TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník III. / č. 17          5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ          24. 4. 2016


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Dnes je svátek sv. Jiří. Blahopřejeme P. Jiřímu Orságovi, našemu kaplanovi, a vyprošujeme mu hojné Boží požehnání. Kéž na přímluvu sv. Jiří s odvahou a statečností ohlašuje radostnou zvěst evangelia. Lásku k pravdě a radost z víry vyprošujeme také všem skautům, kteří se svěřují do ochrany sv. Jiří.

P. Josef

 

Minulou neděli jste při sbírce na křesťanská média věnovali ve farnosti sv. Mořice 22.050,- Kč, ve farnosti Hradisko 4.277,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

 

Na tuto neděli 24. dubna, Svatý otec František vyhlásil celoevropskou sbírku na pomoc Ukrajině. Dle doporučení našich biskupů bude možné na tento účel přispět nejen tuto neděli, ale během celého týdne až do neděle 1. května. Na závěr každé bohoslužby bude u vchodu do kostela připravena kasička, do které můžete vložit svůj dar a tak se připojit k této papežské sbírce.

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Pondělí 25. dubna – svátek sv. Marka, evangelisty

Pátek 29. dubna – svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

Příští neděle 6. velikonoční je dnem modliteb za pronásledované křesťany ve světě.

 

Mše svatá u kapličky v Miňůvkách

V neděli 1. května ve farnosti Hradisko bude mše svatá v 9.15 hod. sloužena u kapličky v Miňůvkách a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Miňůvek. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá ve farním kostele.

 

ADORACE

·         neděle 24. dubna – kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

·         neděle 1. května – celodenní adorace v kapli sv. Kříže na Koperníkově ulici (8.30 – 17.00 hod.), kostel Všech svatých v Hradisku 14.00 – 15.00 hod., kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

Malá škola modlitby

Společenství Malé školy modlitby pokračuje v pondělí 25. dubna v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře Milosrdných sester svatého Kříže, na Koperníkově ul.

 

Májové pobožnosti:

Příští nedělí vstupujeme do měsíce května, který je v tradici církve zasvěcen Panně Marii. Účastí na Májových pobožnostech oslavujeme Matku Kristovu, svěřujeme se do její ochrany. Učíme se následovat tu, která nás bezpečně vede ke Kristu. Přijměte pozvání na Májové pobožnosti v našich kostelích a kaplích:

·         kostel sv. Mořice – pondělí, úterý, čtvrtek a pátek v 16.30 hod.

·         kaple svatého Kříže – každý den v 16.30 hod.

·         kostel Všech svatých v Hradisku – čtvrtek v 19.00 hod., pátek v 18.00 hod. (kaple v jednotlivých obcích farnosti Hradisko – dle místní domluvy).

Při Májových pobožnostech se budeme také modlit za děti, které se připravují na první svaté přijímání a za jejich rodiny.

 

Duchovní služba v Kroměřížské nemocnici

Pokud máte nemocné v Kroměřížské nemocnici nebo tam mají nastoupit, obraťte se na sestru Pavlu, která může přinést svaté přijímání nebo zprostředkovat službu kněze. Kontakt: sestra Pavla Martínková, Milosrdná sestra sv. Vincence de Paul (731 604 430 nebo pavla@vincentky.cz).

 

NABÍDKY A POZVÁNÍ

 

Hudební chvály

Společenství Taženi ke Kristu vás zve na hudební chvály příští neděli 1. května v 16.00 hod. na faře ve farnosti Panny Marie. Více informací na plakátě a na www.takk.estranky.cz.

 

Letní tábor pro děti

Máš odvahu? Nesnášíš nudu a chceš poznat nové přátele? Pak hledáme právě Tebe! Animátoři děkanátu Kroměříž srdečně zvou na letní zážitkový tábor pro děti ve věku od 8–15 let, který se uskuteční 9. - 16. července 2016 na faře v Dřevohosticích.

Tato akce se koná pod hlavičkou spolku dětí a mládeže Sarkander. Cena 1500,- Kč. Přihlášky najdete v sakristii. Odevzdejte je prosím ve farní kanceláři u sv. Mořice v Kroměříži. Více informací na: www.mladezkromeriz.signaly.cz nebo na plakátku.

Kontaktní osoba: Markéta Škabrahová, hlavní vedoucí, animátoři Hradisko, tel. 731 829 936, e-mail: M.skabrahova@seznam.cz

 

Srdečně zveme do Krakova na Národní pouť k Božímu milosrdenství

Termín: sobota 28. května 2016, Krakov – Lagewniky. Odjezd autobusu ve 4.30 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Přejezd do Polska. Účast na společném programu. Odjezd zpět v 16.00 hod.. Podrobnosti na plakátě. Jedeme s cestovní kanceláří „Miklas tour“ (www.miklastour.cz). Cena 890,- Kč. V ceně: doprava autobusem, pojištění léčebných výloh v zahraničí, poutnický balíček v hodnotě 200,- Kč (bohoslužebné texty, pamětní list, příspěvek na televizní přenos poutě do vlasti), průvodce. Doporučené kapesné: 70 Zlotých. Hlásit se můžete v obou kroměřížských farnostech (sakristie, farní kancelář). Při přihlášení je nutné pouť zaplatit a uvést č. OP nebo pasu a rodné číslo (kvůli pojištění). Přihlášky uzavíráme 28. 4. 2016.

Na Národní pouť ve Svatém roce Milosrdenství nás zvou biskupové Čech a Moravy. Program v Krakově zajišťuje Radio Proglas.

 

Otevřené brány 2016 ve farnosti sv. Mořice

Prohlídky kostela s průvodcem od 1. 5. 2016:

·         kostel sv. Jana Křtitele je přístupný od května do září: pondělí – sobota 10-12 hod. a 13-17 hod., neděle 13-17 hod.

·         kostel sv. Mořice je přístupný v měsíci květnu a září: sobota 10-12 hod. a 13-17 hod., neděle 13-17 hod.; v červnu, červenci a srpnu: pondělí – sobota 10-12 hod. a 13-17 hod., neděle 13-17 hod.

Státní svátky mají režim jako v sobotu. Projekt je realizován za finanční podpory Zlínského kraje a Města Kroměříž. Děkujeme!

 

Pouť tatínků a dětí ke svatému Josefovi dělníkovi

Zveme tatínky s dětmi do Dubu nad Moravou na pouť ke svatému Josefovi dělníkovi, která se uskuteční v sobotu 30. dubna 2016. Program zde začne ve 14.00 hod. mší svatou v poutním chrámě Očišťování Panny Marie. Od 15 hod. bude pokračovat zábavně - naučný program pro děti i tatínky ve formě přehlídky řemesel a tvořivostí; bude možnosti si vyzkoušet RC auta a letadla, lukostřelbu atd.

Od 18 hod. následuje společné posezení u táboráku s opékáním špekáčků.

Bližší informace najdete na www.rodinnyzivot.cz. Kontaktní osoba: Josef Záboj,

tel.: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz.

 

Nový plzeňský diecézní biskup

Mons. Tomáš Holub byl Svatým otcem Františkem jmenován dne 12. února 2016 plzeňským diecézním biskupem. Nový pastýř plzeňské diecéze se narodil 16. srpna 1967 v Jaroměři a pochází z farnosti v Červeném Kostelci (z královéhradecké diecéze). Kněžské svěcení přijal 28. srpna 1993 v Hradci Králové.

Slavnostní bohoslužba, při které přijme biskupské svěcení a převezme úřad diecézního biskupa, se bude konat v sobotu 30. dubna 2016 v 10.30 hod. v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. Mši svatou můžete sledovat v přímém přenosu Televize Noe.

Novým generálním sekretářem České biskupské konference byl na plenárním zasedání ČBK 19. dubna 2016 zvolen P. Stanislav Přibyl, generální vikář litoměřické diecéze. Svého úřadu se ujme 1. října 2016.

 


Pro nemocné a ty, kdo o ně pečují

Pán Ježíš se s láskou skláněl k nemocným. I dnes chce, skrze službu církve, dávat nemocným naději, povzbuzení a pomoc. Kdo máte ve své rodině nebo v blízkém okolí nemocné, nabídněte jim přijetí svátostí. Pozvěte kněze nebo využijte služby akolytů, kteří mohou vašim nemocným přinést svaté přijímání.

Kontakt na kněze: P. Josef Lambor (731 402 093), P. Pavel Lev Eliáš (731 626 561), P. Jiří Orság (603 710 651), farní e-mail: fakromeriz-smo@ado.cz. Svaté přijímání mohou přinést ve farnosti sv. Mořice: Vít Pořízek (736 522 846, porizekvit@seznam.cz), Ing. Antonín Souček (605 971 204, soucek@vukrom.cz), Jan Souček (732 565 282, soucek.jan@gmail.com), Mgr. Josef Pořízek (731 626 536, josef.porizek@centrum.cz), Mgr. Petr Šiška (724 871 840, petr.siska@coptkm.cz), Ing. Josef Zvoníček (608 887 070, zvondic@seznam.cz), Michal Řezáč (739 380 937, michal.rezac78@seznam.cz). Ve farnosti Hradisko: Ing. Petr Váňa (739 914 797, vana.peta@gmail.com), Josef Škabraha (773 196 690, skabrahajosef@seznam.cz), Josef Pavlík (606 826 802).

Duchovní služba v Kroměřížské nemocnici

Pokud máte nemocné v Kroměřížské nemocnici nebo tam mají nastoupit, obraťte se na sestru Pavlu, která může přinést svaté přijímání nebo zprostředkovat službu kněze. Kontakt: sestra Pavla Martínková, Milosrdná sestra sv. Vincence de Paul (731 604 430 nebo pavla@vincentky.cz).

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES