TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník IV. / č. 18

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

7. 5. 2017


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

DUCHEM VEDENI K MISII

Misijní nasazení tedy není jakýmsi přídavkem ke křesťanskému životu, jakoby nějaká ozdoba, ale naopak, nachází se v srdci samotné víry; vztah s Pánem v sobě zahrnuje to, že jsme posláni do světa jako proroci jeho slova a jako svědkové jeho lásky.

I když zakoušíme svou velkou křehkost a často v sobě cítíme malomyslnost, musíme pozvedat hlavu k Bohu, aniž by nás dusil pocit naší nehodnosti anebo bychom upadali do pesimismu, který z nás dělá pasivní diváky unaveného a rutinního života. Není tu místo pro strach. Bůh sám očistí naše „nečisté rty“ a učiní nás vhodnými pro své poslání: „Tvá vina je smazána, tvůj hřích je odpuštěn. Tu jsem uslyšel hlas Páně, jenž říkal: ‚Koho pošlu? Kdo za nás půjde?‘ A já jsem řekl: ‚Tady jsem, pošli mne!‘“(Iz 6,6-8)…

(Z Poselství Svatého otce k 54. Světovému dni modliteb za povolání)

 

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na křesťanská média.

Děkuji všem, kteří ve farnosti Hradisko minulý pátek a sobotu přiložili ruku k dílu při úklidu farního kostela.

 

Do farního kostela v Hradisku zveme dnes 7. května odpoledne zvláště rodiny s dětmi. Ve 14.30 hod. prožijeme velikonoční Cestu světla. Na závěr bude svátostné požehnání.

Ve farním kostele sv. Mořice slouží mše svaté dnes 7. května dopoledne P. Mgr. Jiří Luňák, který působil jako jáhen na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Nyní působí jako kaplan ve Vyškově. Po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání.

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Pondělí 8. května – Panny Marie, Prostřednice všech milostí

Sobota 13. května – Panny Marie Fatimské

UPOZORNĚNÍ: V kapli sv. Vincence na Malém Valu bude mše svatá 8. května ráno v 7.00 hod.

 

Příští neděle je 5. velikonoční. Ve farnosti Hradisko při mši svaté v 9.15 hod. děti, které dokončily přípravu, přistoupí poprvé k svatému přijímání.

Zpověď dětí před prvním svatým přijímáním se koná v pátek 12. května v 17.00 hod. ve farním kostele v Hradisku. Příležitosti ke zpovědi mohou využít také rodiče, kmotři a příbuzní těchto dětí.

 

Plnomocné odpustky v den prvního sv. přijímání

V den prvního svatého přijímání mohou získat plnomocné odpustky nejen ti, kteří poprvé přijímají Eucharistii, ale také ti, kdo jsou přítomni na mši svaté prvokomunikantů. Kromě zbožné účasti na mši svaté je třeba zachovat tři základní podmínky k získání odpustků – svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.

 

ADORACE

·         neděle 7. května – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul. (8.30 – 17.00 hod.), kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

·         neděle 14. května – kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

·         kostel sv. Mořice – pondělí, úterý, čtvrtek a pátek v 17.00 hod. Při pobožnosti si připomínáme zjevení Panny Marie před 100 lety ve Fatimě. Mše svatá navazuje na májovou pobožnost a je bez kázání.

·         kaple svatého Kříže – každý den v 16.30 hod.

·         kostel Všech svatých v Hradisku – čtvrtek v 19.00 hod., pátek v 18.00 hod. (kaple v jednotlivých obcích farnosti Hradisko – dle místní domluvy)

Při májových pobožnostech se modlíme také za děti, které se připravují na první svaté přijímání a za jejich rodiny.

 

Příprava na první svaté přijímání

Příprava dětí na první svaté přijímání a setkání rodičů těchto dětí pokračuje ve farnosti Hradisko ve středu 10. května v 18 hod. ve farním kostele Všech svatých.

 

POUŤ ZA OBNOVU RODIN DĚKANÁTŮ KROMĚŘÍŽ A HOLEŠOV

V sobotu 20. května 2017 putují – na pozvání otce arcibiskupa – farnosti kroměřížského a holešovského děkanátu na mariánské poutní místo ve Štípě u Zlína. Spojíme se v modlitbě růžence (v 15.00 hod.), adoraci (v 16.00 hod.) a slavení mše svaté (v 17.00 hod.) a budeme prosit za obnovu rodin a za povolání k duchovnímu stavu. Zveme zvláště rodiny s dětmi. Program pro děti v době od 15.00 do 17.00 hod. připravují pracovnice Centra pro rodinu děkanátu Holešov. Děti si převezmou před kostelem v 15.00 hod. a předají je rodičům před 17.00 hod. Program s dětmi bude probíhat v areálu kláštera.

Z Kroměříže pojede autobus s odjezdem ve 14.15 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Cena 80 Kč. Přihlašujte se ve farních kancelářích (ŘKF u sv. Mořice, ŘKF Panny Marie).

 

NABÍDKY A POZVÁNÍ

Novinka! Nástěnka plná inspirace

Milí farníci, myslím, že občas každý z nás hledá nějakou tu inspiraci, do jaké knihy se začíst nebo jak strávit volný víkend. Proto jsme s farní radou pro vás připravili nástěnku plnou tipů a doporučení pro mladé, rodiny s dětmi i dospělé a doufáme, že se necháte nalákat a do něčeho z toho se začtete, zaposloucháte, zadíváte nebo někam vyrazíte. Nástěnku najdete u lavic u bočního vchodu do chrámu sv. Mořice a vždy jednou za měsíc tam na vás bude čekat nová dávka inspirace. A pokud vy sami máte tip, který byste chtěli ostatním doporučit, nebo zpětnou vazbu či recenzi na něco již doporučeného, napište nám na mail alzbeta.nemcak@gmail.com.  Děkujeme a přejeme požehnanou neděli. 

 

DEN MATEK 2017

Přijměte pozvání na setkání, které již tradičně od roku 1996 pořádá v Kroměříži KDU-ČSL. Program oslavy Dne matek proběhne na Velkém náměstí v Kroměříži v neděli 14. května od 13.30 hod. V programu vystoupí děti a mládež MŠ Mánesova, Církevní základní školy, Střediska volného času ŠIPKA, ZUŠ Kroměříž, soubor historického šermu a hudby CRUENTUS A MEDIA VITA studentů AG Kroměříž a další. Na setkání s Vámi se těší organizátoři i účinkující.

 

Pozvání do Lutopecen

ČČK Lutopecny pořádá v neděli 14. 5. v sále v Měrůtkách setkání u příležitosti oslav Svátku matek, na kterém vystoupí děti a mládež z farnosti s krátkým kulturním pásmem: Ti nejmladší s pohádkami Kocour v botách a Perníková chaloupka, ti starší se dvěma humornými scénkami o starostech našich maminek. Začátek je ve 14.30 hod.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ

Ve čtvrtek 11. května 2017 od 14.30 hod. srdečně zveme VŠECHNY SENIORY do Děkanátního centra pro rodinu v Kroměříži na setkání s duchovním tématem za přítomnosti P. Jiřího Orsága. Tentokrát si přiblížíme sv. ZDISLAVU, která nám ukazuje, že život navenek všední lze prožívat ve sjednocení s Kristem nevšedně hluboce, radostně a krásně. Těšit se můžete také na modlitbu, příjemné posezení u kávy nebo čaje, sdílení.

 

SPOLEČENSTVÍ TŘETÍHO ŘÁDU SV. FRANTIŠKA (SFŘ)

Srdečně zveme na setkání v sobotu 13. května 2017 od 14 hod. do Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž na Stojanově nám. 4/9 (za kostelem sv. Mořice). Mše sv. tentokrát výjimečně NEBUDE a sejdeme se přímo v Centru pro rodinu.

 

KVĚTINY PRO MAMINKU

Centrum pro rodinu ve spolupráci s městem Kroměříž vyhlašuje u příležitosti Týdne pro rodinu výtvarnou soutěž na téma KVĚTINY PRO MAMINKU. Výtvarné práce přijímá knihkupectví AVE do pátku 12. května 2017. Podmínky, věkové kategorie a další podrobnosti na plakátcích a na www.cpr-kromeriz.cz.

 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO DÍVKY od 18 LET v klášteře sester sv. Kříže

Téma: Jsem služebnice Páně, termín 19. - 21. května 2017, přihlášky: sr. Beata Zemanová, Koperníkova 1446/3, 767 01 Kroměříž, tel.: 736 606 391, e-mail: dokromeriz@gmail.com. Více na plakátcích a www.klaster-km.cz.

 

AKTIVNÍ EXERCICIE

Netradiční duchovní obnova pro dívky ve věku 11 – 16 let. Téma: Kráčet životem s Bohem. Termín: 6. – 9. 7. 2017. Místo: Kroměříž, klášter sester vincentek, Malý Val 1553. Vede: sr. M. Petra Součková. Přihlášky nejpozději do 29. 6. 2017. Kontakt: petra@vincentky.cz. S sebou: Bibli, spacák, osobní věci, sportovní oblečení. Více na www.vincentky.cz.

 

 

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES