Ročník I. / č. 19                                22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                                   31. 8. 2014


Pokud se Vám email nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Zdá se, jako by slovo „oběť,“ „obětovat se“ nebylo dnes ve velké oblibě. Ježíš ale jasně mluví o oběti. Nejprve o svém obětování se, a potom také říká nám: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě!“ Obětí svého života nám Ježíš zjevil Boží lásku. Jen láska dává smysl oběti. Přinášet sami sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou, jak nás vybízí sv. Pavel, znamená učit se vytrvalosti v lásce k Bohu i k bližním.

P. Josef

Dnes večer v 19:00 hod. bude adorace u sv. Mořice.

Od dnešního dne se zapisují v sakristii úmysly mší svatých na poslední čtvrtletí tohoto roku.

SVÁTKY V TÝDNU

Ve středu je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.

Příští neděle je 23. v mezidobí.

Na mši svatou v kostele sv. Mořice v 10:45 hod. zveme zvláště rodiny s dětmi. Mše svatá bude obětována za děti, školní mládež, studenty, rodiče, učitele a vychovatele. Také v kostele Všech svatých v Hradisku budeme při mši svaté v 9:15 hod. vyprošovat dětem Boží požehnání do nového školního roku.

 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

V pondělí 1. září bude na zahájení nového školního roku na církevních školách pro studenty i rodiče mše svatá v našem kostele svatého Mořice v 9:30 hod. Hlavním celebrantem bude arcibiskup Mons. Jan Graubner.

Končí prázdninový pořad bohoslužeb a začíná pořad obvyklý ve školním roce. V kostele sv. Jana Křtitele bude každou středu tzv. „studentská“ mše svatá v 18:00 hod. Jinak je pořad bohoslužeb v obou farnostech (ve farnosti sv. Mořice i v Hradisku) beze změny.

Pátek je první v měsíci. Využijte příležitosti k modlitbě před Nejsvětější svátostí a k přijetí svátosti smíření. Doporučujeme zvláště dětem, aby na začátku školního roku přišli ke svaté zpovědi.

·         Adorace: kaple sv. Vincence na Malém Valu – od 7:00 do 16:00 hod; kaple sv. Kříže na Koperníkově ul. – od 19:30 do 20:30 hod.

·         Svátost smíření: kostel sv. Mořice – od 15:00 do 17:00 hod.

V neděli 7. září bude celodenní adorace v kapli sv. Kříže do 17:00 hod. a v kostele Všech svatých v Hradisku odpoledne od 14:00 do 15:00 hod.

V měsíci září začínají pravidelná setkání malé scholy. Ve farnosti sv. Mořice zveme děti každý pátek od 16:00 hod. do zpěvárny na vikárce. Ve farnosti Hradisko se společenství dětí schází každý pátek v 18:00 hod. na faře.

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Rodiče, pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí. Na církevních školách je pravidelná výuka náboženství. Děti, které navštěvují státní školy se mohou přihlásit do náboženství na faře. Výuku zajišťujeme v součinnosti s farností Panny Marie. Studenti státního gymnázia i dalších středních škol se přihlašují na faře u sv. Mořice. Přihlášky do náboženství jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři. Odevzdejte je na faru co nejdříve, aby výuka mohla začít v polovině září. Děti, které chodí do ZŠ v Bezměrově se přihlašují přímo ve škole.

 

MINISTRANTSKÁ POUŤ V KROMĚŘÍŽI

v sobotu 6. září 2014 na Arcibiskupském gymnáziu

Registrace:          na nádvoří u vchodu do Arcibiskupského gymnázia do 9:00 hod., příspěvek za účastníka 40,- Kč.

Vzít s sebou: ministrantské oblečení (průvod ke mši svaté půjde z AG), sportovní oblečení a obuv, pláštěnku, svačinu (oběd zajištěn).

Mše svatá:           v 10:00 hod. v kostele sv. Mořice. Celebruje arcibiskup Jan Graubner.

Program po mši svaté:    rytířské souboje, stanoviště se středověkou tématikou (katapult, lukostřelba), hasičskou technikou, výstroj a výzbroj policie aj.

Zváni jsou také rodiče ministrantů. Po skončení mše svaté bude přednáška manželů Pěluchových a prohlídka gymnázia.

Informace a přihlášky: Josef Kvapilík, vedoucí ministrantů; www.ministranti.info.

 

DĚKANÁTNÍ POUŤ NA VELEHRAD

V sobotu 13. září jsou všechny farnosti našeho děkanátu zvány otcem arcibiskupem na Velehrad na Pouť za obnovu rodin a za kněžská a řehoní povolání. V místní bazilice bude v 15:00 hod. růženec, v 16:00 hod. adorace a v 17:00 hod. mše svatá. Je objednán autobus. Bude odjíždět od kostela sv. Jana Křtitele ve 14:00 hod. Přihlášky přijímáme v sakristii farního kostela nebo ve farní kanceláři v Kroměříži. Platí se 100,- Kč. Neodkládejte a přihlaste se co nejdříve, ať je jasné obsazení autobusu a ať se může naplánovat trasa (autobus může od 13:30 hod. objet obce Lutopecny, Měrůtky, Bezměrov, Hradisko a Postoupky). Využijte i vlastních prostředků k dopravě, auty nebo na kolech. Je to naše pouť za obnovu rodin, proto rodiče neváhejte a vezměte své děti, jeďte společně celé rodiny, ať si můžeme vyprosit tolik potřebné Boží požehnání.

 

POUTI NA SV. HOSTÝNĚ

Sobota 6. září – 22. pouť muklů, vězňů totalitních režimů

Neděle 7. září – Pouť členů Matice svatohostýnskéd

 


Až na smrt

Všechny srdečně zveme na reprízu muzikálu o umučení a posledních okamžicích Krista s názvem "Až na smrt". Na jeho vzniku se podíleli mladí ze společenství "Taženi ke Kristu" - TakK. Realizujeme jej ve spolupráci s mládeží z celého kroměřížského děkanátu. Tyto muzikálově zpracované pašije se uskuteční v neděli 14. září ve 20.00 hod. v kostele sv. Mořice v Kroměříži. Plakátek naleznete na stránkách společenství: www.TakK.estranky.cz.

 

Za TakK, Alžběta Němčáková

Společenství "Tažené ke Kristu "

www.takk.estranky.cz

 

 


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2014 

Odhlásit TRIO EXPRES