Ročník I. / č. 18                                21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                   24. 8. 2014


Pokud se Vám email nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

U Cesareje Filipovy apoštol Petr vyznal víru v Krista. Odvážně, jako první z apoštolů, protože v jeho srdci působí Boží milost. Proto také – přestože je slabý člověk – Ježíš jej nazývá skálou a oznamuje mu, jaké poslání mu chce svěřit.

Je naše víra taková, aby s námi Ježíš mohl počítat? Aby nám ve své moudrosti mohl svěřit poslání, ke kterému nám ve své štědrosti chce dát i potřebnou milost?

P. Josef

Dnes večer v 19:00 hod. bude adorace u sv. Mořice.

Svátky v týdnu:

Středa   – památka sv. Moniky

Čtvrtek – památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

Pátek    – památka Umučení sv. Jana Křtitele

Neděle – 22. v mezidobí

V pátek 29. srpna slaví náš arcibiskup Jan 66. narozeniny. Pamatujme na něj ve svých modlitbách.

Arcidiecézní pouť rodin a učitelů k Panně Marii svatohostýnské se koná v sobotu 30. srpna. Je to příležitost zvláště pro rodiny s dětmi společně poděkovat Matce Boží za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit si potřebné milosti pro nadcházející školní rok. Poutní mši sv. na venkovním pódiu vedle baziliky bude sloužit v 10.00 hod. arcibiskup Jan Graubner. Na odpoledne je připraven program pro děti, rodiče i učitele. V 16.00 hod. bude koncert hudební skupiny Paprsky.

Rodiče, pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí. Na církevních školách je pravidelná výuka náboženství. Děti, které navštěvují státní školy se mohou přihlásit do náboženství na faře. Výuku zajišťujeme v součinnosti s farností Panny Marie. Studenti státního gymnázia se přihlašují na faře u sv. Mořice. Přihlášky do náboženství jsou na stole u bočního vchodu do kostela. Odevzdejte je na faru co nejdříve, aby výuka mohla začít v polovině září. Děti, které chodí do ZŠ v Bezměrově, se přihlašují přímo ve škole.

První neděli v září zveme na mši svatou v kostele sv. Mořice v 10.45 hod. zvláště rodiny s dětmi. Mše svatá bude obětována za děti, školní mládež, studenty, rodiče, učitele a vychovatele. Také v kostele Všech svatých v Hradisku budeme při mši svaté v 9.15 hod. vyprošovat dětem Boží požehnání do nového školního roku.

 

Centrum pro rodinu Kroměříž, Stojanovo nám. 4/9, (za kostelem sv. Mořice)

Srdečně zveme rodiče i prarodiče do Centra pro rodinu Kroměříž ve středu 24. září 2014 v 17.00 hod. na ÚVODNÍ HODINU DO KURZU ,,Efektivní rodičovství krok za krokem – KER.“ V úvodní hodině zhlédnete dokumentární film ,,Cesta k pozitivnímu rodičovství“, jež byl natočen pod záštitou M. Kocába ,,Stop násilí“. Tento film Vám pomůže rozhodnout se, zda se kurzu zúčastníte. (Úvodní hodinu s DVD filmem je možné uskutečnit po domluvě také v kterékoli farnosti našeho děkanátu).

Kurz bude zahájen ve středu 1. října 2014 v 17.00 hod.

Kurz Efektivní rodičovství – KER (viz. www.efektivnirodicovstvi.cz) je zážitkově vedený program pro rodiče dětí různého věku (cca od 2 – 15ti let). Kurz pomáhá lépe rozumět svým dětem, vychovávat je k zodpovědnosti a samostatnosti, správně s nimi komunikovat a povzbuzovat je, řešit konflikty a předcházet špatnému chování. Kurz je vhodný také pro pedagogy.

Informace také na plakátcích v předsíni kostelů a na www.cpr-kromeriz.cz  (v menu: kurz KER – podrobné informace o tématech lekcí).

Přihlášky: cpr-kromeriz@seznam.cz,  tel. 736 522 814

 


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2014 

Odhlásit TRIO EXPRES