TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník III. / č. 15          3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ          10. 4. 2016


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

MODLITBA JANA PAVLA II. ZA MLADÉ LIDI,

KTEŘÍ HLEDAJÍ SVÉ POVOLÁNÍ

Ježíši, Synu Boží, v němž přebývá plnost božství, ty voláš všechny pokřtěné, aby „zajeli na hlubinu“ a šli cestou svatosti. Vzbuď v srdcích mladých lidí touhu být v dnešním světě svědky moci tvé lásky. Naplň je svým Duchem odvahy a rozvážnosti, aby byli schopni odhalit plnou pravdu o sobě a o svém povolání.

Náš Spasiteli, poslaný Otcem zjevit nám milosrdnou lásku, dej své církvi dar mladých lidí připravených zajet na hlubinu, aby byli mezi bratry projevem tvé přítomnosti, která obnovuje a zachraňuje.

Svatá Panno Maria, Matko Spasitelova, spolehlivá průvodkyně na cestě k Bohu a k bližnímu, ty, která jsi uchovávala jeho slovo ve svém srdci, podpírej svou mateřskou přímluvou rodiny a církevní společenství, aby pomáhaly mladým a dospívajícím lidem odpovědět velkomyslně na Pánovo volání. Amen.

 

Svátky v týdnu:

Pondělí 11. dubna – památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka

Příští neděle – 4. velikonoční – je nedělí Dobrého Pastýře. Slavíme Světový den modliteb za povolání k duchovnímu stavu. Naši biskupové nás prosí, abychom po celý týden, který je před námi, pamatovali na tento úmysl. Prosme, aby i v naší zemi rostl počet kněžských a řeholních povolání a povolání k zasvěcenému životu.

V neděli 17. dubna se koná sbírka na křesťanská média (televizi NOE, Radio PROGLAS).

 

ADORACE

·         neděle 10. dubna – kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

·         neděle 17. dubna – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ulici (8.30 – 17.00 hod.), kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

Malá škola modlitby

Společenství Malé školy modlitby pokračuje v pondělí 11. dubna v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester svatého Kříže, na Koperníkově ul.

 

Příprava dětí na první svaté přijímání

Příprava dětí a setkání rodičů těchto dětí bude v pondělí 11. dubna v 18.00 hod. v Kroměříži u sv. Mořice ve společenské místnosti na vikárce.

 

Duchovní služba v Kroměřížské nemocnici

Pacienti Kroměřížské nemocnice mohou využít duchovní služby nemocničních kaplanů. Jde o duchovní doprovázení během nemoci, případně i službu pro nejbližší rodinu pacienta; mohou také zprostředkovat službu kněze (zpověď, svaté přijímání, svátost nemocných). Vedle stávajícího nemocničního kaplana pana Pavla Čepa z Apoštolské církve, je nově v této službě sestra Pavla Martínková, Milosrdná sestra sv. Vincence de Paul. Kontakt: 731 604 430 nebo pavla@vincentky.cz

 

NABÍDKY A POZVÁNÍ

Hudební chvály

Společenství Taženi ke Kristu vás zve na hudební chvály v neděli 10. dubna v 16.00 hod. na faře ve farnosti Panny Marie.

 

Varhanní koncert

Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského srdečně zve na Varhanní koncert ve středu 13. dubna 2016 v 19.00 hod. v chrámu sv. Mořice v Kroměříži. Tento koncert se koná v rámci Přehlídky studentů varhan konzervatoří České republiky spolu se studenty z bratislavské konzervatoře. Program je na plakátě. Vstupné dobrovolné.

 

Setkání seniorů

Ve čtvrtek 14. dubna 2016 od 14.30 hod. zveme seniory do Děkanátního centra pro rodinu v Kroměříži na setkání s duchovním tématem, modlitbou, posezením u kávy nebo čaje. Bude s námi P. Jiří Orság a budeme hovořit o svatém Janu z Boha, průkopníkovi důstojné péče o nemocné.

Nabídku dalších akcí rodinného centra najdete na vývěskách v našich kostelích a na internetových stránkách Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž: www.cpr-kromeriz.cz

 

Putovní adorace mládeže

Mladí z našeho děkanátu se scházejí ke slavení mše svaté a společné adoraci třetí pátek v měsíci v různých farnostech našeho děkanátu. V pátek 15. dubna zveme všechny mladé do Ratají. Bližší informace na www.mladezkromeriz.signaly.cz. Kdo potřebuje odvoz, ať napíše na mladezkromeriz@signaly.cz.

 

Setkání katechetů kroměřížského děkanátu

Pondělí 18. dubna v 16.00 hod. – ve farnosti sv. Mořice v Kroměříži ve společenské místnosti na vikárce.

 

MAMKY SOBĚ – pouť maminek ke Svaté bráně na Svatém Hostýně

Termín: sobota 23. dubna 2016. Program: Sraz v 7.25 hod. na vlakovém nádraží v Kroměříži. Cesta tam i zpět vlakem. V programu je Svatá brána, mše svatá (v 11.15 hod.) společný oběd; duchovní zamyšlení nad darem mateřství se sestrou Miroslavou Bortlovou, představenou Milosrdných sester sv. Kříže; tvořivá dílna. Návrat zpět vlakem z Bystřice pod Hostýnem v 17.58 hod. Přihlásit se můžete ve farnosti Panny Marie (v sakristii nebo ve farní kanceláři) do 17. 4. 2016! Cena 200,- Kč (v ceně cesta vlakem a oběd).

 

Letní tábor pro děti

Máš odvahu? Nesnášíš nudu a chceš poznat nové přátele? Pak hledáme právě Tebe! Animátoři děkanátu Kroměříž srdečně zvou na letní zážitkový tábor pro děti ve věku od 8–15 let, který se uskuteční 9. - 16. července 2016 na faře v Dřevohosticích.

Tato akce se koná pod hlavičkou spolku dětí a mládeže Sarkander. Cena 1500,- Kč. Přihlášky najdete v sakristii. Odevzdejte je prosím ve farní kanceláři u sv. Mořice v Kroměříži. Více informací na: www.mladezkromeriz.signaly.cz nebo na plakátku.

Kontaktní osoba: Markéta Škabrahová, hlavní vedoucí, animátoři Hradisko, tel. 731 829 936, e-mail: M.skabrahova@seznam.cz"

 

Jedeme do Krakova na Národní pouť k Božímu milosrdenství

Termín: sobota 28. května 2016, Krakov – Lagewniky. Odjezd autobusu ve 4.30 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Přejezd do Polska. Účast na společném programu: od 9.00 do 16.00 hodin (v 9.00 zpěvy, úvahy, texty, 10.30 mše svatá v chrámu Božího milosrdenství, pak pauza na oběd z vlastních zásob, od 13.30 dle osobního výběru: koncert mládeže, přednáška, adorace se zpěvy, v 15.00 Korunka k Božímu milosrdenství a pouť do chrámu sv. Jana Pavla II., kde se končí požehnáním v 16.00 hod.). Jedeme s cestovní kanceláří „Miklas tour“ (www.miklastour.cz). Cena 890,- Kč. V ceně: doprava autobusem, pojištění léčebných výloh v zahraničí, poutnický balíček v hodnotě 200,- Kč (bohoslužebné texty, pamětní list, příspěvek na televizní přenos poutě do vlasti), průvodce.  Doporučené kapesné: 70 Zlotých. Hlásit se můžete v obou kroměřížských farnostech (sakristie, farní kancelář). Při přihlášení je nutné pouť zaplatit a uvést rodné číslo (kvůli pojištění).

Na Národní pouť ve Svatém roce Milosrdenství nás zvou biskupové Čech a Moravy. Program v Krakově zajišťuje Radio Proglas.


Pro nemocné a ty, kdo o ně pečují

Nahlaste nám nemocné, abychom je před Velikonocemi mohli navštívit a posloužit jim svátostmi. Využijte služby akolytů, kteří mohou vašim nemocným přinést svaté přijímání.

Kontakt na kněze: P. Josef Lambor (731 402 093), P. Pavel Lev Eliáš (731 626 561), P. Jiří Orság (603 710 651), farní e-mail: fakromeriz-smo@ado.cz. Svaté přijímání mohou přinést nemocným kterýkoliv den ti, kteří v naší farnosti mají pověření k podávání svatého přijímání: Vít Pořízek (736 522 846, porizekvit@seznam.cz), Ing. Antonín Souček (605 971 204, soucek@vukrom.cz), Jan Souček (732 565 282, soucek.jan@gmail.com), Mgr. Josef Pořízek (731 626 536, josef.porizek@centrum.cz), Mgr. Petr Šiška (724 871 840, petr.siska@coptkm.cz), Ing. Josef Zvoníček (608 887 070, zvondic@seznam.cz), Michal Řezáč (739 380 937, michal.rezac78@seznam.cz).

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES