TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník II. / č. 15         2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ          12. 4. 2015


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
 

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

„Nechápu, jak je možné nedůvěřovat tomu, který může všechno; s ním všechno a bez něho nic. On, Pán, nedovolí a nedopustí zahanbení těch, kteří všechnu svou důvěru vložili v něho.“

„Ježíši, smiluj se nad námi a nad celým světem.“

Z Deníku sestry Faustyny Kovalské

 

Církev nám dává dnešní den možnost získat plnomocné odpustky. Může je získat každý pokřtěný, jestliže – při splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) - s duší zcela odvrácenou od jakéhokoliv hříchu, i všedního, se zúčastní pobožnosti ke cti Božího milosrdenství nebo alespoň před veřejně vystavenou nebo ve svatostánku uloženou Nejsvětější Svátostí oltářní se pomodlí Otče náš, Věřím a invokaci: »Ježíši, důvěřuji Ti!«

 

Minulou neděli byla sbírka na kněžský seminář. Ve farnosti Hradisko jste věnovali 4.901,- Kč, ve farnosti sv. Mořice činila sbírka 29.240,- Kč. Pokladnička u Božího hrobu sloužila na podporu křesťanů ve Svaté zemi. Ve farnosti sv. Mořice se vybralo 9.940,- Kč., ve farnosti Hradisko 1.422,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

Na Květnou neděli jste mnozí přinesli schránky s postní almužnou. Ve schránkách bylo celkem 13.421,- Kč (farnost sv. Mořice) a 3.093,- Kč (farnost Všech svatých). Prostřednictvím Charity poslouží tyto peníze lidem v nouzi a k podpoře charitního díla.

 

ADORACE v neděli 12. dubna

·         celodenní v kapli sv. Kříže (8.30 – 17.00 hod.)

·         hodinové adorace:

o   kostel Všech svatých v Hradisku – odpoledne ve 14.00 hod.

o   chrám sv. Mořice – večer v 19.00 hod.

Příští neděle je 3. velikonoční.

 

Příprava dětí na první svaté přijímání

Příprava dětí a setkání rodičů těchto dětí bude v pondělí 13. dubna v 18.00 hod. na vikárce.

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek 16. dubna od 9.00 hod. navštíví kněz nemocné po domech.

 

Setkání katechetů kroměřížského děkanátu

Středa 15. dubna v 16.00 hod. – ve farnosti sv. Mořice v Kroměříži ve společenské místnosti na vikárce.

 

Setkání k NOCI KOSTELŮ

Tradiční Noc kostelů se letos koná 29. května. Zveme všechny, kdo se chtějí zapojit do přípravy programů v našich kostelech na koordinační schůzku ve středu 15. 4. v 19.00 hod. ve společenské místnosti na vikárce, Stojanovo nám. 6/3.

 

Vizitace děkanátu Kroměříž

Otec arcibiskup, který vizituje děkanáty v celé arcidiecézi, přijede do Kroměříže ve čtvrtek 16. dubna. V rámci vizitace se setká s kněžími a členy ekonomických a pastoračních rad ze všech farností našeho děkanátu. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 16. dubna večer v 17.00 hod. v aule Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

 

NABÍDKY A POZVÁNÍ

Putovní adorace mládeže a za mládež bývají vždy večer třetí pátek v měsíci v různých farnostech našeho děkanátu. V pátek 17. dubna zveme všechny mladé do Žalkovic. Mše svatá začne v 18.00 hod., adorace v 19.00 hod., poté posezení na faře. Kdo potřebuje odvoz, ať napíše na mladezkromeriz@signaly.cz.

 

Společenství TakK vás srdečně zve na další reprízy muzikálu Až na smrt, který pojednává o umučení a vzkříšení Ježíše Krista. Tyto reprízy budou v sobotu 18. 4. na nádvoří zámku Tovačov a v neděli 19. 4. v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. Obě představení se odehrají v 19.00 hod. Budeme rádi, když přijedete a prožijete s námi radost ze vzkříšení.

 

Animátoři děkanátu Kroměříž srdečně zvou na letní zážitkový tábor pro děti ve věku od 8-15 let, který se uskuteční 15. - 22. srpna 2015 na faře v Potštátě, okres Přerov. Cena 1600,- Kč. Tábor je podpořen naším děkanem otcem Josefem Lamborem a pořádán pod záštitou občanského sdružení Sarkander. Přihlášky najdete v sakristii svého kostela, odevzdejte je prosím na farním úřadu v Kroměříži. Více informací na: www.mladezkromeriz.signaly.cz. Kontaktní osoba: Markéta Škabrahová, hlavní vedoucí, animátoři Hradisko, tel. (420+) 731 829 936, e-mail: M.skabrahova@seznam.cz

 

Nadační fond CREDO zve v sobotu 18. dubna do Velkého kina ve Zlíně na duchovní obnovu pro ženy s názvem „V mých očích jsi drahá a vzácná“. Celodenní program povede sestra Veronika Barátová z Komunity Blahoslavenství. Součástí bude kromě promluv i modlitba tancem, příležitost ke svátosti smíření a společná mše svatá. Na obnovu se můžete přihlásit na internetových stránkách www.duchovniobnova.cz. Cena je 99,- Kč.

Michaela Straková, www.credonadacnifond.cz

 

PODĚKOVÁNÍ

Na závěr velikonočního oktávu chci poděkovat vám všem, kteří jste přispěli k důstojné oslavě svátků. Děkuji všem, kteří uklízeli a zdobili kostel, kostelníkům, ministrantům a těm, kteří mají pověření podávat svaté přijímání. Děkuji varhaníkům, velké i malé schole a sboru, lektorům a zpěvákům pašijí. Děkuji ministrantům, kteří chodili klepat. Děkuji těm, kteří vedli společné modlitby, drželi stráž u Božího hrobu nebo zajistili hlídání kostela během svátečních dnů. Kéž vám Bůh odmění vaši pomoc a prokázanou službu.

P. Josef


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2015 

Odhlásit TRIO EXPRES