TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník II. / č. 20         7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ          17. 5. 2015


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
 

Den modliteb za sdělovací prostředky.

Příprava na Národní eucharistický kongres 2015

Měsíc květen: Maria a Eucharistie.

„Maria je přítomna v církvi jako její Matka v každé naší eucharistické slavnosti. Jsou-li církev a eucharistie neoddělitelnými skutečnostmi, totéž je třeba říci o dvojici Maria a eucharistie. Také proto je vzpomínka na Marii při slavení eucharistie již od antické doby jednomyslná v církvi Východu i Západu.“

(Jan Pavel II., Ecclesia de Eucharistia, č. 57)

 

Prožíváme Svatodušní novénu. V osobní modlitbě a zvláště při společných modlitbách prosme o vylití darů Ducha Svatého na celou církev. Také při májových pobožnostech vkládejme prosby k Duchu Svatému.

 

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

 

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19.00 hod.

 

1. sv. přijímání dětí v Hradisku

Tuto neděli 17. května při mši svaté v 9.15 hod. ve farním kostele Všech svatých přistupují děti, které dokončily přípravu, k prvnímu svatému přijímání. Mše svatá je obětována za tyto děti, jejich rodiny a jejich kmotry. Provázejme tyto děti modlitbami, aby vytrvaly v přátelství s Ježíšem.

Fatimský apoštolát v ČR – setkání regionů Kroměříž, Holešov, Zlín

Neděle 17. května, kostel sv. Jan Křtitele v Kroměříži. Začátek v 16.00 hod. Bližší informace jsou na plakátě.

 

Svátky v týdnu:

Středa – památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze

Příští neděli je slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.

Koná se sbírka na církevní školy v diecézi.

VE FARNOSTI HRADISKO bude v neděli 24. května mše svatá v 9.15 hod. sloužena u zvonice v Bezměrově a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Bezměrova. Za nepříznivého počasí bude mše svatá ve farním kostele.

 

Pozvánka na vigilii Slavnosti Seslání Ducha svatého

  • Kostel Panny Marie – sobota 23. května ve 20.30 hod.

Všichni jste srdečně zváni na adoraci spojenou s četbou Božího slova v předvečer Slavnosti Seslání Ducha svatého.

  • Vigilie na AG – sobota 23. května od 19.00 hod.

Na programu budou zejména chvály (19.00 – 21.00 hod., v podání společenství TakK) a vigilie (začátek ve 22.00 hod.).

Zveme všechnu děkanátní mládež na AG v Kroměříži.

 

 

ZMĚNA BOHOSLUŽEB

V kapli sv. Vincence na Malém Valu bude mše svatá ráno v pondělí 18. 5., ve středu 20. 5. a v pátek 22. 5. V úterý a ve čtvrtek bude v tomto týdnu jen bohoslužba slova.

 

Májové pobožnosti:

Kostel sv. Mořice – pondělí, úterý, čtvrtek a pátek v 16.30 hod.

Kaple svatého Kříže – každý den v 16.30 hod.

Kostel Všech svatých v Hradisku – čtvrtek v 19.00 hod., pátek v 18.00 hod. (kaple v jednotlivých obcích farnosti Hradisko – dle místní domluvy).

Kaple sv. Floriána ve Štěchovicích – neděle 24. května v 15.00 hod.

 

 

Pouť seniorů

Kroměřížské farnosti pořádají společně Pouť seniorů na Svatý Hostýn. Uskuteční se ve čtvrtek 16. června. Odjezd autobusů v 7.30 hod. od kostela sv. Jana. Cena 100,- Kč. Zájemci, zapište se v sakristii nebo ve farní kanceláři.

 

VARHANNÍ KONCERT

Středa 27. května v 18.00 hod., kostel sv. Mořice.

Zazní varhany, housle, flétna a klarinet v podání žáků a pedagogů Základní umělecké školy Kroměříž, Jánská 31. Všichni jste srdečně zváni.

 

Vyhlášení brigády před Nocí kostelů 

Farnost sv. Mořice se připojuje k tradiční akci zvané NOC KOSTELŮ, která se letos koná v pátek 29. května.

Zveme ochotné muže a ženy v sobotu 23. května od 8.30 hod. do kostela svatého Mořice, kde provedeme úklidové práce ve všech prostorách kostela. Práce bude nutno provést také v kostele svatého Jana Křtitele. 

Úklidové a pracovní prostředky budou zajištěny. Pro brigádníky bude také zajištěna strava.

Děkujeme všem, kteří pomáháte s přípravou programu. Pro pořadatelské zabezpečení programu prosíme ještě ochotné farníky: nahlaste se ve farní kanceláři a v sakristiích našich kostelů.

Koordinační schůzka na Noc kostelů – pořadatelská část bude v pondělí 25. května po mši svaté v 18.00 hod. v místnosti pro společenství.

Prosíme o zapojení nás všech také skrze modlitbu, abychom vydali pěkné svědectví a celá akce přinesla i duchovní plody. Děkujeme.

Za organizátory            Vít Pořízek

 

Centrum pro rodinu Kroměříž, Stojanovo nám. 4/9

Misijní jarmark (na Svátek matek) ,,SRDÍČKO PRO MAMINKU“: Výtěžek finančních darů z projektu „Děti pomáhají dětem“ činí 3000,- Kč, a jsou zaslány na účet Papežského misijního díla dětí (PMDD). Všem dárcům za finanční příspěvky děkujeme. Dětem, které vyráběly dárečky a napekly perníková srdíčka na Misijních dílnách patří velké poděkování, že projevily chuť pomáhat kamarádům z chudých zemí.


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2015 

Odhlásit TRIO EXPRES