TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník III. / č. 14       NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ       13. 3. 2016


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Bože, milosrdný Otče, který zjevuješ svou lásku ve svém Synu Ježíši Kristu, a vyléváš ji na nás v Utěšiteli Duchu Svatém, Tobě dnes svěřujeme osud světa i každého člověka.

Skloň se k nám hříšným, uzdrav naši slabost, přemáhej všechno zlo a dej všem obyvatelům země poznat Tvé milosrdenství, aby v Tobě, trojjediný Bože vždy nacházeli zdroj naděje.

Věčný Otče, pro bolestné utrpení a zmrtvýchvstání svého Syna bud milosrdný k nám i k celému světu. Amen.

(modlitba zasvěcení Božímu milosrdenství)


Minulou neděli byla sbírka na kněžský seminář. Ve farnosti Hradisko jste věnovali 4.695,- Kč, ve farnosti sv. Mořice činila sbírka 29.500,- Kč. Pokladnička u Božího hrobu sloužila na podporu křesťanů ve Svaté zemi. Ve farnosti sv. Mořice se vybralo 6.950,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

Na Květnou neděli jste mnozí přinesli schránky s postní almužnou. Ve schránkách bylo celkem 12.815,- Kč (farnost sv. Mořice) a 3.566,- Kč (farnost Všech svatých). Prostřednictvím Charity poslouží tyto peníze lidem v nouzi a k podpoře charitního díla.

 

Svátky v týdnu

Pondělí 4. dubna – slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

Úterý 5. dubna – památka sv. Vincence Ferrerského, kněze

Čtvrtek 7. dubna – památka sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze

Příští neděle je 3. velikonoční.

 

Den modliteb za úctu k počatému životu a nenarozené děti.

V pondělí 4. dubna se letos liturgicky slaví slavnost Zvěstování Páně. Je to Den modliteb za úctu k počatému životu. Mše svatá ve farním kostele sv. Mořice bude v 17:00 hod.

Arcibiskup Jan zve věřící z naší arcidiecéze k pouti do Napajedel, ke hrobu Aničky Zelíkové, která se obětovala na smír za potraty. V kostele sv. Bartoloměje v Napajedlích bude od 17.15 hod. adorace, v 18.00 hod. mše svatá a po ní je průvod ke hrobu Aničky Zelíkové, kde je společná modlitba růžence.

 

Zemřela sestra Jiljí

Po životě naplněném modlitbou, obětavou službou a utrpením neseným ve spojení s Kristem zemřela v úterý 29. března 2016 sestra M. Jiljí Šuláková, Milosrdná sestra svatého Kříže. Narodila se 29. listopadu 1922 v Halenkově. Řeholní sliby složila 21. srpna 1946 v Kroměříži. Se sestrou Jiljí se rozloučíme v úterý 5. dubna 2016 v 10.00 hod. při mši svaté v kapli Milosrdných sester svatého Kříže na Koperníkově ulici. Po mši svaté bude její tělo uloženo na místo dočasného odpočinku na hřbitově v Kroměříži. Kéž ji Pán dovede do věčného života, kde už není smrt, ale věčná radost.

 

Den úcty ke stáří

V rámci Dne úcty ke stáří bude v našem městě sloužena mše svatá za seniory z Kroměříže ve středu 6. dubna 2016 v 8.00 hod. v kostele Panny Marie.

Výroční den svěcení našich biskupů

Ve čtvrtek 7. dubna je výroční den biskupského svěcení našich biskupů Mons. Jana Graubnera a Mons. Josefa Hrdličky. Provázejme je svými modlitbami.

 

ADORACE

·         neděle 3. dubna – kostel Všech svatých v Hradisku ve 14.00 hod., kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

·         ZMĚNA: nedělní celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ulici (8.30 – 17.00 hod.) bude až 17. dubna. Tuto první neděli v měsíci - 3. dubna -adorace nebude.

·         neděle 10. dubna – kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

Příprava dětí na první svaté přijímání

Příprava dětí a setkání rodičů těchto dětí bude v pondělí 4. dubna v 18:00 hod. v Kroměříži u sv. Mořice ve společenské místnosti na vikárce.

Hudební chvály

Společenství Taženi ke Kristu vás zve na hudební chvály v neděli 10. dubna v 16.00 hod. na faře ve farnosti Panny Marie.

 

Varhanní koncert

Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského srdečně zve na Varhanní koncert v sobotu 13. dubna 2016 v 19.00 hod. v chrámu sv. Mořice v Kroměříži. Tento koncert se koná v rámci Přehlídky studentů varhan konzervatoří České republiky spolu se studenty z bratislavské konzervatoře. Program je na plakátě. Vstupné dobrovolné.

 

Letní tábor pro děti

Animátoři děkanátu Kroměříž srdečně zvou na letní zážitkový tábor pro děti ve věku 8 - 15 let, který se uskuteční 9. - 16. července 2016 na faře v Dřevohosticích, okres Přerov. Cena 1500,- Kč. Záštitu nad táborem má SARKANDER, spolek dětí a mládeže. Přihlášky najdete v sakristii. Odevzdejte je prosím ve farní kanceláři u sv. Mořice v Kroměříži. Více informací na: www.mladezkromeriz.signaly.cz 

Kontaktní osoba: Markéta Škabrahová, hlavní vedoucí, animátoři Hradisko, tel. (+420) 731 829 936, e-mail: M.skabrahova@seznam.cz"

 

DĚKANÁTNÍ CENTRUM PRO RODINU - POZVÁNÍ

Setkání seniorů

V dubnu se můžete opět těšit na společné setkání s otcem Jiřím Orságem, který bude hovořit o svatém Janu z Boha, průkopníkovi důstojné péče o nemocné. Setkání se uskuteční v Děkanátním centru pro rodinu Kroměříž ve čtvrtek 14. dubna 2016 od 14.30 hodin.

Výlet pro rodiny s dětmi

V sobotu 7. května 2016 zveme rodiny s dětmi na výlet s návštěvou zámku, obědem na našem centru a následným programem pro děti (kreslení a hry) a dospělé (prohlídka kostela s výkladem). Zakončíme krátkou májovou pobožností v kostele svatého Mořice. Je třeba se předem nahlásit na e-mail: cprkromeriz@ado.cz nebo telefonicky esemeskou na číslo 736 522 814 (uveďte jméno a počet osob).

Moje babička a dědeček

Výtvarná soutěž u příležitosti Týdne pro rodinu. Milé děti, s prarodiči prožíváte společné chvíle. Nakreslete obrázek, co pěkného jste s nimi prožili nebo byste chtěli prožít. Výtvarné práce přineste nejpozději do 20. května do knihkupectví AVE, Riegrovo nám. 264. Podrobnosti soutěže na plakátě.

 

Více o těchto akcích a další nabídky najdete na internetových stránkách Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž: www.cpr-kromeriz.cz

 

Jedeme do Krakova na Národní pouť k Božímu milosrdenství

Termín: sobota 28. května 2016, Krakov – Lagewniky. Odjezd autobusu ve 4.30 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Přejezd do Polska. Účast na společném programu: od 9.00 do 16.00 hodin (v 9.00 zpěvy, úvahy, texty, 10.30 mše svatá v chrámu Božího milosrdenství, pak pauza na oběd z vlastních zásob, od 13.30 dle osobního výběru: koncert mládeže, přednáška, adorace se zpěvy, v 15.00 Korunka k Božímu milosrdenství a pouť do chrámu sv. Jana Pavla II., kde se končí požehnáním v 16.00 hod.). Jedeme s cestovní kanceláří „Miklas tour“ (www.miklastour.cz). Cena 890,- Kč. V ceně: doprava autobusem, pojištění léčebných výloh v zahraničí, poutnický balíček v hodnotě 200,- Kč (bohoslužebné texty, pamětní list, příspěvek na televizní přenos poutě do vlasti), průvodce.  Doporučené kapesné: 70 Zlotých. Hlásit se můžete v obou kroměřížských farnostech (sakristie, farní kancelář). Při přihlášení je nutné pouť zaplatit a uvést rodné číslo (kvůli pojištění).

Na Národní pouť ve Svatém roce Milosrdenství nás zvou biskupové Čech a Moravy. Program v Krakově zajišťuje Radio Proglas.


Pro nemocné a ty, kdo o ně pečují

Nahlaste nám nemocné, abychom je před Velikonocemi mohli navštívit a posloužit jim svátostmi. Využijte služby akolytů, kteří mohou vašim nemocným přinést svaté přijímání.

Kontakt na kněze: P. Josef Lambor (731 402 093), P. Pavel Lev Eliáš (731 626 561), P. Jiří Orság (603 710 651), farní e-mail: fakromeriz-smo@ado.cz. Svaté přijímání mohou přinést nemocným kterýkoliv den ti, kteří v naší farnosti mají pověření k podávání svatého přijímání: Vít Pořízek (736 522 846, porizekvit@seznam.cz), Ing. Antonín Souček (605 971 204, soucek@vukrom.cz), Jan Souček (732 565 282, soucek.jan@gmail.com), Mgr. Josef Pořízek (731 626 536, josef.porizek@centrum.cz), Mgr. Petr Šiška (724 871 840, petr.siska@coptkm.cz), Ing. Josef Zvoníček (608 887 070, zvondic@seznam.cz), Michal Řezáč (739 380 937, michal.rezac78@seznam.cz).

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES