TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník II. / č. 13, 14         KVĚTNÁ NEDĚLE          29. 3. 2015


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Oznámení na období od 29. března do 12. dubna 2015

Příprava na Národní eucharistický kongres 2015

Měsíc březen: Eucharistie a solidarita. Měsíc duben: Eucharistie a evangelizace.

Při slavení eucharistie se připomínají spásné a osvobozující činy Ježíše Krista, zejména umučení, smrt a zmrtvýchvstání Páně. Vše, co Bůh prostřednictvím Ježíše Krista učinil, se zpřítomňuje a na shromážděné společenství a na celý svět se vylévá Boží uzdravující a osvobozující moc (YOUCAT, č. 212, str. 126).

Co udělám pro to, abych letos prožil(a) Velikonoce s větším duchovním prospěchem? Brání mi něco, abych během velikonočních svátků přijal(a) eucharistii?

Dík patří všem, kteří jste dnes přinesli schránky s postní almužnou. Kéž vám Pán vaše postní úsilí bohatě odmění.

Vstupujeme do Svatého týdne. Dnes večer v 19:00 hod. bude adorace u sv. Mořice.


ZMĚNA BOHOSLUŽEB:

  • Pondělí 30. 3. – nebude mše svatá v kostele sv. Mořice. V 18:00 hod. bude mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele. Po ní následuje KŘÍŽOVÁ CESTA MĚSTEM, na kterou vás zvou studenti Arcibiskupského gymnázia.
  • Středa 1. 4. – nebude tzv. „studentská“ mše svatá v kostele sv. Jana. V 17:00 hod. bude mše svatá v kostele sv. Mořice.
  • Farní kostel v Hradisku – od 2. 4. budou večerní mše svaté ve čtvrtek v 19:00 hod.
  • Pondělí velikonoční 6. 4. – v kostele sv. Mořice nebude mše svatá v 10:45 hod.


 

Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota jsou dny, kdy církev zvláště bdí na modlitbách. Jste srdečně zváni na bohoslužby, na společné modlitby a k osobní modlitbě kdykoli během dne. Pořad bohoslužeb ve Svatém týdnu je na vývěsce a na webových stránkách farnosti (www.svmoric.net a www.farnost-hradisko.cz ). Byl zveřejněn také ve Velikonočním listu a v TRIU – březen 2015.

Zapište se prosím na stráž u Božího hrobu. Formulář je na stolečku u vchodu do farního kostela.

Pokladnička u Božího hrobu slouží na podporu křesťanů ve Svaté zemi, kteří jsou ve velmi obtížné situaci.


 

Příležitost ke svátosti smíření v kostele sv. Mořice:

  • 3. (pondělí), 31. 3. (úterý), 1. 4. (středa) – 15:00 – 17:00 hod.

Prosíme, využijte tuto možnost přistoupit ke sv. smíření. Nenechávejte zpověď na poslední chvíli.

Křížové cesty v závěru postní doby:

Neděle 29. 3.:      14:00 hod.  kostel Všech svatých v Hradisku

                  16:30 hod.  kaple sv. Kříže

                  17:30 hod.  kostel sv. Jana Křtitele

Pondělí 30. 3.:     Křížová cesta městem, začátek v 18:45 hod. v kostele sv. Jana

Křtitele

Velký pátek:        15:00 hod. kostel sv. Mořice (po modlitbě Korunky k Božímu

milosrdenství)


Novéna před svátkem Božího milosrdenství

V kostele sv. Mořice od 3. do 11. dubna, každý den v 15:00 hod. Modlíme se Korunku k Božímu milosrdenství.


ADORACE na začátku měsíce dubna

  • Pátek 3 4. – nebudou prvopáteční adorace v kapli sv. Vincence ani v kapli sv. Kříže.
  • Neděle 5. 4. – nebude celodenní adorace v kapli sv. Kříže, nebude adorace v 19:00 hod. v kostele sv. Mořice.
  • Neděle 12. 4. – koná se celodenní adorace v kapli sv. Kříže (8:30 – 17:00 hod.); hodinové adorace budou ve 14:00 hod. v kostele Všech svatých v Hradisku, v 19:00 hod. v kostele sv. Mořice

Neděle 5. dubna – Hod Boží velikonoční:

  • koná se sbírka na Kněžský seminář
  • při dopoledních bohoslužbách bude žehnání pokrmů ke svátečnímu stolu.


Malá škola modlitby

Společenství pokračuje v úterý 7. dubna v 9.30 hod. s otcem Václavem u sv. Mořice ve společenské místnosti na vikárce.


Centrum pro rodinu Kroměříž

Čtvrtek 2. 4. – od 15.30 hod. PLETENÍ VELIKONOČNÍ POMLÁZKY.

Zveme rodiny s dětmi na tvořivé dílničky s velikonoční tématikou. Materiál zajištěn. Dílničky proběhnou ve studiu Kamarád – Kroměříž, Oskol 3216, vchod od hlavní pošty (ne přes Cabras). Kontakt: www.cpr-kromeriz.cz,  cpr-kromeriz@seznam.cz, tel: 736 522 814.

Cetrum pro rodinu Kroměříž je partnerem při 2. ročníku aprílového závodu na kolobrndách a odrážedlech, který pořádá studio KAMARÁD ve středu 1. 4. v okolí hřiště u hlavní pošty (více na www.studiokamarad.ic.cz). Tímto srdečně zveme rodiny s dětmi.


Sobota 11. 4. – od 9.00 – 15.00 hod. v Centru pro rodinu PLETENÍ KOŠÍČKŮ PRO RADOST. Přihlášky do 7. 4. na tel.: 737 377 070 nebo e-mail: kosikyodvladky@seznam.cz.


Velké poděkování patří všem ženám, které napekly a přinesly koláče a cukroví na páteční poutní slavnost v kostele sv. Mořice, a všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojili při přípravě a v průběhu celé slavnosti – zvláště při liturgii, výzdobě, úklidu a vytváření zázemí pro poutníky. Upřímné „Pán Bůh zaplať“ také každému z vás za vaše modlitby a oběti za Boží požehnání pro všechny poutníky a celou farnost.

Nabídka pro postní dobu

Při odchodu z kostela (kaple) si můžete vyzvednout letáček s podněty k rozjímání na šestý postní týden.


V kostele i v kaplích máte k dispozici Velikonoční list. Vezměte si tyto zpravodaje ve větším množství a rozneste ve svém okolí. Pozvěte své známé na slavení Velikonoc spolu s námi.


AKTUÁLNÍ ODKAZY:


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2015 

Odhlásit TRIO EXPRES