Střední průmyslové školy ve Zlíně. Pro setkání bylo zvoleno motto: "VELIKÉ VĚCI MI UČINIL TEN, KTERÝ JE MOCNÝ." (Lk 1,49). Nebude chybět svědectví ani katecheze otce arcibiskupa Jana. Dopolední program zakončíme slavnostní mší svatou. Odpoledne podnikneme např. Cestu víry centrem Zlína a nenecháme si ujít muzikál „Až na smrt“ v provedení společenství TakK. Předpokládaný konec v 15.30 hod. Účastnický příspěvek. 50 Kč při registraci po příjezdu. Na tuto akci se nepřihlašuje. Karimatky na sezení s sebou!!!

 

DUCHOVNÍ OBNOVY PRO DÍVKY v klášteře sester sv. Kříže

*Obnova s Annou M. Zelíkovou pro starší dívky 14 - 17 let: 7. - 9. dubna 2017.

*Obnova Otče náš, jenž jsi na nebesích pro mladší dívky 10 - 13 let: 12. - 14. května 2017. Přihlášky nejpozději 7 dnů  před začátkem sr. Emanuele Vévodové, Koperníkova 1446/3, 767 01 Kroměříž, e-mail: duchovniobnova@seznam.cz; tel.: 733 741 766.

 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŽ S KOMUNITOU CENACOLO

se koná 7. – 9. dubna 2017 na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Přihlašování na www.agkm.cz.

 

POUTNÍ DNY V KROMĚŘÍŽI 7. – 8. 4. 2017

Doprovodný program při pouti ke cti Panny Marie Bolestné v Arcibiskupském zámku (výstava Pod kůží Marsya, restaurátor a malíř František Sysel) a v Květné zahradě (50% sleva na trasu Via Unesco po předložení obrázku Sedmibolestné P. Marie na pokladně). Více na plakátcích a na www.zamek-kromeriz.cz.

 

PAŠIJE

Zhudebněný velikonoční příběh – rocková kapela, komorní orchestr, smíšený pěvecký sbor, výrazový tanec, digitální projekce. Kdy: sobota 8. 4. Kde: Dům kultury Kroměříž. Cena: 250 Kč (děti a senioři 200 Kč). Více na: www.dk-kromeriz.cz/hudba

 

PO STOPÁCH SVĚTCE DOLOMIT sv. Josefa Freinademetze

Tradiční poutní zájezd se uskuteční v termínu 1. - 8. 7. 2017 v celkové ceně 3.900 Kč, při přihlášení ve farní kanceláři min. záloha 1.500 Kč. Více na tel.: 736 522 846 (Vít Pořízek) nebo 573 338 952 (farní kancelář), e-mail: svmoric@svmoric.net.

 

PO STOPÁCH FRANCOUZSKÝCH SVĚTCŮ

Pouť do Paříže pořádá CK Aleš Kučera – Zlín ve spolupráci s farností Uherské Hradiště ve dnech 14. 7. – 20. 7. 2017. Odjezd z Kroměříže od kostela sv. Jana v pátek 14. 7. v 18.00 hod. Cena 7.900, Kč. Více informací na vývěsce.

 

POUŤ ZA OBNOVU RODIN DĚKANÁTŮ KROMĚŘÍŽ A HOLEŠOV

Pro vás, kteří musíte plánovat hodně dopředu, máme termín pouti děkanátů Kroměříž a Holešov - 20. 5. 2017 ve Štípě. Každá rodina potřebuje modlitbu a společně se někam vypravit chce někdy hodně úsilí, které se ale vyplácí. Srdečně zveme z Centra pro rodinu.

 

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V OLOMOUCI 2017

Přihlašování na 6. Celostátní setkání mládeže, které se uskuteční 15. – 20. srpna 2017 v Olomouci, již bylo zahájeno. Přihlášky a další informace na webu setkání www.olomouc2017.signaly.cz.

 

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES