TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník IV. / č. 17

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

30. 4. 2017


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

DUCHEM VEDENI K MISII

Ten, kdo se nechal přitáhnout Božím hlasem a začal následovat Ježíše, velmi rychle v sobě objeví neodolatelnou touhu přinášet radostnou zvěst bratřím prostřednictvím evangelizace a služby v lásce.

Všichni křesťané jsou povoláni k tomu, aby byli misionáři evangelia! Vždyť učedník nedostává dar Boží lásky pro svou soukromou útěchu. Není volán k tomu, aby přinášel sám sebe nebo se staral o firemní zájmy. Prostě se ho dotkla a proměnila ho radost z toho, že se cítí být Bohem milovaný, a tento prožitek si nemůže nechávat jen pro sebe: „Radost evangelia, která naplňuje život společenství učedníků, je radostí misijní“ (apoštol. exhort. Evangelii gaudium, 21)…

(Z Poselství Svatého otce k 54. Světovému dni modliteb za povolání)

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Pondělí 1. května – sv. Josefa, dělníka

Úterý 2. května – památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

Středa 3. května – svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

Sobota 6. května – památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

 

Příští neděle - 4. neděle velikonoční - je nedělí Dobrého Pastýře. Slavíme Světový den modliteb za povolání k duchovnímu stavu. Naši biskupové nás vybízí, abychom po celý týden, který je před námi (1. – 7. 5. 2017), pamatovali na tento úmysl. Prosme, aby i v naší zemi rostl počet kněžských a řeholních povolání a povolání k zasvěcenému životu.

 

Příští neděli 7. května se koná sbírka na křesťanská média (televizi NOE, Radio PROGLAS). Pán hojně odplať vaši štědrost!

 

Novokněžské požehnání ve farnosti sv. Mořice

Novokněz Jiří Luňák, který dříve působil jako jáhen na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži a nyní působí jako kaplan ve Vyškově, bude příští neděli, tj. 7. května, sloužit obě bohoslužby u sv. Mořice (7.45 hod. a 10.15 hod.) s udělováním novokněžského požehnání.

 

ADORACE

·         Neděle 30. dubna – kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

·         Čtvrtek 4. května (Den modliteb za kněžská povolání) – kostel Všech svatých v Hradisku (18.15 – 19.00 hod.), kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace

·         pátek 5. května – celodenní adorace v kapli sv. Vincence. (7.00 – 16.00 hod.), kaple Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod.

·         neděle 7. května – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul. (8.30 – 17.00 hod.), kostel Všech svatých v Hradisku ve 14.30 hod., kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

Zítřejším dnem vstupujeme do měsíce května, který je v tradici církve zasvěcen Panně Marii. Účastí na Májových pobožnostech oslavujeme Matku Kristovu a svěřujeme se do její ochrany. Učíme se následovat tu, která nás bezpečně vede ke Kristu. Přijměte pozvání na Májové pobožnosti v našich kostelích a kaplích:

·         kostel sv. Mořice – pondělí, úterý, čtvrtek a pátek v 17.00 hod. Při pobožnosti bude májové čtení, mše svatá naváže na májovou pobožnost a bude bez kázání.

·         kaple svatého Kříže – od pondělí 1. května každý den v 16.30 hod.

·         kostel Všech svatých v Hradisku – čtvrtek v 19.00 hod., pátek v 18.00 hod. (kaple v jednotlivých obcích farnosti Hradisko – dle místní domluvy)

Při májových pobožnostech se budeme také modlit za děti, které se připravují na první svaté přijímání a za jejich rodiny.

 

Příležitost ke svátosti smíření.

·         čtvrtek před prvním pátkem (4. 5.) – kostel Panny Marie od 9.00 do 11.00 hod., farní kostel v Hradisku 18.15 – 19.00 hod.

·         na první pátek v měsíci (5. 5.) – kostel sv. Mořice od 15.00 do 17.00 hod.

 

Úklid kostela v Hradisku

Po zimním období potřebuje náš kostel důkladnější úklid. Prosíme farníky (ženy, muže, mládež), přijďte pomoci. Budeme uklízet v pátek 5. května od 14.00 do 17.30 hod. a v sobotu 6. května od 8.00 hod. Muže prosíme, aby přišli kvůli vyklepávání koberců a vyklízení prostoru za hlavním oltářem!

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek 4. května dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.

 

9 prvních pátků v Hradisku

Ve farnosti Hradisko pokračuje (již osmé) společné prožívání 9 prvních pátků pro děti, které byly u prvního svatého přijímání. Tentokrát přijďte v pátek 5. května přímo do farního kostela, kde v 18.00 hod. začne Májová pobožnost. Po ní bude kněz zpovídat a podá svaté přijímání. Pamatujme i my dospělí na velké přísliby, které dal Pán Ježíš skrze sv. Markétu Marii Alacoque všem, kdo budou uctívat jeho Nejsvětější Srdce.

 

Příprava na první svaté přijímání

Příprava dětí na první svaté přijímání a setkání rodičů těchto dětí pokračuje ve farnosti Hradisko ve středu 3. května v 18 hod. na faře.

 

SPOLEČENSTVÍ MUŽŮ V HRADISKU

se koná ve středu 3. května po 19.00 hod. na faře.

 

POUŤ TATÍNKŮ A DĚTÍ KE SVATÉMU JOSEFOVI DĚLNÍKOVI

Zveme tatínky s dětmi na pouť ke svatému Josefovi dělníkovi do Dubu nad Moravou, která se uskuteční 1. května 2017 (v pondělí, na státní svátek). Program začne ve 14.00 hod. mší svatou v poutním chrámě Očišťování Panny Marie. Od 15 hod. bude pokračovat zábavně-naučný program pro děti i tatínky ve formě přehlídky řemesel a tvořivostí. Od 18 hod. následuje společné posezení u táboráku s opékáním špekáčků. Bližší informace najdete na www.rodinnyzivot.cz. Kontaktní osoba: Josef Záboj, tel.: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz

 

DÁREK PRO MAMINKU- JARNÍ VYRÁBĚNÍ

K blížícímu se DNI MATEK budeme s dětmi společně vyrábět dárek pro maminku. V prvním termínu zveme ty děti, které mohou přijít ve všední den dopoledne a to v úterý 2. května od 9 - 12 hod. do Centra pro rodinu (za kostelem sv. Mořice). Výtvarný materiál, nápady a pomoc dětem jsou zajištěny. Finanční prostředky poskytlo město Kroměříž.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ

Ve čtvrtek 11. května 2017 od 14.30 hod. srdečně zveme VŠECHNY SENIORY do Děkanátního centra pro rodinu v Kroměříži na setkání s duchovním tématem za přítomnosti P. Jiřího Orsága. Tentokrát si přiblížíme sv. ZDISLAVU, která nám ukazuje, že život navenek všední lze prožívat ve sjednocení s Kristem nevšedně hluboce, radostně a krásně. Těšit se můžete také na modlitbu, příjemné posezení u kávy nebo čaje, sdílení.

 

SPOLEČENSTVÍ TŘETÍHO ŘÁDU SV. FRANTIŠKA (SFŘ)

Srdečně zveme na setkání v sobotu 13. května 2017 od 14 hod. do Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž na Stojanově nám. 4/9 (za kostelem sv. Mořice). Mše sv. tentokrát výjimečně NEBUDE a sejdeme se přímo v Centru pro rodinu.

 

KVĚTINY PRO MAMINKU

Centrum pro rodinu ve spolupráci s městem Kroměříž vyhlašuje u příležitosti Týdne pro rodinu výtvarnou soutěž na téma KVĚTINY PRO MAMINKU. Výtvarné práce přijímá knihkupectví AVE do pátku 12. května 2017. Podmínky, věkové kategorie a další podrobnosti na plakátcích a na www.cpr-kromeriz.cz.

 

POUŤ ZA OBNOVU RODIN DĚKANÁTŮ KROMĚŘÍŽ A HOLEŠOV

Přijměte naše pozvání a připojte se k pouti děkanátů Kroměříž a Holešov, která se koná v sobotu 20. 5. 2017 ve Štípě. Odjezd autobusu ve 14.15 hod. od sv. Jana Křtitele (Masarykovo nám.), cena 80 Kč. Přihlašování v obou farních kancelářích (ŘKF u sv. Mořice, ŘKF Panny Marie). Každá rodina potřebuje modlitbu a společně se někam vypravit chce někdy hodně úsilí, které se ale vyplácí. Srdečně zveme z Centra pro rodinu.

 

Otevřené brány 2017 ve farnosti sv. Mořice

Prohlídky kostela s průvodcem od 1. 5. 2017:

·       Kostel sv. Jana Křtitele je přístupný od května do září: pondělí až sobota 10-12 hod. a 13-17 hod., neděle 13-17 hod.

·       Kostel sv. Mořice je přístupný v měsíci květnu a září: sobota 10-12 hod. a 13-17 hod., neděle 13-17 hod., v červnu, červenci a srpnu: pondělí až sobota 10-12 hod. a 13-17 hod., neděle 13-17 hod.

Státní svátky mají režim jako v sobotu.

Projekt je realizován za finanční podpory Zlínského kraje a Města Kroměříž. Děkujeme!

 

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES