TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník IV. / č. 1

Svátek Křtu Páně

8. 1. 2017


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Chci ze srdce poděkovat všem, kdo v uplynulém roce různým způsobem, každý podle svých možností pomáhali v obou našich farnostech:

Svým spolubratřím kněžím, členům pastoračních a ekonomických rad, pracovníkům v děkanské a farní kanceláři, pracovnicím rodinného centra; kostelníkům, varhaníkům, vedoucím a členům dospělých i dětských schol, akolytům, lektorům, ministrantům; těm, kdo zdobí a uklízejí kostel, perou a žehlí kostelní prádlo; těm, kdo se starají o webové stránky našich farností; těm, kdo vedou kurzy přípravy na manželství, pomáhají při katechezi dětí i dospělých; všem, kdo přicházejí na brigády a kdo se zapojují do různých služeb ve farnosti. Děkuji všem dobrodincům, vám všem, kteří finančně přispíváte na potřeby farnosti. Děkuji řeholním sestrám a všem modlitebním společenstvím, rodinám i jednotlivcům za duchovní podporu a modlitby. Děkuji také zvláště všem nemocným za jejich modlitby a oběti. Kéž s Boží pomocí v novém roce společně utváříme rodinu farnosti k Boží oslavě a růstu Božího království.

P. Josef          

Končí doba vánoční.

V pondělí začíná první týden liturgického mezidobí. První čtení a responzoriální žalm se při mši svaté berou z 1. ročního cyklu feriálního lekcionáře.

Příští neděle 15. ledna je 2. v mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

 

Úklid kostela

·         ve farnosti sv. Mořice v úterý 10. ledna od 8.30 hod.

·         ve farnosti Hradisko v sobotu 14. ledna od 9.00 hod.

Odstrojíme stromky, betlém a vánoční výzdobu. Muži, ženy, kdo můžete, přijďte pomoci.

 

ADORACE

·         neděle 8. ledna – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul. (8.30 – 17.00 hod.), kostel sv. Mořice 19.00 – 20.00 hod.,

·         neděle 15. ledna – kostel sv. Mořice 19.00 – 20.00 hod.

 

SPOLEČENSTVÍ MODLITEB

na které jste byli zváni v adventu a v době vánoční, pokračuje předepsanými modlitbami následující neděle až do Hromnic. Kde: u Pořízků (Kojetínská 46). Kdy: vždy od 14 hodin, neděle 8. 1., 15. 1., 22. 1., 29. 1. a čtvrtek 2. 2. 2017.

Na společné chvíle s Vámi se těší Jarmila Pořízková

 

MALÁ ŠKOLA MODLITBY

Společenství Malé školy modlitby pokračuje i v novém roce a to v pondělí 9. ledna 2017 v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester sv. Kříže na Koperníkově ul.

 

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU O INDII

Srdečně zveme na cestovatelskou přednášku Mgr. Jirky Rezka o neuvěřitelné Indii, která se koná v pondělí 9. ledna 2017 od 18 hodin ve studentském klubu Arcibiskupského gymnázia.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ

Ve čtvrtek 12. ledna 2017 od 14.30 hod. zveme seniory do Děkanátního centra pro rodinu v Kroměříži na setkání s duchovním tématem, modlitbou, posezením u kávy nebo čaje. Témátko na leden – PANNA MARIA. Nabídku dalších akcí Centra najdete na vývěskách v našich kostelech a na webových stránkách Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž: www.cpr-kromeriz.cz

 

SPOLEČENSTVÍ TŘETÍHO ŘÁDU SV. FRANTIŠKA (SFŘ)

zve na setkání v sobotu 14. ledna 2017 do křestní kaple kostela sv. Mořice, od 14.00 hod. bude mše svatá a po ní se sejdeme v Děkanátním centru pro rodinu na Stojanově nám. 4/9. Toužíte-li žít svaté evangelium Ježíše Krista podobně jako ho žili svatý František a svatá Klára – žít život v pravdě a lásce, pak přijďte mezi nás, na věku nezáleží! Tento řád nevyžaduje opuštění dosavadního prostředí, ani zříci se manželství nebo plnění úkolů ve světě. 

 

SPOLEČENSTVÍ MUŽŮ V HRADISKU

První setkání v novém roce se koná ve středu 11. ledna 2016 od 18.00 hod. u pana Konečného v Měrůtkách. Muži, jste srdečně zváni.

 

FARNÍ BÁL

Přijměte pozvání na Farní bál. Koná se v sobotu 21. ledna již od 19.00 hod. v sále Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Vstupenky se prodávají ve farním knihkupectví.

 

IGNITE YOURSELF - křesťanský víkend pro mladé

Mladí z projektu Ignite zvou mládež ve věku 14 - 17 let na křesťanský víkend s názvem Ignite yourself (zažehnout se), který se uskuteční 3. - 5. 2. 2017 na faře Panny Marie v Kroměříži. Těšit se můžete na workshopy, přednášky, svědectví, chvály a víc! Veškeré informace a přihlášky na: www.igniteprojekt.cz

 

VYHODNOCENÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE

V úterý 3. ledna 2017 se v našem Děkanátním centru pro rodinu konala vernisáž výtvarné soutěže dětských prací s tématem "Vánoce v naší rodině". V předvánočním období měly děti možnost nakreslit či namalovat libovolnou technikou, jak se jejich rodina připravuje na vánoční svátky. Do soutěže se nám sešlo téměř 120 prací z 10 mateřských a základních škol a žasli jsme nad nápady, technikami a ztvárněním krásných událostí. Veliký obdiv patří nejen dětem, ale i jejich učitelkám výtvarné výchovy či vychovatelkám družin nebo i rodičům, kteří děti ke kreslení nadchli.

Vedoucí hodnotící komise sestra Oldřiška Zálešáková při slavnostním zahájení vernisáže řekla, že děti nám daly možnost nahlédnout do zákulisí rodin a opravdu z prací vyzařuje veliké těšení se na krásné svátky, zapojení dětí do příprav na Vánoce od pečení cukroví, zdobení stromečku, setkávání se u adventního věnce, obrázků kapra ve vaně, rybníku či na talíři a spousta dalšího …

Komise neměla snadný úkol s výběrem prací, protože obrázky byly opravdu velmi vydařené, ale soutěž je soutěž a oceněno bylo celkem 17 výtvarných děl. Malé i větší "malíře" přišli doprovodit rodiče, sourozenci i prarodiče či paní učitelky. Zazpívali jsme si vánoční koledu, ochutnali vánoční cukroví a děti dostaly diplom a knihu.

Všechny soutěžní práce jsou vystavené v prostorách centra pro rodinu (za kostelem sv. Mořice) a v lednu jsou k vidění během návštěvních hodin každé pondělí od 16.00 - 17.30 hodin, ve čtvrtky od 14 do 17 hodin, případně po předchozí domluvě. Srdečně zveme a těšíme se na setkání.

 

Vítězové výtvarné soutěže

 

Kategorie MŠ

1. Lucie Pilátová, MŠ Dřínov

2. Vanessa Ovčáčková, MŠ Štěchovice

3. Emma Staňková, MŠ Gorkého

Čestné uznání: Michaela Hálová, MŠ Dřínov

 

I. kategorie (1. - 3. ročník)

1. Tatiana Pitruzzellová, CZŠ Kroměříž

2. Natálie Hanincová, CZŠ Kroměříž

3. Aneta Vítková, ZŠ Oskol

Čestné uznání: Ondřej Vymětal, ZŠ Oskol

 

II. kategorie (4. - 6. ročník)

1. Jan Váňa, CZŠ Kroměříž

2. Apolena Čechová, CZŠ Kroměříž

3. Klára Nečasová, CZŠ Kroměříž

Čestné uznání: Jana Trávníčková, ZŠ Komenského

 

III. kategorie (7. - 9. ročník)

1. Sára Gilíková, CZŠ Kroměříž

2. Anna Selma Šromová, ZŠ Komenského

3. Martin Hotař, MŠ a ZŠ F. Vančury

Čestné uznání: Sofie Sendreiová, ZŠ Komenského

 

Společná práce - čestné uznání MŠ Mánesova 3880 - Štěchovice

 

 

Oblastní charita Kroměříž děkuje za spolupráci na Tříkrálové sbírce 2017

Děkujeme všem farníkům, kteří přispěli jakoukoliv částkou, za vlídné přijetí koledníků. Děkujeme vedoucím skupinek koledníků a všem koledníčkům za čas, obětavost a lásku, kterou rozdávali lidem. Děkujeme i těm, kteří na nás mysleli v modlitbách či svou obětí.

 

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES