Ročník I. / č. 17                                20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                   17. 8. 2014


Pokud se Vám email nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Arcidiecézní ministrantská pouť se letos koná u nás v Kroměříži. Prosím vás všechny, nejen rodiče ministrantů, o modlitbu za Boží požehnání pro tuto pouť. Níže je uveden vzor modlitby. Modlete se ji zvláště při společné modlitbě v rodině.

P. Josef

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Ve filiálním kostele sv. Jana Křtitele slavíme dnes večer při mši svaté v 18.00 hod. výročí posvěcení chrámu.

Dnes večer v 19.00 hod. nebude adorace u sv. Mořice.

Svátky v týdnu:

Středa    památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

Čtvrtek – památka sv. Pia X., papeže

Pátek     památka Panny Marie Královny

Neděle –  21. v mezidobí.

V kapli sv. Kříže bude v sobotu 23. srpna v 10.00 hod. mše svatá, při které tři sestry z Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže složí věčné sliby. Mše svatá v 11.30 hod. nebude.

 

Prožíváme Rok rodiny. V sobotu 30. srpna se uskuteční Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou. Pontifikální mše svatá bude v 10.30 hod., hlavní celebrant pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

Ne každá rodina se může vydat do Žďáru, ale blízko, blizoučko máme Svatý Hostýn. Tam se letos koná, a to rovněž v sobotu 30. srpna,

Arcidiecézní pouť rodin a učitelů k Panně Marii svatohostýnské.

Je to příležitost zvláště pro rodiny s dětmi společně poděkovat Matce Boží za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit si potřebné milosti pro nadcházející školní rok. Je možné putovat společně pěšky. Vychází se v 8.00 hod. od brány hřbitova v Bystřici pod Hostýnem. Poutní mše svatá na venkovním pódiu začne v 10.00 hod. Hlavní celebrant otec arcibiskup Jan Graubner. Zpěvem a hudbou doprovodí skupina Paprsky.

ODPOLEDNÍ PROGRAM:

v  Program pro pedagogy:

  • 11.30 – 12.30 hod. přednáška: ,,Eucharistie v životě učitele“ – Mons. Jan Graubner  (Jurkovičův sál)
  • 14.00 hod. Cesta světla, sraz u sochy Božského Srdce Páně

v  Program pro rodiny:

  • 13.00 – 14.00 hod. přednáška ,,O vděčnosti“ pro manžele, rodiče a prarodiče (Jurkovičův sál),  současně pro děti loutkové divadlo (sál Poutního domu č. 3)
  • 13.00 – 15.00 hod. ,,Cesta pro manžele‘‘ – připravují děkanátní centra pro rodinu, současně jsou pro děti připravena stanoviště plná her a soutěží (louka za pódiem),  odměny a zmrzlina pro děti zajištěny
  • 15.30 hod. slavnostní požehnání (bazilika Panny Marie)
  • 16.00 – 17.00 hod. koncert hudební skupiny Paprsky

 

Televize Noe nově na Olomoucku a Zlínsku v pozemním vysílání

Od 1. července 2014 vysílá televize Noe v pozemním digitálním vysílání (DVB-T). Televizi Noe tak lze nyní nově naladit ve všech krajských městech a jejich okolí, aniž by diváci potřebovali satelitní přijímač nebo kabelovku. To platí i pro území našich farností. Stačí vzít do rukou ovladač a na svém televizoru spustit automatické ladění. V případě neúspěšnosti to nevzdávat a požádat o pomoc někoho zdatnějšího, případně se obrátit na servisní službu.

Křesťanská televize Noe vysílá pro všechny, kdo chtějí a mají zájem slyšet dobré a povzbuzující zprávy. Obsahově pestré vysílání přináší mnoho zajímavých informací a pozitivní pohled na svět kolem nás. Stejně jako Radio Proglas, představuje odvážnou a ojedinělou nekomerční alternativu, vysílá bez reklam a žije pouze z darů diváků prostřednictvím Nadačního fondu Telepace. Vytváří se tak virtuální společenství s diváky, kteří svými náměty vysílání rozvíjejí. Připojte se do široké rodiny přátel televize Noe!

Způsoby příjmu:

-          satelitní televizní vysílání z družice Astra 3B nekódovaně

-          pozemní digitální vysílání z vysílače: Zlín – Tlustá hora (kanál 58), Olomouc-Radíkov (kanál 52)

-          prostřednictvím kabelových sítí TKR

-          prostřednictvím počítačových sítí (IPTV)

-          ŽIVĚ na internetových stránkách televize Noe

 

Ministrantská pouť v Kroměříži 2014

V sobotu 6. září uvítá Kroměříž, naše farnost sv. Mořice a především Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži ministranty z celé naší arcidiecéze. Na žádost Oblastní charity Kroměříž se mohou pouti zúčastnit i koledníci Tříkrálové sbírky z regionu Kroměřížska. Poplatek za účastníka (40,- Kč) jim zaplatí Charita. Podmínkou je přihlásit se do 31.8. 2014 na e-mail: josef.sebestik@kromeriz.charita.cz nebo na webových stránkách: www.kromeriz.charita.cz.

 

Modlitba za Ministrantskou pouť

Všemohoucí, věčný Bože,

svěřujeme Ti ministranty naší olomoucké arcidiecéze

a jejich pouť v Kroměříži.

Prosíme Tě, pronikej je svým Svatým Duchem,

aby se v životě dokázali plně spolehnout na Tvou pomoc

a dej, aby byli důslední, poctiví a věrní ve své ministrantské službě.

Dej, ať se Ministrantská pouť stane velkým dnem víry,

aby každý ministrant na své osobní cestě k Tobě pokročil o malý krok.

Nebeský Otče, Ty své děti nekonečně miluješ.

Proto věříme, že chceš našim ministrantům darovat více,

než se odvažujeme prosit.

Věříme, že jim chceš dát sebe sama.

Vždyť Ty jsi náš Bůh a Pán na věky věků. Amen.

Svatá Maria, oroduj za nás.

Svatý Václave, oroduj za nás.

 


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2014 

Odhlásit TRIO EXPRES