TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník IV. / č. 14, 15

KVĚTNÁ NEDĚLE

9. 4. 2017


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Tvou smrt zvěstujeme … to znamená, že jsi ŽIL.

Tvé vzkříšení vyznáváme … to znamená, že ŽIJEŠ.

Na tvůj příchod čekáme … to znamená, že ŽIJEŠ NA VĚKY.

(Kratičká meditace z pozůstalosti biskupa Jiřího Paďoura OFMCap)

 

Dík patří všem, kdo jste dnes přinesli schránky s postní almužnou. Kéž vám Pán vaše postní úsilí bohatě odmění.

Sbírka na Kněžský seminář se uskuteční příští neděli 16. dubna, tj. na slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Pán odplať vaši štědrost svým hojným požehnáním!

 

Velké poděkování patří všem ženám, které napekly a přinesly koláče a cukroví na páteční poutní slavnost v kostele sv. Mořice, a všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojili při přípravě a průběhu celé slavnosti – zvláště při liturgii, výzdobě, úklidu a vytváření zázemí pro poutníky. Upřímné „Pán Bůh zaplať“ také každému z vás za vaše modlitby a oběti za Boží požehnání pro všechny poutníky a celou farnost.

 

Nahlaste nám nemocné, abychom je mohli navštívit a posloužit jim svátostmi.

 

Vstupujeme do Svatého týdne. Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota jsou dny, kdy církev zvláště bdí na modlitbách. Jste srdečně zváni na bohoslužby, na společné modlitby a k osobní modlitbě kdykoli během dne. Pořad bohoslužeb ve Svatém týdnu je také na vývěsce a na webových stránkách farností (www.svmoric.net a www.farnost-hradisko.cz ). Velký pátek je dnem přísného postu.

 

Zapište se prosím na stráž u Božího hrobu. Formulář je na stolečku u vchodu do farního kostela.

Pokladnička u Božího hrobu slouží na podporu křesťanů ve Svaté zemi, kteří jsou ve velmi obtížné situaci.

 

Bohoslužby ve všední dny Svatého týdne:

10. 4. – PONDĚLÍ:        kaple svatého Vincence            6.00 hod.

                                   kaple svatého Kříže      11.30 hod.

kostel sv. Jana Křtitele 17.00 hod.

(po mši sv. Křížová cesta městem)

11. 4. – ÚTERÝ:                       kaple svatého Vincence            6.00 hod.

                                   kaple svatého Kříže      11.30 hod.

                                               farní kostel sv. Mořice  17.00 hod.

12. 4. – STŘEDA:                     kaple svatého Vincence            6.00 hod.

                                   kaple svatého Kříže      11.30 hod.

                                               farní kostel sv. Mořice  17.00 hod.

 

Příležitost ke svátosti smíření ve Svatém týdnu:

·         FARNOST MOŘICE

Kostel sv. Jana 9. 4. (neděle) – 17.00 – 18.00 hod.

Kostel sv. Mořice 10. 4. (pondělí), 11. 4. (úterý), 12. 4. (středa) – 15.00 – 17.00 hod.

·         FARNOST HRADISKO

9. 4. (neděle) – 8.30 – 10.00 hod.

·         FARNOST P. MARIE

10. 4. (pondělí) – 7.30 – 9.00 hod., 16.00 – 18.00 hod.

11. 4. (úterý) – 7.30 – 9.00 hod.

12. 4. (středa) – 7.30 – 9.00 hod., 16.00 – 18.00 hod.

 

Křížové cesty v závěru postní doby:

Neděle 9. 4.:     14.30 hod.        kostel Všech svatých v Hradisku

                        16.30 hod.        kaple sv. Kříže

                        17.30 hod.        kostel sv. Jana Křtitele

Pondělí 10. 4.: 17.45 hod.        kostel sv. Jana Křtitele – Křížová cesta městem

Velký pátek:                 15.00 hod.        kostel sv. Mořice (po modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství)

 

KŘÍŽOVÁ CESTA MĚSTEM

Ke křížové cestě městem se můžete připojit v pondělí 10. dubna od 17.45 hod. Zahájena bude mší sv. v 17 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Srdečně zvou studenti Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

 

ADORACE

neděle 9. dubna a 23. dubna – kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

ZMĚNY BOHOSLUŽEB:

·         Pondělí 10. 4. – nebude mše svatá v kostele sv. Mořice. V 17.00 hod. bude mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele.

·         Středa 12. 4. – nebude tzv. „studentská“ mše svatá v kostele sv. Jana. V 17.00 hod. bude mše svatá v kostele sv. Mořice.

·         Pondělí velikonoční 17. 4. – v kostele sv. Mořice nebude mše svatá v 10.15 hod.

 

POZVÁNÍ K MODLITBĚ:

ZELENÝ ČTVRTEK

·         Adorace v Getsemanské zahradě

Po mši svaté chvíle společné adorace, po ní možnost osobní soukromé modlitby.

VELKÝ PÁTEK

·         Novéna k Božímu milosrdenství v kostele sv. Mořice

15.00 hod. – Korunka k Božímu milosrdenství, pak pobožnost Křížové cesty. Pokračování novény do 2. neděle velikonoční. Korunku k Božímu milosrdenství se modlíme od 14. 4. do 22. 4. v kostele sv. Mořice každý den v 15.00 hod.

·         Adorace u Božího hrobu

Po velkopátečních obřadech možnost setrvat v modlitbě u Kristova hrobu.

·         Bolestný růženec v kostele sv. Mořice

Společná modlitba růžence ve 21.00 hod.

·         Stráž u Božího hrobu

Po skončení velkopátečních obřadů od 20.00 hod. do soboty 15. 4. do 20.00 hod.

BÍLÁ SOBOTA

·         Modlitba u Božího hrobu

Po celý den je příležitost k osobní modlitbě u Kristova hrobu.

 

Denní modlitba církve (Liturgie hodin) v kostele sv. Mořice:

·                Ranní chvály a modlitba se čtením - na Velký pátek a na Bílou sobotu v 7.30 hod.

 

Neděle 16. dubna – Hod Boží velikonoční:

·         při dopoledních bohoslužbách bude žehnání pokrmů ke svátečnímu stolu.

 

 

Pořad bohoslužeb/obřadů v kroměřížských farnostech o Velikonocích 2017

9.4.
Květná
neděle

13.4.
Zelený
čtvrtek

14.4.
Velký
pátek  

15.4.
Bílá
sobota

16.4.
Neděle
velikonoční

17.4.
Pondělí
velikonoční

Kroměříž
kostel sv. Mořice

7.45  10.15

18.00

*)                    18.00

*)                  21.00

7.45
10.15  *)

7.45  *)

 

*)15.00 Korunka k Božímu milosrdenství

Kroměříž
kostel sv. Jana Křtitele


18.00

 

 

 

18.00

18.00

Koperníkova ul.
kaple sv. Kříže

7.30

17.00

15.00

20.00

7.30

7.30

Kroměříž, Malý Val
kaple sv. Vincence

8.00

 

 

 

8.00

8.00

Hradisko
kostel Všech svatých

9.15

19.00

19.00

21.00

9.15

9.15

Kroměříž
kostel Panny Marie

8.00
9.15
10.30

18.00

18.00

20.30

8.00
9.15
10.30

8.00
9.15

 

MALÁ ŠKOLA MODLITBY

POZOR ZMĚNA! Nebude na Velikonoční pondělí, setkání se uskuteční v úterý 18. dubna v 9.30 hod. s P. Václavem v klášteře sester sv. Kříže.

 

Nejen pro lektory

Před námi je Svatý týden a s ním množství krásných liturgických textů, které si kněží, jáhni a lektoři Božího slova potřebují zavčas připravit, a umožnit tak každému věřícímu účastnícímu se velikonočních obřadů důstojný a srozumitelný poslech Božího slova.

K tomu, aby Boží slovo bylo předáváno jasně, srozumitelně, a přitom se vší důstojností, a to nejen při slavení velikonočních obřadů, mají posloužit nahrávky liturgického čtení, které jsou dostupné na webových stránkách Arcidiecéze olomoucké. Na adrese www.ado.cz/obsah/nedelni-liturgie je uveden odkaz na cloudové úložiště, kde jsou nahrávky umístěny spolu s texty nedělního čtení a nyní i všech důležitých textů velikonočního období.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ

Ve čtvrtek 20. dubna 2017 od 14.30 hod. srdečně zveme všechny seniory do Děkanátního centra pro rodinu v Kroměříži na setkání s duchovním tématem za přítomnosti P. Jiřího Orsága, který nám tentokrát přiblíží sv. Jana SARKANDRA. Těšit se můžete také na modlitbu, příjemné posezením u kávy nebo čaje, sdílení.

 

KVĚTINY PRO MAMINKU

Centrum pro rodinu ve spolupráci s městem Kroměříž vyhlašuje u příležitosti Týdne pro rodinu výtvarnou soutěž na téma KVĚTINY PRO MAMINKU. Výtvarné práce přijímá knihkupectví AVE do 12. května 2017. Podmínky, věkové kategorie a další podrobnosti na plakátcích a na www.cpr-kromeriz.cz

 

DUCHOVNÍ OBNOVY PRO DÍVKY v klášteře sester sv. Kříže

*Obnova Otče náš, jenž jsi na nebesích pro mladší dívky 10 - 13 let: 12. - 14. května 2017. Přihlášky nejpozději 7 dnů  před začátkem sr. Emanuele Vévodové, e-mail: duchovniobnova@seznam.cz; tel.: 733 741 766

*Obnova Jsem služebnice Páně pro dívky od 18 let: 19. - 21. května 2017. Přihlášky sr. Beatě Zemanové, Koperníkova 1446/3, 767 01 Kroměříž, tel.: 736 606 391, e-mail: dokromeriz@gmail.com. Více na plakátcích a www.klaster-km.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOŽÍ SYN

Ze své absolutní lásky k člověku

SE STAL člověkem.

Ze své absolutní vševědy

VĚDĚL, co …, osobně …, pro koho, aby každý byl zachráněn.

absolutní pečlivostí a zaujetím

CHOVAL a ZJEVOVAL lásku k svému Otci.

Svou absolutní důsledností

STRHL na sebe viny a tresty za hříchy lidstva

a ve vrcholu zátěže na kříži volal: „Jim odpusť, Otče“.

 Svou absolutní vytrvalostí

až do konce SE SVĚŘOVAL Otci: „Do tvých rukou, Otče.“

On, jakožto absolutní svatost, se nikdy a ničím NEPROVINIL.

 To i lotr naprosto pochopil. A dostal BOŽÍ ČIN – RÁJ, NEBE.

Svou absolutní mocí

VSTAL ze zapečetěného a hlídaného hrobu.

Svou absolutní ohleduplností a cílevědomostí

UPOKOJIL učedníky. S odhalenými ranami říkal:

Pokoj vám“.

ČAS, jako stvořitelský čin, sám vždy s absolutní přesností

ZNAL, NAPLŇOVAL, UŽIL, VYUŽIL, DODRŽOVAL, ZAKOTVIL a SPOJIL

 s věčností v „tajemný součas“.

Bez požitkářství a omylu uskutečnil vše – modlil se …

… a i pořádek v hrobě při vzkříšení STIHL.

Jan to „uviděl a uvěřil“.

Ve své absolutní boholidské radosti, bez humoru řekl:

ODCHÁZÍM vám připravit místo.“ … „U mého Otce je místa dost“.

 

RADUJME SE A JÁSEJME!

PÁN VSTAL. NÁŠ PÁN JE DOST SCHOPNÝ A DOBRÝ.

NAPROSTÉ DOBRO. ABSOLUTNÍ DOBRO.

ALELUJA! ALELUJA! ALELUJA!

 

Velikonoce 2017, bratr Lev

 

APOŠTOLÁT MODLITBY NA BŘEZEN 2017

Všeobecný úmysl: Za mládež, aby uměla velkodušně odpovědět na vlastní povolání a vážně uvažovala i o možnosti zasvětit se Bohu v kněžství a zasvěceném životě.

Evangelizační úmysl: Za oběti neštěstí a pronásledování (naléhavý úmysl papeže Františka - za oběti neštěstí přívalových dešťů v kolumbijském městě Mocoa, za oběti válečného násilí v Kongu a za obyvatele Venezuely a Paraguaye, aby se nenechali znechutit v hledání politického řešení konfliktů ve svých zemích).

Národní úmysl: Za mladé lidi, aby nacházeli odvahu otevřít srdce pro Boží lásku. Také za požehnání a trvalé duchovní plody letošního srpnového celostátního setkání mládeže v Olomouci.

(http://www.jesuit.cz)

 

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES