TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník III. / č. 19          7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ          8. 5. 2016


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Den modliteb za sdělovací prostředky. Svátek matek.

„S důvěrou choďte k naší Matce Marii, otevírejte jí svoje srdce a svěřujte svoje radosti a bolesti, svoje naděje a utrpení. Panna Maria vás potěší a něhou svojí lásky ve vás zapálí naději. Nepřestávejte vzývat Marii a důvěřovat Té, která je milosrdnou Matkou všech svých dětí bez rozdílu.“

            Papež František

V minulém týdnu jste při papežské sbírce na pomoc Ukrajině věnovali ve farnosti sv. Mořice 42.300,- Kč, ve farnosti Hradisko 1.926,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

Připomínka konce 2. světové války.

V kostele sv. Mořice slavíme tuto neděli 8. května v 7.45 hod. mši svatou za oběti 2. světové války a na poděkování za život v míru. Na oslavu ukončení 2. světové války a jako výzva k modlitbě za mír ve světě se 8. května ve 12.00 hod. rozezní zvony v našich kostelech.

Svátek matek

·         Kostel Všech svatých v Hradisku – mše svatá 8. května v 9.15 hod. bude obětována za maminky.

·         Tradiční oslava Dne matek na Velkém náměstí

Neděle 8. května 2016 od 13:30 hod. – Velké náměstí v Kroměříži. Vystoupí děti z Mateřské školy Mánesova ul., Středisko volného času Šipka, Církevní základní škola Kroměříž, Skupina historického šermu a hudby CRUENTUS a MEDIA VITA. Součástí programu rovněž: malé taneční dostaveníčko pro zúčastněné maminky a tatínky za doprovodu hudební skupiny ATI. Během odpoledne bude probíhat soutěž pro děti o nejhezčí obrázek maminky. Občerstvení zajištěno. Srdečně zve Místní organizace KDU-ČSL Kroměříž a Okresní kancelář KDU-ČSL Kroměříž.

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Pátek 13. května – památka Panny Marie Fatimské

Sobota 14. května – svátek sv. Matěje, apoštola

Příští neděli je slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Novénu k Duchu Svatému připojujeme v kostele sv. Mořice k Májové pobožnosti.

Bude se konat sbírka na církevní školy v diecézi.

 

Svatodušní vigilie

V sobotu 14. května ve 20.00 hod. jste srdečně zváni do kostela Všech svatých v Hradisku na Cestu světla s chválami, jako začátek letošní slavnosti Seslání Ducha Svatého. Letnice jsou začátkem církve, dnem rozeslání učedníků, ať jsou i pro nás zdrojem světla a lásky k pravdivé evangelizaci.

 

ADORACE

·         Neděle 8. května – kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

·         Neděle 15. květnacelodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ulici (8.30 – 17.00 hod.), kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

Fatimský apoštolát v ČR – setkání regionů Kroměříž - Zlín

Neděle 15. května, v 16.30 hod. kostel sv. Jan Křtitele v Kroměříži za účasti P. Pavla Dokládala z Českomoravské Fatimy v Koclířově a pastorační asistentky Hany Frančákové za mezinárodní radu World Apostolate of Fatima. Více na plakátě.

Mši svatou v 18.00 hod. v kostele sv. Jana bude sloužit P. Pavel Dokládal.

 

Májové pobožnosti

Přijměte pozvání na Májové pobožnosti v našich kostelích a kaplích:

·         kostel sv. Mořice – pondělí, úterý, čtvrtek a pátek v 16.30 hod.

·         kaple svatého Kříže – každý den v 16.30 hod.

·         kostel Všech svatých v Hradisku – čtvrtek v 19.00 hod., pátek v 18.00 hod.

·         zvonice v Lutopecnách – každý den (kromě čtvrtku) v 19.30 hod.

·         zvonice v Bezměrově každé úterý v 19.00 hod.

·         kaple v dalších obcích farnosti Hradisko– dle místní domluvy

Při májových pobožnostech se modlíme také za děti, které se připravují na první svaté přijímání a za jejich rodiny.

 

Malá škola modlitby

Společenství Malé školy modlitby pokračuje v pondělí 9. května v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře Milosrdných sester svatého Kříže, na Koperníkově ul.

 

Setkání katechetů děkanátu Kroměříž s hosty z katechetického centra Olomouc

Kdy: středa 11. května 2016 od 16.00 hod. Kde: společenská místnost na vikárce. Srdečně zve: P. Jan Ston.

 

Setkání seniorů

Ve čtvrtek 12. května 2016 od 14.30 hod. zveme seniory do Děkanátního centra pro rodinu v Kroměříži na setkání s duchovním tématem, modlitbou, posezením u kávy nebo čaje. Bude s námi P. Jiří Orság a budeme hovořit o sv. Alžbětě Durynské. (PS.: Víte, kde je socha této světice v našem kostele sv. Mořice?).

Nabídku dalších akcí rodinného centra najdete na vývěskách v našich kostelech a na internetových stránkách Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž: www.cpr-kromeriz.cz

 

Putovní adorace mládeže

Mladí z našeho děkanátu se scházejí ke slavení mše svaté a společné adoraci třetí pátek v měsíci v různých farnostech našeho děkanátu. V pátek 20. května od 18:00 do 20:00 hod. zveme všechny mladé do Koryčan. Bližší informace na www.mladezkromeriz.signaly.cz. Kdo potřebuje odvoz, ať napíše na mladezkromeriz@signaly.cz.

 

NABÍDKY A POZVÁNÍ

 

Ministrantský den pro ministranty olomoucké arcidiecéze

Kdy: sobota 14. května 2016, od 8.45 do 16.00 hod.. Kde: Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci. Motto: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“ (Mt 4,19). Součástí programu: Práce ve skupinkách, mše sv. v kostele sv. Michala celebrovaná otcem arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem, velká hra. S sebou: Sportovní oblečení a obuv, pláštěnku, zápisné 20 Kč.

Přihlašování: Rodiče ministrantů, potvrďte účast svého syna u vedoucího ministrantů Josefa Kvapilíka. Více informací o pouti na http://www.knezskyseminar.cz/.

 

Varhanní koncert Základní umělecké školy Kroměříž

Kdy: středa 25. května v 18 hod. Kde: v kostele sv. Mořice. Srdečně zvou účinkující – studenti a pedagogové ZUŠ. Více informací na plakátě.

 

Víkendová duchovní obnova pro seniory

Duchovní obnova pro seniory se koná 13. – 15. května 2016 na Svatém Hostýně. Součástí jsou přednášky zaměřené na "radosti a starosti" stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během víkendu bude opět příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši sv., svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a s lektorkami. Bližší informace najdete na www.rodinnyzivot.cz. Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese: Marie

Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141.

 

Večer milosrdenství

Zveme všechny mladé z celé arcidiecéze na Večer milosrdenství, který se uskuteční v pá­tek 20. května v katedrále sv. Václava v Olomouci. Těšit se můžete na společné slavení mše svaté, adoraci s chválami, společenství, svědectví Víti Rašky – extýmáka z Přístavu i Archy v Rajno­chovicích. Pro účastníky bude možnost využít nabídky svátosti smíření či duchovních rozhovorů. Nad Božím milosrdenstvím a jak žít milosrdenství konkrétně se bude zamýšlet otec biskup Mons. Pavel Posád, delegát ČBK pro mládež. Celým večerem nás doprovodí Chválová kapela od sv. Fi­lipa a Jakuba ve Zlíně. Začátek Večera milosrdenství je ve 20.00 hod. Nocleh v Olomouci je za­jištěn Arcidiecézním centrem pro mládež v blízkosti katedrály, spacáky a karimatky prosíme s se­bou. Těšíme se na vás!

Za Centrum pro mládež Denisa Kracíková

 

Pouť rodin na Svatém Kopečku

Centrum pro rodinný život a KDU-ČSL Olomouc, letos poprvé s hnutím Modliteb za nejmenší zvou v neděli 22. května 2016 na Pouť rodin na Svatém Kopečku. Mši svatou v bazilice Navštívení Panny Marie v 10.30 hod. slouží světící olomoucký biskup Mons. Josef Hrdlička.

Pro zájemce nabízíme možnost pěší mini-poutě v 9.45 hod. (sraz v ul. V Lipkách, odtud společně k bazilice), provází P. Jiří Korda.

Po mši svaté bude pro poutníky připraveno občerstvení, program pro děti a rodiče

a koncert kapely „Makytaky“ z Velké Bystřice. Od 13.00 hod. bude pak v bazilice adorace a modlitba růžence. Kontakt: Josef Záboj, tel: 587405292, e-mail: zaboj@arcibol.cz.

 

Křesťanský camp RAFT pro mládež

Kněží a mladí z Rajnochovic zvou na letní křesťanský camp RAFT. Je určen pro mladé od 16 do 25 let a uskuteční se 7. - 12. srpna na Přístavu v Rajnochovicích. Přihlášky přijímá Centrum pro mládež od 2. května. Víc informací na plakátku, nebo na internetových stránkách: mladez.ado.cz a na facebooku: raft.krestansky.camp.

 

 


Pro nemocné a ty, kdo o ně pečují

Pán Ježíš se s láskou skláněl k nemocným. I dnes chce, skrze službu církve, dávat nemocným naději, povzbuzení a pomoc. Kdo máte ve své rodině nebo v blízkém okolí nemocné, nabídněte jim přijetí svátostí. Pozvěte kněze nebo využijte služby akolytů, kteří mohou vašim nemocným přinést svaté přijímání.

Kontakt na kněze: P. Josef Lambor (731 402 093), P. Pavel Lev Eliáš (731 626 561), P. Jiří Orság (603 710 651), farní e-mail: fakromeriz-smo@ado.cz. Svaté přijímání mohou přinést ve farnosti sv. Mořice: Vít Pořízek (736 522 846, porizekvit@seznam.cz), Ing. Antonín Souček (605 971 204, soucek@vukrom.cz), Jan Souček (732 565 282, soucek.jan@gmail.com), Mgr. Josef Pořízek (731 626 536, josef.porizek@centrum.cz), Mgr. Petr Šiška (724 871 840, petr.siska@coptkm.cz), Ing. Josef Zvoníček (608 887 070, zvondic@seznam.cz), Michal Řezáč (739 380 937, michal.rezac78@seznam.cz). Ve farnosti Hradisko: Ing. Petr Váňa (739 914 797, vana.peta@gmail.com), Josef Škabraha (773 196 690, skabrahajosef@seznam.cz), Josef Pavlík (606 826 802).

Duchovní služba v Kroměřížské nemocnici

Pokud máte nemocné v Kroměřížské nemocnici nebo tam mají nastoupit, obraťte se na sestru Pavlu, která může přinést svaté přijímání nebo zprostředkovat službu kněze. Kontakt: sestra Pavla Martínková, Milosrdná sestra sv. Vincence de Paul (731 604 430 nebo pavla@vincentky.cz).

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES