TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník II. / č. 16         3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ          19. 4. 2015


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
 

Příprava na Národní eucharistický kongres 2015

Měsíc duben: Eucharistie a evangelizace.

Eucharistie je největším projevem Kristovy obětující se a vydávající se lásky, a proto je trvalou inspirací a základním prostředkem evangelizace. Kristova láska v eucharistii dává věřícím sílu, aby se milovali navzájem a nezištně milovali všechny své bližní. Praxe ukazuje, že při různých evangelizačních aktivitách zůstává podstatou plodnosti hlasatelů evangelia modlitba, především adorace před Nejsvětější svátostí oltářní.

V pátek 29. května se koná tradiční Noc kostelů. Zapojme se do přípravy už nyní – modlitbou před Nejsvětější svátostí za přípravný tým a za všechny, kdo onu noc navštíví naše kostely a kaple.

Svatý rok Milosrdenství

Papež František vydal bulu, kterou vyhlašuje mimořádný Svatý rok Milosrdenství. Učinil tak v rámci prvních nešpor z neděle Božího milosrdenství ve vatikánské bazilice. Podle tradice byla papežská bula přečtena před dosud zazděnou Svatou branou. Tu Svatý otec otevře 8. prosince tohoto roku a zůstane otevřena do slavnosti Krista Krále 20. listopadu příštího roku. Vybrané části papežské buly Misericordiae Vultus přečetl apoštolský protonotář mons. Sapienza. Začíná slovy:

„Ježíš Kristus je tváří Otcova milosrdenství. Tajemství křesťanské víry je patrně shrnuto v tomto slovu. Milosrdenství ožilo, stalo se viditelným a dosáhlo svého vrcholu v Ježíši Nazaretském. (…) Kdo vidí Jeho, ten vidí Otce (srov. Jan 14,9). Ježíš Nazaretský svým slovem, svými gesty a celou svojí osobou zjevuje Boží milosrdenství.“

Papež také vysvětluje, proč zvolil jako den zahájení tohoto mimořádného Svatého roku právě 8. prosinec:

„Otevřu totiž Svatou bránu v den padesátého výročí zakončení Druhého vatikánského ekumenického koncilu. Církev cítí, že je třeba onu událost mít v živé paměti. Tehdy začala nová etapa jejích dějin. Otcové shromáždění na koncilu pocítili silně a jako opravdové vanutí Ducha požadavek mluvit k lidem svojí doby o Bohu srozumitelněji. Byly zbořeny hradby, které bohužel příliš dlouhou dobu uzavíraly církev v privilegované pevnosti, a nadešel čas zvěstovat evangelium nově. Nová etapa neustálé evangelizace. Nový závazek pro všechny křesťany, aby s větším nadšením a přesvědčením dosvědčovali svoji víru. Církev pocítila odpovědnost, že má být ve světě živým znamením Otcovy lásky.

Česká sekce RV, 11.4.2015

 

Dnes večer v 19:00 hod. bude adorace u sv. Mořice.

Svátky v týdnu:

Čtvrtek 23. dubna – svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

Pátek 24. dubna – sv. Jiří, mučedníka

Sobota 25. dubna – svátek sv. Marka, evangelisty

 

Příští neděle – 4. velikonoční – je nedělí Dobrého Pastýře. Slavíme Světový den modliteb za povolání k duchovnímu stavu. Naši biskupové nás prosí, abychom po celý týden, který je před námi, pamatovali na tento úmysl. Prosme, aby i v naší zemi rostl počet kněžských a řeholních povolání a povolání k zasvěcenému životu.

V neděli 26. dubna se koná sbírka na křesťanská media (televizi NOE, Radio PROGLAS).

 

Malá škola modlitby

Společenství modlitby pokračuje v pondělí 20. dubna v 9.30 hod. s otcem Václavem u sv. Mořice ve společenské místnosti na vikárce.

Příprava dětí na první svaté přijímání

Příprava dětí a setkání rodičů těchto dětí bude v pondělí 20. dubna v 18:00 hod. na vikárce.

 

Poděkování za sbírku Haléř sv. Petra

Dne 2. března 2015 obdržel arcibiskup Mons. Jan Graubner z vatikánského státního sekretariátu poděkování za sbírku Haléř sv. Petra, kde se kromě jiného píše: „Svatý otec Vám děkuje za gesto církevní solidarity a obnovený vztah k jeho univerzální apoštolské službě, a zatímco prosí o modlitbu za svou osobu a svou službu Církvi, svolává nebeskou ochranu Panny Marie a ze srdce uděluje Vám a všem, kteří jsou svěřeni Vaší pastorační péči, zvláštní apoštolské požehnání.“

Angelo Becciu, substitut

 

NABÍDKY A POZVÁNÍ:

Centrum pro rodinu Kroměříž, Stojanovo nám. 4/9

Sobota 25. dubna v 15.00 h. – MISIJNÍ DÍLNY: Děti pomáhají dětem. Maminka a já! Zveme děti, které chtějí pomáhat, s maminkami (vítáme i tatínky) do farní kuchyně u kostela Panny Marie. Budeme péct perníková srdíčka, která budeme prodávat jako ,,SRDÍČKO PRO MAMINKU“neděli 10. 5. 2015 na Svátek matek v předsíni kostela sv. Mořice v 11.30 h., v předsíni kostela Panny Marie v 10.00 h. Materiál hradí a srdečně zve Centrum pro rodinu Kroměříž. Výtěžek z prodeje zašleme jako každoročně na účet Papežského misijního díla dětí.

 

Bella a Sebastián

Příběh malého chlapce Sebastiána a jeho fenky Belly.

Neděle 7. června ve 14:30 hod. – KINO NADSKLEPÍ

Jsou zváni všichni koledníci a vedoucí skupinek Tříkrálové sbírky

Přihlášky:  telefonicky – 737 630 670,  písemně – webová stránka: www.kromeriz.charita.cz ; vyplnit formulář a odeslat do 15. 5. 2015.

Bez přihlášení se nelze akce zúčastnit!

 

Animátoři děkanátu Kroměříž srdečně zvou na letní zážitkový tábor pro děti ve věku od 8-15 let, který se uskuteční 15. - 22. srpna 2015 na faře v Potštátě, okres Přerov. Cena 1600,- Kč. Tábor je podpořen naším děkanem otcem Josefem Lamborem a pořádán pod záštitou občanského sdružení Sarkander. Přihlášky najdete v sakristii svého kostela, odevzdejte je, prosím, na farním úřadu v Kroměříži. Více informací na: www.mladezkromeriz.signaly.cz. Kontaktní osoba: Markéta Škabrahová, hlavní vedoucí, animátoři Hradisko, tel. (420+) 731 829 936, e-mail: M.skabrahova@seznam.cz

 

Sběr oděvů a věcí

Pořádá: Oblastní charita Kroměříž

Kdy: Od 21. dubna do 14. května 2015, vždy v úterý (9.00 – 11.00 hod.) a ve čtvrtek (14.00 – 16.00 hod.)

Kde: Velké náměstí 39, Kroměříž (projděte vchodem dozadu, dveře vpravo)

Můžete se dotazovat: Anna Valachová  (tel.: 731 104 267,  e-mail: anna.valachova@kromeriz.charita.cz. ). Jaké věci můžete darovat, a které ne – viz plakát ve vývěsce a web: www.kromeriz.charita.cz.

Věci, prosíme, zabalte do pevných igelitových pytlů, tašek nebo krabic s víkem. Darované věci musí být čisté a suché.


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2015 

Odhlásit TRIO EXPRES