TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník II. / č. 19         6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ          10. 5. 2015


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
 

Den modliteb za pronásledované křesťany ve světě.

Příprava na Národní eucharistický kongres 2015

Měsíc květen: Maria a Eucharistie.

Maria v tajemství Vtělení předjímala také eucharistickou víru církve. Když při navštívení nese v lůně Slovo, jež se stalo tělem, stává se jakoby „svatostánkem“ – prvním svatostánkem v dějinách –, kde Syn Boží, lidským očím ještě neviditelný, se nechává zdravit Alžbětou, jako by téměř „vyzařoval“ své světlo skrze Mariiny oči a hlas. A uchvácený Mariin pohled, když kontempluje tvář sotva narozeného Krista a když ho tiskne ve své náruči, není to snad nevyrovnatelný vzor lásky, jímž se má inspirovat každé naše přijímání eucharistie?

(Jan Pavel II., Ecclesia de Eucharistia, 55)

 

Den matek

Na program pro děti a maminky v neděli 10. května odpoledne od 13.30 hod. na Velkém náměstí v Kroměříži srdečně zve místní organizace KDU-ČSL.

Svátky v týdnu:

Středa – památka Panny Marie Fatimské

Čtvrtek – slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ. Je to den, kdy se nám velmi doporučuje účastnit se mše svaté. Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého.

POŘAD BOHOSLUŽEB:

·         6.00 hod. – kaple sv. Vincence

·        11.30 hod. – kaple sv. Kříže

·        17.00 hod. – kostel sv. Mořice

·        19.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

Sobota – svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

17. května – 7. neděle velikonoční – Den modliteb za sdělovací prostředky. Koná se sbírka na potřeby farnosti.

1. sv. přijímání dětí v Hradisku

V neděli 17. května při mši svaté v 9.15 hod. ve farním kostele Všech svatých přistoupí děti, které dokončily přípravu, k prvnímu svatému přijímání. Mše svatá bude za tyto děti, jejich rodiny a jejich kmotry.

 

Poděkování za mír a ukončení 2. světové války

Neděle 10. května 2015, kostel sv. Mořice v 7.45 hod., kostel Všech svatých v Hradisku v 9.15 hod. – mše svatá na poděkování za 70 let života v míru s prosbou za všechny, kdo zahynuli během 2. světové války.

Srdíčko pro maminku

V neděli 10. května od 11.30 hod. v předsíni kostela sv. Mořice si můžete za dobrovolný příspěvek koupit perníková srdíčka, která napekly děti v Misijních dílnách. Výtěžek z prodeje je určen na podporu Papežského misijního díla dětí. Pořádá Centrum pro rodinu Kroměříž

Po stopách sv. Damiána

V neděli 10. května jste zváni na vyprávění sestry Damiány z Pouti po stopách sv. Damiána – otce malomocných na Havajských ostrovech. Přednáška se uskuteční v 15.00 hod. v jídelně Nemocnice Milosrdných sester.

 

ZMĚNA BOHOSLUŽEB

V kapli sv. Vincence na Malém Valu nebude mše svatá ráno v pondělí 11. 5., ve středu 13. 5. a v pátek 15. 5.

 

Příprava dětí na první svaté přijímání

Příprava dětí a setkání rodičů těchto dětí bude v pondělí 11. května v 18.00 hod. na vikárce.

 

Májové pobožnosti:

Kostel sv. Mořice – pondělí, úterý, čtvrtek a pátek v 16.30 hod.

Kaple svatého Kříže – každý den v 16.30 hod.

Kostel Všech svatých v Hradisku – čtvrtek v 19.00 hod., pátek v 18.00 hod. (kaple v jednotlivých obcích farnosti Hradisko – dle místní domluvy).

 

Arcibiskup z Iráku

Středa 13. května 2015, Kroměříž – kostel sv. Jana Křtitele v 18.00 hod. Na mši svaté bude přítomen P. Yohanna Petros Mouche, arcibiskup z Mosulu v Iráku.

Po mši svaté v 19.00 hod. – beseda o situaci v Iráku ve studentském klubu na Arcibiskupském gymnáziu. Všichni jste srdečně zváni.

 

Max Kašparů

SISYFOS, Český klub skeptiků pořádá ve Střední škole hotelové a služeb v Kroměříži v sobotu 16. května odpoledne přednášky pro veřejnost. Mezi přednášejícími je prof. Max Kašparů, jáhen, který v neděli 17. května v 10.45 hod. v kostele sv. Mořice bude mít promluvu.

 

Pozvání otce arcibiskupa

Přijměte, prosím, moje pozvání na Diecézní eucharistický kongres v Olomouci: Na pátek 15. května zvu všechny děti, které chodí do náboženství, na pátek večer zvu mládež a na sobotu 16. května vás všechny.

V neděli 17. května oslavíme na Svatém Kopečku u Olomouce dvacáté výročí návštěvy svatého papeže Jana Pavla a svatořečení blahoslaveného Jana Sarkandra a blahoslavené Zdislavy. Na mši svatou přijede někdejší papežův sekretář a současný arcibiskup Krakova kardinál Stanislav Dziwisz.

Těším se na setkání s Vámi a ty, kteří se nemohou účastnit, prosím o modlitbu.

arcibiskup Jan

 

Pozvání pro rodiny

Centrum pro rodinu Kroměříž je partnerem akce: KLUBÍČKO SVĚTEL – světlo do každé rodiny, kterou pořádá MC KLUBÍČKO Kroměříž a je věnována ,,Mezinárodnímu dni rodin.“ Tímto Vás srdečně zveme  –  v sobotu 16. 5. 2015 od 15.00 – 18.00 hod. na Hanácké náměstí. Jsou připraveny atrakce pro děti, soutěžní stanoviště pro celé rodiny, vystoupení tanečních kroužků MC, malování na obličej. Akce je podporována dotací Zlínského kraje. (V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do prostor ZŠ Slovan, viz: plakátek).

 

Fatimský apoštolát v ČR – setkání regionů Kroměříž, Holešov, Zlín

Neděle 17. května, kostel sv. Jan Křtitele v Kroměříži.

PROGRAM:

·        16.00 hod. – zahájení

·        16.30 hod. – modlitba sv. růžence

·        17.00 hod. – Cesta k jubileu FATIMY 2017 (přednáška P. Pavla Dokládala)

·        18.00 hod. – mše svatá za všechny živé i zemřelé členy WAF jednotlivých regionů (hlavní celebrant P. Pavel Dokládal)


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2015 

Odhlásit TRIO EXPRES