TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník III. / č. 18          6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ          1. 5. 2016


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Den modliteb za pronásledované křesťany ve světě.

„Kolikrát jsem udělal zkušenost, že matka Syna Božího obrací své milosrdné oči ke starostem zkormouceného člověka a vyprošuje mu takovou milost vyřešit složité záležitosti, že je ve své nedostatečnosti naplněn obdivem k moci a moudrosti Boží prozřetelnosti.“

To jsou slova sv. Jana Pavla II., která pronesl na pouti v Kalwarii Zebrzydowské v roce 2002. Může i každý z nás udělat tuto zkušenost? Je měsíc květen, jsou Májové pobožnosti – mám touhu přiblížit se k Panně Marii?

 

P. Josef

 

Ještě dnes můžete svým darem podpořit papežskou sbírku na pomoc Ukrajině. Na doporučení našich biskupů je pro tento účel na závěr každé bohoslužby u vchodu do kostela připravena kasička. Tato celoevropská sbírka, kterou Svatý otec František vyhlásil o neděli Božího milosrdenství, trvá od neděle 24. dubna do neděle 1. května.

 

Mše svatá u kapličky v Miňůvkách

V neděli 1. května bude ve farnosti Hradisko sloužena mše svatá v 9.15 hod. u kapličky v Miňůvkách a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Miňůvek. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá ve farním kostele.

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Pondělí 2. května – památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

Úterý 3. května – svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

Čtvrtek 5. května – SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

                        Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého.

Pátek 6. května – památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

Příští neděle 7. neděle velikonoční je dnem modliteb za sdělovací prostředky. Zároveň je to druhá neděle v květnu, kdy slavíme Svátek matek. Za maminky bude obětována mše svatá v kostele Všech svatých v Hradisku 8. května v 9.15 hod.

 

Diecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi

Diecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi se koná v sobotu 7. května 2016 v olomoucké katedrále. V 10.00 hodin začíná pontifikální mše svatá s předáním ocenění zasloužilým diecezánům. Od 12.00 hodin bude také otevřena kaple sv. Jana Sarkandra v Olomouci, ulice Na Hradě. Prosím všechny farnosti, které nominovaly kandidáty na ocenění, aby je doprovodily hojnou účastí.

Všechny kněze a věřící srdečně zve                                                     + arcibiskup Jan

 

ADORACE

·         Neděle 1. května – kostel Všech svatých v Hradisku 14.00-15.00 hod., kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

·         ZMĚNA: celodenní nedělní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ulici (8.30 – 17.00 hod.) bude až 15. května. Tuto první neděli v měsíci (1. května) adorace nebude.

·         Pátek 6. května – celodenní adorace v kapli sv. Vincence (7.00 – 16.00 hod.), kaple Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod.

·         Neděle 8. května – kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

Vzpomínka na oběti  2. světové války a poděkování za mír

V tyto dny si připomínáme konec 2. světové války. Vzpomínková slavnost za účasti kaplana armády ČR mjr. Mgr. P. Josefa Konečného se koná ve středu 4. května 2016 v 10.00 hod. na náměstí Míru.

V kostele sv. Mořice budeme slavit mši svatou za oběti 2. světové války a na poděkování za život v míru v neděli 8. května v 7.45 hod.

 

Májové pobožnosti

Dnešní nedělí vstupujeme do měsíce května, který je v tradici církve zasvěcen Panně Marii. Účastí na Májových pobožnostech oslavujeme Matku Kristovu a svěřujeme se do její ochrany. Učíme se následovat tu, která nás bezpečně vede ke Kristu. Přijměte pozvání na Májové pobožnosti v našich kostelích a kaplích:

·         kostel sv. Mořice – pondělí, úterý, čtvrtek a pátek v 16.30 hod., mimořádně dětská májová pobožnost v sobotu 7. května ve 14.00 hod.

·         kaple svatého Kříže – od pondělí 2. května každý den v 16.30 hod.

·         kostel Všech svatých v Hradisku – čtvrtek v 19.00 hod., pátek v 18.00 hod. (kaple v jednotlivých obcích farnosti Hradisko – dle místní domluvy)

Při májových pobožnostech se budeme také modlit za děti, které se připravují na první svaté přijímání a za jejich rodiny.

 

Setkání katechetů děkanátu Kroměříž s hosty z katechetického centra Olomouc

Kdy: středa 11. května 2016 od 16.00 hod. Kde: společenská místnost na vikárce. Srdečně zve: P. Jan Ston.

 

NABÍDKY A POZVÁNÍ

 

Hudební chvály

Společenství Taženi ke Kristu vás zve na hudební chvály tuto neděli 1. května v 16.00 hod. na faře ve farnosti Panny Marie. Více informací na plakátě a na www.takk.estranky.cz.

 

Společenství mužů ve farnosti Hradisko

Setkání mužů bude ve středu 4. května 2016 v 19.00 hod. na faře v Hradisku. Jste srdečně zváni.                                                                                                        Petr Váňa.

 

Tradiční oslava Dne matek na Velkém náměstí

Kdy: neděle 8. května 2016 od 13.30 hod. Kde: Velké náměstí v Kroměříži. Vystoupí: děti z Mateřské školy Mánesova ul., Středisko volného času Šipka, Církevní základní škola Kroměříž, Skupina historického šermu a hudby CRUENTUS a MEDIA VITA. Součástí programu rovněž: malé taneční dostaveníčko pro zúčastněné maminky a tatínky za doprovodu hudební skupiny ATI. Během odpoledne bude probíhat soutěž pro děti o nejhezčí obrázek maminky. Občerstvení zajištěno. Srdečně zve Místní organizace KDU-ČSL Kroměříž a Okresní kancelář KDU-ČSL Kroměříž.

 

Setkání seniorů

Ve čtvrtek 12. května 2016 od 14.30 hod. zveme seniory do Děkanátního centra pro rodinu v Kroměříži na setkání s duchovním tématem, modlitbou, posezením u kávy nebo čaje. Bude s námi P. Jiří Orság a budeme hovořit o sv. Alžbětě Durynské. (P.S.: Víte, kde je socha této světice v našem kostele sv. Mořice?)

 

Ministrantský den pro ministranty olomoucké arcidiecéze

Kdy: sobota 14. května 2016, od 8.45 do 16.00 hod.. Kde: Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci. Motto: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“ (Mt 4,19). Součástí programu: Práce ve skupinkách, mše sv. v kostele sv. Michala celebrovaná otcem arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem, velká hra. S sebou: sportovní oblečení a obuv, pláštěnku, zápisné 20 Kč.

Přihlašování: Rodiče ministrantů, potvrďte účast svého syna u vedoucího ministrantů Josefa Kvapilíka. Více informací o pouti na http://www.knezskyseminar.cz/.

 

XIV. pouť podnikatelů, živnostníků a zaměstnanců v Svatém roce milosrdenství

Kdy: sobota 14. května 2016. Kde: Svatý Hostýn. Přijměte srdečné pozvání arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského Mons. Jana Graubnera. Přijďte  se svými rodinami vyprosit požehnání pro Vaši nelehkou činnost a pozvěte i Vaše blízké známé a zaměstnance. Mše svatá v 10.15 hod. v bazilice a možnost osobního projití Svatou branou. Po mši svaté jste srdečně zváni na občerstvení do Jurkovičova sálu, kde také zazní krátké slovo otce arcibiskupa. Prosíme o nahlášení počtu osob do 6. 5. 2016 na e-mail: kristyn.sluzebnik@arcibol.cz

 

Srdečně zveme do Krakova na Národní pouť k Božímu milosrdenství - Krakov

Zvou nás naši biskupové a program v Krakově zajištuje Radio Proglas.

Termín: sobota 28. května 2016. Odjezd autobusu ve 4.30 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Bližší informace na plakátě a v minulém zpravodaji. Jedeme s cestovní kanceláří „Miklas tour“ (www.miklastour.cz). Cena 890,- Kč. V ceně je i poutnický balíček v hodnotě 200,- Kč. Doporučené kapesné: 70 Zlotých. Přihlášky přijímáme ve farní kanceláři. Při přihlášení je nutné uvést č. OP nebo pasu a rodné číslo (kvůli pojištění). Ještě jsou volná místa a objednávku musíme v tomto týdnu uzavřít!

 

Otevřené brány 2016 ve farnosti sv. Mořice

Prohlídky kostela s průvodcem od 1. 5.2016:

·         Kostel sv. Jana Křtitele je přístupný od května do září: pondělí až sobota 10-12hod. a 13-17hod., neděle 13-17hod.

·         Kostel sv. Mořice je přístupný v měsíci květnu a září: sobota 10-12hod. a 13-17hod., neděle 13-17hod., v červnu, červenci a srpnu: pondělí až sobota 10-12hod. a 13-17hod., neděle 13-17hod.

Státní svátky mají režim jako v sobotu. Projekt je realizován za finanční podpory Zlínského kraje a Města Kroměříž. Děkujeme!

 


Pro nemocné a ty, kdo o ně pečují

Pán Ježíš se s láskou skláněl k nemocným. I dnes chce, skrze službu církve, dávat nemocným naději, povzbuzení a pomoc. Kdo máte ve své rodině nebo v blízkém okolí nemocné, nabídněte jim přijetí svátostí. Pozvěte kněze nebo využijte služby akolytů, kteří mohou vašim nemocným přinést svaté přijímání.

Kontakt na kněze: P. Josef Lambor (731 402 093), P. Pavel Lev Eliáš (731 626 561), P. Jiří Orság (603 710 651), farní e-mail: fakromeriz-smo@ado.cz. Svaté přijímání mohou přinést ve farnosti sv. Mořice: Vít Pořízek (736 522 846, porizekvit@seznam.cz), Ing. Antonín Souček (605 971 204, soucek@vukrom.cz), Jan Souček (732 565 282, soucek.jan@gmail.com), Mgr. Josef Pořízek (731 626 536, josef.porizek@centrum.cz), Mgr. Petr Šiška (724 871 840, petr.siska@coptkm.cz), Ing. Josef Zvoníček (608 887 070, zvondic@seznam.cz), Michal Řezáč (739 380 937, michal.rezac78@seznam.cz). Ve farnosti Hradisko: Ing. Petr Váňa (739 914 797, vana.peta@gmail.com), Josef Škabraha (773 196 690, skabrahajosef@seznam.cz), Josef Pavlík (606 826 802).

Duchovní služba v Kroměřížské nemocnici

Pokud máte nemocné v Kroměřížské nemocnici nebo tam mají nastoupit, obraťte se na sestru Pavlu, která může přinést svaté přijímání nebo zprostředkovat službu kněze. Kontakt: sestra Pavla Martínková, Milosrdná sestra sv. Vincence de Paul (731 604 430 nebo pavla@vincentky.cz).

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES