TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník IV. / č. 19

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

14. 5. 2017


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Svátek matek.

První den církve nacházíme Marii – Matku naděje – uprostřed onoho společenství učedníků, kteří jsou tolik křehcí. Jeden zapřel, mnozí utekli, všichni měli strach (srov. Sk 1,14). Ona tam však jednoduše stála tím nejnormálnějším způsobem, jako by to bylo něco zcela přirozeného: v prvotní církvi prostoupené světlem Zmrtvýchvstání, ale také otřesy prvních kroků, které měla církev ve světě učinit.

Proto ji všichni máme rádi jako Matku. Nejsme sirotci, máme v nebi matku, která je svatou Matkou Boží. Učí nás totiž ctnosti čekání i tehdy, zdá-li se, že všechno postrádá smysl. Neustále důvěřuje mystériu Boha, i tehdy, zdá-li se, že Bůh je vinou zla tohoto světa zahalován. Maria, Matka, kterou Ježíš daroval nám všem, kéž je nám oporou na cestě a stále promlouvá k našemu srdci: „Vstaň! Pohleď vpřed, pohleď k obzoru“, neboť Ona je Matkou naděje.

            Papež František při generální audienci 10. 5. 2017

 

Minulou neděli jste při sbírce na křesťanská média věnovali ve farnosti sv. Mořice 24.860,- Kč, ve farnosti Hradisko 3.942,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

Tuto neděli 14. května při mši svaté v 9.15 hod. ve farním kostele Všech svatých přistoupí k prvnímu svatému přijímání 7 dětí. Mše svatá je obětována za tyto prvokomunikanty, jejich rodiny a jejich kmotry. Provázejme je svými modlitbami, aby vytrvali v přátelství s Ježíšem. Ti, kteří se účastní mše svaté prvokomunikantů, mohou při naplnění tří základních podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) získat plnomocné odpustky.

 

Životní jubileum - blahopřání

11. května 2017 oslavil „padesátiny“ kaplan AČR, mjr. P. Mgr. Josef Konečný, rodák z Měrůtek. K tomuto životnímu jubileu mu ze srdce přejeme a v modlitbě vyprošujeme hojné Boží požehnání a stálou ochranu Panny Marie.

Hojné Boží milosti vyprošujeme i P. Stanislavu Lekavému, který je v klášteře Milosrdných sester sv. Kříže na Koperníkově ul. a 10. května oslavil 87 let života.

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Úterý 16. května – svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

Sobota 20. května – památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze

Příští neděle 6. velikonoční je dnem modliteb za pronásledované křesťany ve světě.

Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

 

UPOZORNĚNÍ: V kapli sv. Vincence na Malém Valu bude v sobotu 20. května mše svatá ráno v 7.00 hod. Večerní mše svatá NEBUDE.

 

ADORACE

·         neděle 14. 5. a 21. 5. – kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

·         kostel sv. Mořice – pondělí, úterý, čtvrtek a pátek v 17.00 hod. Při pobožnosti si připomínáme zjevení Panny Marie před 100 lety ve Fatimě. Mše svatá navazuje na májovou pobožnost a je bez kázání.

·         kaple svatého Kříže – každý den v 16.30 hod.

·         kostel Všech svatých v Hradisku – čtvrtek v 19.00 hod., pátek v 18.00 hod. (kaple v jednotlivých obcích farnosti Hradisko – dle místní domluvy)

Při májových pobožnostech se modlíme také za děti, které se připravují na první svaté přijímání a za jejich rodiny.

 

DEN MATEK 2017

Přijměte pozvání na setkání, které již tradičně od roku 1996 pořádá v Kroměříži KDU-ČSL. Program oslavy Dne matek proběhne na Velkém náměstí v Kroměříži v neděli 14. května od 13.30 hod. V programu vystoupí děti a mládež MŠ Mánesova, Církevní základní školy, Střediska volného času ŠIPKA, ZUŠ Kroměříž, soubor historického šermu a hudby CRUENTUS A MEDIA VITA studentů AG Kroměříž a další. Na setkání s Vámi se těší organizátoři i účinkující.

 

Pozvání do Lutopecen

ČČK Lutopecny pořádá v neděli 14. 5. v sále v Měrůtkách setkání u příležitosti oslav Svátku matek, na kterém vystoupí děti a mládež z farnosti s krátkým kulturním pásmem: ti nejmladší s pohádkami Kocour v botách a Perníková chaloupka, ti starší se dvěma humornými scénkami o starostech našich maminek. Začátek je ve 14.30 hod.

 

Příprava na první svaté přijímání

Příprava dětí na první svaté přijímání a setkání rodičů těchto dětí pokračuje ve farnosti sv. Mořice v pondělí 15. května v 18 hod. na vikárce.

 

JEDNÁNÍ FARNÍCH RAD

se uskuteční ve farnosti sv. Mořice v úterý 16. května v 19.00 hod. na vikárce, ve farnosti Hradisko ve čtvrtek 25. května ve 20.00 hod. na faře.

 

Společenství mužů ve farnosti Hradisko

Muži, přijměte pozvání na společenství ve středu 17. května v 19.00 hod. u pana Konečného v Měrůtkách. Na setkání s Vámi se těší Petr Váňa.

 

POUŤ ZA OBNOVU RODIN DĚKANÁTŮ KROMĚŘÍŽ A HOLEŠOV

V sobotu 20. května 2017 putujeme – na pozvání otce arcibiskupa – na mariánské poutní místo ve Štípě u Zlína. Spojíme se v modlitbě růžence (v 15.00 hod.), adoraci (v 16.00 hod.) a slavení mše svaté (v 17.00 hod.) a budeme prosit za obnovu rodin a za povolání k duchovnímu stavu. Zveme zvláště rodiny s dětmi. Program pro děti v době od 15.00 do 17.00 hod. připravují pracovnice Centra pro rodinu děkanátu Holešov. Děti si převezmou před kostelem v 15.00 hod. a předají je rodičům před 17.00 hod. Program s dětmi bude probíhat v areálu kláštera. Modlitbu růžence je možné prožít také na cestě: Začátek je v 15.00 hod. v Kostelci u vodní kaple sv. Máří Magdalény. Odtud se jde pěšky ke kostelu Narození Panny Marie ve Štípě.

Z Kroměříže pojede autobus s odjezdem ve 14.15 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Cena 80 Kč. Přihlašujte se ve farních kancelářích (ŘKF u sv. Mořice, ŘKF Panny Marie).

 

Celostátní setkání mládeže v Olomouci

Drazí mladí přátelé, přihlásíte-li se do konce května, budete mít slevu a také ubytování i stravování na vysokoškolských kolejích. Přihlášky a informace na webu setkání www.olomouc2017.signaly.cz.

Setkání bude probíhat od 15. do 20. srpna. V sobotu 19. srpna prožijí mladí Den s rodinami. Ano, rodiny s dětmi jsou ten den zvány do Olomouce. Rodiny, udělejte si čas, naplánujte a přijeďte na toto sekání mládeže. Bližší informace jsou na letáčcích v kostele.

Mladí ve spolupráci s farní radou pro vás připravili v kostele sv. Mořice vývěsku plnou inspirací: co číst, na co se dívat, kam vyrazit? Jde o vývěsku, která je v lodi kostela nejblíže bočnímu vchodu.

 

KONCERTY

Varhanní koncert Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž

Kdy: středa 24. května v 17.30 hod. Kde: kostel sv. Mořice. Program: H. Scheidemann, Ch. Erbach, J. S. Bach, S. Karg-Elert, A. Guilmant, CH.-M. Widor, M. Dupré. P. Eben. Účinkují žáci ze třídy prof. Ester Moravetzové a prof. Martiny Macko. Vstupné dobrovolné.

 

SETKÁNÍ

Pod tímto názvem uvádí společný koncert Smíšený pěvecký sbor Collegium vocale Olomouc a Kantatenchor Bern. Koncert, na který jste srdečně zváni, se uskuteční v našem kostele sv. Mořice v pátek 26. května v 19.00 hod. Kromě vlastních vystoupení budou sbory společně zpívat mši od Charlese Gounoda (Messe n°6 „aux Cathédrales“).

 

APOŠTOLÁT MODLITBY NA KVĚTEN 2017

Papež František dává tento všeobecný úmysl: Za nová kněžská povolání.

Proti pokušení malomyslnosti se modleme k Pánu, aby posílal dělníky na svou žeň, aby nám dával kněze zamilované do evangelia, schopné stávat se pro bratry jejich bližními; prosme, aby byli živým znamením milosrdné Boží lásky.

 

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES