Neděle Božího milosrdenství

„Ježíši, důvěřuji Ti.“ Svátek Božího milosrdenství nás zve k veliké důvěře v Boží lásku. Rozjímali jsme o ní ve Svatém týdnu. Ten, který se za nás zcela vydal v oběť, už dopředu nabídl záchranu, touží obdarovat odpuštěním i největšího hříšníka. Plně důvěřovat Bohu znamená zcela se mu otevřít. Jaká je má důvěra? „Ježíši, smiluj se nad námi a nad celým světem.“

P. Josef

Přátelé,

Jan Pavel II. byl papež, který jako první římský biskup odeslal e-mail. V premiéře tedy právě nyní - pro neděli, kdy bude svatořečen - publikujeme i náš první farní týdeník na papíře i elektronicky, v souladu s výsledky naší nedávné ankety.

Martin Kvapilík, za Farní radu u sv. Mořice

 

Církev nám dává dnešní den možnost získat plnomocné odpustky. Může je získat každý pokřtěný, jestliže – při splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) - s duší zcela odvrácenou od jakéhokoliv hříchu, i všedního, se zúčastní pobožnosti ke cti Božího milosrdenství nebo alespoň před veřejně vystavenou nebo ve svatostánku uloženou Nejsvětější Svátostí oltářní se pomodlí Otče náš, Věřím a invokaci: »Ježíši, důvěřuji Ti!«

Svatořečení papeže Jana XXIII. a Jana Pavla II. - neděle 27. dubna - Řím.

Kanonizační obřad bude poprvé v historii přenášen na plátna kin (ve 3D) ve 20ti zemích po celém světě. Jedním z těchto míst přímého přenosu je kroměřížské kino NADSKLEPÍ. Začátek je v 10:00 hod. Vstup je zdarma. Jste srdečně zváni na tento jedinečný přenos. Akce se koná za podpory předsedy Italsko-moravské kulturní a historické asociace – pana Alessandra Alagia. Přímý přenos odvysílá také televize Noe i ČT 2.

V neděli 27. dubna večer v 17:30 hod. nabízí kino NADSKLEPÍ opět zdarma polský dokumentární film o Janu Pavlu II. pod názvem. „Hledal jsem vás…“ Bližší informace na plakátech. 

Minulou neděli byla sbírka na kněžský seminář. Ve farnosti Hradisko jste věnovali 4.641,- Kč, ve farnosti sv. Mořice činila sbírka 23.500,- Kč a dar 5.000,- Kč. Pokladnička u Božího hrobu sloužila na podporu křesťanů ve Svaté zemi. Ve farnosti sv. Mořice se vybralo 4.800,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

Na Květnou neděli jste mnozí přinesli schránky s  postní almužnou. Ve schránkách bylo celkem 19.395,- Kč (farnost sv. Mořice) a 2.930,- Kč (farnost Všech svatých). Prostřednictvím Charity poslouží tyto peníze lidem v nouzi a k podpoře charitního díla.

Svátky:

Úterý 29. dubna – svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

Čtvrtek 1. května – sv. Josefa, Dělníka

Pátek 2. května – památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

Sobota 3. května – svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

Neděle 4. května – (sv. Floriána, mučedníka) 3. neděle velikonoční

Změna bohoslužeb:

V neděli 27. dubna v kostele sv. Mořice není mše svatá v 10:45 hod. Ostatní bohoslužby jsou beze změny.

4. května, o 3. neděli velikonoční, ve farnosti Hradisko bude nedělní mše svatá v 9:15 hod. sloužena u kapličky v Miňůvkách a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Miňůvek. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá ve farním kostele.

Adorace na první pátek a první neděli v měsíci:

2. května – kaple sv. Vincence 7:00 – 16:00 hod., kaple sv. Kříže 19:30 – 20:30 hod.

4. května – kaple sv. Kříže 9:00 – 17:00 hod., kostel Všech svatých 14:00 – 15:00 hod., kostel sv. Mořice (kaple P. Marie Bolestné) 19:00 – 20:00 hod.

Příležitost ke svátosti smíření na první pátek v měsíci  kostel sv. Mořice od 15:00 do 17:00 hod.

Májové pobožnosti:

V Roce rodiny se zvláště utíkejme k té, která zná radosti i bolesti rodinného života.

Kostel sv. Mořice – pondělí, úterý, čtvrtek a pátek v 17:00 hod.

Kaple sv. Floriána ve Štěchovicích – neděle 4. května v 15:00 hod.

Kaple svatého Kříže – každý den v 16:30 hod.

Kostel Všech svatých – čtvrtek v 19:00 hod., pátek v 18:00 hod. (kaple v jednotlivých obcích farnosti Hradisko – dle místní domluvy).

Při májových pobožnostech se budeme také modlit za děti, které se připravují na první svaté přijímání a za jejich rodiny.

Příprava dětí na první svaté přijímání a setkání rodičů těchto dětí bude ve středu 30. dubna v 17:00 hod.

Společenství Malé školy modlitby pokračuje ve skupince s otcem Václavem v úterý 29. dubna v 9:00 hod. ve společenské místnosti na vikárce.

V Centru pro rodinu Kroměříž se koná v sobotu 3. května v 15:00 hod. úvodní setkání ke kurzu „Přirozené plánování rodičovství.“ Zveme manželské páry, ženy a snoubence. Kurz vedou manželé Burgetovi, lektoři kurzu Liga pár páru. První setkání je zdarma a nezavazuje k účasti na celém kurzu. Přihlášky na cpr-kromeriz@seznam.cz, tel. 736 522 814. Podrobnější informace na www.cpr-kromeriz.cz.

 

Ve farním kostele v Morkovicích je dnes odpoledne, v rámci oslavy svátku Božího milosrdenství, od 14:00 hod. adorace a příležitost ke svátosti smíření. V 15:00 hod. bude mše svatá. Hlavní celebrant: P. Petr Vrbacký, spirituál teologického konviktu v Olomouci.

Benefiční koncert pro Adélku - Dům kultury Kroměříž - úterý 29. dubna v 18:00 hod. Účinkují: Pěvecký sbor Slunečnice pod vedením Lenky Doubravové, klavírní spolupráce Vít Krejčiřík. Spoluúčinkují: Žáci a učitelé hudebního, tanečního, výtvarného a literárně-dramatického oboru.


Otec arcibiskup nabízí rodinám v době velikonoční, formou SMS, každé ráno duchovní myšlenku na den. Myšlenky budou na mobilní telefon zasílány po celou dobu velikonoční až do slavnosti Seslání Ducha Svatého (8. června). Pro přihlášení k odběru stačí odeslat SMS ve tvaru VAM+JAN na telefonní číslo 736 315 315. Služba je zdarma, zájemce platí pouze za odeslanou přihlašovací SMS podle svého tarifu. Službu zajišťuje Centrum pro rodinný život a Centrum pro katechezi Arcibiskupství olomouckého ve spolupráci se společností T-Mobile.
Vydávají římskokatolické farnosti sv.Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net

PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2014 

Odhlásit TRIO EXPRES