TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník II. / č. 17         4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ          26. 4. 2015


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
 

Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu.

Příprava na Národní eucharistický kongres 2015

Měsíc duben: Eucharistie a evangelizace.

"V eucharistii je nám zvláštním způsobem darován Duch svatý, který učinil Ježíše plně Božím Synem, aby tak pomohl žít a umřít v poslušnosti Otci a v solidaritě s námi, a tedy žít v plnosti synovský stav. V eucharistii nám Duch dovoluje být neustále účastnými Ježíšova velikonočního tajemství. Duch podporuje naši identitu Božích dětí a bratří, kteří tvoří jediné tělo Ježíše Krista."

(Lorenzo Zani: Od večeře ke kříži.)

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na křesťanská media.

Dnes večer v 19:00 hod. bude adorace u sv. Mořice.

Svátky v týdnu:

Středa – svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

Pátek – sv. Josefa, dělníka

Sobota – památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

 

ZMĚNA BOHOSLUŽEB:

V pátek 1. května bude mše svatá v kapli sv. Vincence v 7:00 hod.

V neděli 3. května ve farnosti Hradisko bude mše svatá v 9:15 hod. sloužena u kapličky v Miňůvkách a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Miňůvek. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá ve farním kostele.

Mše svatá na závěr Kurzu pro pastorační pomocníky

Kostel sv. Mořice v Kroměříži – sobota 2. května 2015 v 9:30 hod., hlavní celebrant biskup Mons. Josef Hrdlička.

 

Adorace na první pátek a první neděli v měsíci:

  1. května – kaple sv. Vincence 8:00 – 16:00 hod., kaple sv. Kříže 19:30 – 20:30 hod.
  2. května – kaple sv. Kříže 9:00 – 17:00 hod., kostel Všech svatých 14:00 – 15:00 hod., kostel sv. Mořice (kaple P. Marie Bolestné) 19:00 – 20:00 hod.

Příležitost ke svátosti smíření:

  • NOVĚ: PRAVIDELNÁ PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

kde:  kostel Panny Marie v Kroměříži

         kdy:  čtvrtek před prvním pátkem v měsíci od 9 do 11 hod.

                   Termíny: 30.4., 4.6., 2.7., 6.8.

Na základě společné domluvy kněží z farností našeho děkanátu, bude vždy v tuto dobu jeden kněz k dispozici ke svátosti smíření či duchovnímu rozhovoru.

  • Na první pátek v měsíci – kostel sv. Mořice od 15:00 do 17:00 hod.

 

Májové pobožnosti

Měsíc květen je zasvěcen Panně Marii. Přijměte pozvání na Májové pobožnosti v našich kostelích a kaplích:

V kostele sv. Mořice bude první májová pobožnost v pátek 1. května v 16:30 hod., v kostele Všech svatých v Hradisku 1. května v 18:00 hod.

V kapli svatého Kříže budou májové pobožnosti každý den v 16:30 hod.

Při májových pobožnostech se budeme také modlit za děti, které se připravují na první svaté přijímání a za jejich rodiny.

 

Svatý Hostýn – neděle 3. května

Pouť Matice svatohostýnské, pontifikální mše svatá v 9:15 hod.

Zahájení poutní sezóny a Valná hromada Matice svatohostýnské.

 

DIECÉZNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES

Akce je součástí letošních oslav Národního eucharistického kongresu.

Dvoudenní oslava bude zahájena v pátek 15. května programem pro děti, které se do Olomouce sjedou se svými katechety či kněžími v rámci výuky náboženství. Od 10.00 hodin pro ně bude v Korunní pevnůstce připraven předprogram, v 11.00 hodin zde začne mše svatá, které bude předsedat arcibiskup Jan Graubner, a po ní následuje oběd z vlastních zásob.

Odpoledne si děti mohou vybrat z nabídky, která obsahuje například divadelní představení Teátru Víti Marčíka, sportovní a soutěžní disciplíny či prohlídky vybraných památek. Od 14.00 hodin se pak v jednom ze šesti vybraných kostelů v centru Olomouce zúčastní adorace, kterou povedou dětské skupiny a doprovodí scholy či pěvecké sbory církevních škol v arcidiecézi, a po 15. hodině se rozjedou do svých domovů.

Páteční večer bude patřit mládeži. Jejich program zahájí v 19.00 hodin mše svatá s arcibiskupem Janem Graubnerem v olomoucké katedrále a po ní bude následovat adorace s řeholníky a večer chval, který bude ukončen ve 23.00 hodin. V sobotu ráno se pak mladí lidé sejdou ke společné modlitbě ranních chval z breviáře.

V sobotu 16. května jsou zváni do Olomouce věřící z celé arcidiecéze. Program bude zahájen v 10.00 hodin. V pěti různých kostelích bude souběžně pět přednášek:

  1. Slavení eucharistie (kostel Neposkvrněného početí Panny Marie – P. prof. František Kunetka SDB, Th.D.)
  2. Eucharistie buduje společenství církve (kostel Zvěstování Páně – P. ThLic. Pavel Stuška)
  3. Adorace jako chvála (kostel Panny Marie Sněžné – P. ThLic. Vojtěch Koukal)
  4. Plody svatého přijímání (kostel sv. Mořice – P. Adam Rucki)
  5. Rodina a eucharistie (kostel sv. Michala – P. doc. Dr. Rudolf Smahel SDB, Th.D.)

Od 12.30 hodin povede každý ze zmíněných přednášejících adoraci a po ní se ve 13.30 hodin vydají věřící v průvodech z jednotlivých kostelů směrem do katedrály. Zde bude v 15.00 hodin jako vyvrcholení Diecézního eucharistického kongresu mše svatá. Hlavní celebrant - arcibiskup Jan Graubner.

NABÍDKA:

Na sobotu 16. května je objednán autobus. Odjezd v 8:30 hod. od sv. Jana, cena 100,- Kč. Přihlaste se co nejdříve v sakristii nebo ve farní kanceláři.

 

Jmenování nového diecézního biskupa českobudějovické diecéze

Svatý otec František dne 19. 3. 2015 jmenoval českobudějovickým diecézním biskupem Mons. ThDr. Vlastimila Kročila, Ph.D., kněze českobudějovické diecéze.

Mons. ThDr. Vlastimil Kročil, Ph.D., se narodil 10. 5. 1961 v Brně, na kněze byl vysvěcen 16. 7. 1994 v Českých Budějovicích. Dosud působil jako administrátor farnosti ve Veselí nad Lužnicí, okrskový vikář táborského vikariátu, sídelní kanovník Katedrální kapituly u svatého Mikuláše v Českých Budějovicích a diecézní referent pro pastoraci. Vyučuje též na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Biskupské svěcení Mons. Vlastimila Kročila je plánováno na sobotu 13. 6. 2015 v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích.


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2015 

Odhlásit TRIO EXPRES