TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník III. / č. 20          Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO          15. 5. 2016


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Duchu vzkříšeného Krista, Duchu soucitné lásky, Duchu chval, tvá láska ke každému z nás nikdy nepomine. Bereš na sebe všechno, otevíráš nám cestu k víře, k důvěře v Boha, který nechce ani utrpení člověka, ani jeho tíseň.                                           (Roger Schutz)

 

„Pán Bůh odplať“ vaši štědrost při dnešní sbírce na církevní školy v diecézi.

 

Dnešní slavností SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO končí doba velikonoční. V pondělí 16. května začíná 7. týden liturgického mezidobí. První čtení a responsoriální žalm se při mši berou z 2. ročního cyklu feriálního lekcionáře.

 

V kostele sv. Jan Křtitele v Kroměříži je dnes odpoledne od 16.30 hod. setkání Fatimského apoštolátu regionů Kroměříž a Zlín. P. Pavel Dokládal z Českomoravské Fatimy v Koclířově bude hovořit o přípravě Jubilea 100 let Fatimy v roce 2017 a bude slavit mši svatou v 18.00 hod.

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Pondělí 16. května – svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

Čtvrtek 19. května – svátek JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE

Pátek 20. května - památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze

V neděli 22. května je Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.

Ve farnosti sv. Mořice v tento den děti, které dokončily přípravu, přistoupí poprvé ke svatému přijímání při mši svaté v 10.45 hod.

Zpověď dětí před prvním svatým přijímáním se koná v sobotu 21. května v 10.00 hod. ve farním kostele. Příležitosti ke zpovědi mohou využít také rodiče, kmotři a příbuzní těchto dětí.

 

Plnomocné odpustky v den prvního sv. přijímání

V den prvního svatého přijímání mohou získat plnomocné odpustky nejen ti, kteří poprvé přijímají Eucharistii, ale také ti, kdo jsou přítomni na mši svaté prvokomunikantů. Kromě zbožné účasti na mši svaté je třeba zachovat tři základní podmínky k získání odpustků – svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.

 

ADORACE

·         Neděle 15. května - celodenní nedělní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ulici (8.30 – 17.00 hod.), kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

·         Neděle 22. května – kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

Májové pobožnosti

Přijměte pozvání na Májové pobožnosti v našich kostelích a kaplích:

·         kostel sv. Mořice – pondělí, úterý, čtvrtek a pátek v 16.30 hod.

·         kaple svatého Kříže – každý den v 16.30 hod.

·         kostel Všech svatých v Hradisku – čtvrtek v 19.00 hod., pátek v 18.00 hod.

·         zvonice v Lutopecnách – každý den (kromě čtvrtku) v 19.30 hod.

·         zvonice v Bezměrově – každé úterý v 19.00 hod.

·         kaple v dalších obcích farnosti Hradisko – dle místní domluvy

Při májových pobožnostech se modlíme také za děti, které se připravují na první svaté přijímání a za jejich rodiny.

 

Májová pobožnost u kapličky ve Vážanech

V neděli 22. května v 15.00 hod. jste zváni na Májovou pobožnost u kapličky ve Vážanech.

 

Společenství mužů ve farnosti Hradisko

Muži, přijměte pozvání na společenství ve středu 18. května v 19.00 hod. u pana Konečného v Měrůtkách. Na setkání s Vámi se těší Petr Váňa.

 

ZRUŠENO - Putovní adorace mládeže v Koryčanech

Animátoři pořádající společné putovní adorace mládeže z důvodu stejného data ruší plánovanou adoraci v Koryčanech a srdečně zvou do Olomouce na Večer milosrdenství – více viz následující nabídka.

 

Večer milosrdenství

Kdy: pátek 20. května ve 20.00 hod. Kde: v katedrále sv. Václava v Olomouci. Těšit se můžete na společné slavení mše svaté, adoraci s chválami, společenství, svědectví Víti Rašky – extýmáka z Přístavu i Archy v Rajnochovicích. Pro účastníky bude možnost využít nabídky svátosti smíření či duchovních rozhovorů. Nad Božím milosrdenstvím a jak žít milosrdenství konkrétně se bude zamýšlet otec biskup Mons. Pavel Posád, delegát ČBK pro mládež. Celým večerem nás doprovodí Chválová kapela od sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Nocleh v Olomouci je zajištěn Arcidiecézním centrem pro mládež v blízkosti katedrály, spacáky a karimatky prosíme s sebou. Těšíme se na vás!

Za Centrum pro mládež Denisa Kracíková

 

NABÍDKY A POZVÁNÍ

 

Moje babička a dědeček – uzávěrka soutěže 20. května

Děkanátní centrum pro rodinu v Kroměříži vyhlásilo výtvarnou soutěž "Moje babička a dědeček". Děti často se svými prarodiči prožívají vzácné chvíle. Nyní mají možnost nakreslit zážitek či své přání. Do pátku 20. května 2016 můžete odevzdávat své výtvarné práce v knihkupectví AVE v Kroměříži. Technika je libovolná, formát A4 nebo A3, kreslí jednotlivci. Zezadu napište: jméno a příjmení, věk, třída, adresa školy nebo kontakt na rodiče (e-mail + tel. číslo). Těšíme se na krásné práce. Více informací na plakátku.

 

Společenství třetího řádu sv. Františka (SFŘ)

zve na setkání do kostela sv. Mořice sobotu 21. května. Mše svatá v křestní kapli bude ve 14.00 hod. Setkání pokračuje po mši svaté v Děkanátním centru pro rodinu.

 

Pouť rodin na Svatém Kopečku

Centrum pro rodinný život a KDU-ČSL Olomouc, letos poprvé s hnutím Modliteb za nejmenší zvou v neděli 22. května 2016 na Pouť rodin na Svatém Kopečku. Mši svatou v bazilice Navštívení Panny Marie v 10.30 hod. slouží světící olomoucký biskup Mons. Josef Hrdlička. Po mši svaté bude pro poutníky připraveno občerstvení, program pro děti a rodiče a koncert kapely „Makytaky“ z Velké Bystřice. Od 13.00 hod. bude pak v bazilice adorace a modlitba růžence. Kontakt: Josef Záboj, tel: 587405292, e-mail: zaboj@arcibol.cz.

Pro zájemce nabízíme možnost pěší mini-poutě v 9.45 hod. (sraz v ul. V Lipkách, odtud společně k bazilice), provází P. Jiří Korda.

 

Varhanní koncert Základní umělecké školy Kroměříž

Kdy: středa 25. května v 18 hod. Kde: kostel sv. Mořice. Těšit se můžete na díla A. Dvořáka, B. Smetany, W. A. Mozarta, J. S. Bacha, F. Schuberta a dalších známých autorů. Zazní varhany, housle, flétna, klarinet, violoncello i zpěv v podání žáků a pedagogů Základní umělecké školy Kroměříž. Srdečně zvou účinkující.

 

„Karel IV. – císař v době avignonského papežství“ - přednáška

Česká křesťanská akademie Kroměříž (ČKA) a Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži (AG) pořádají ve středu 25. května 2016 při příležitosti 700. výročí narození císaře Karla IV. přednášku Mgr. Vojtěcha Ševčíka na téma „Karel IV. – císař v době avignonského papežství“. Setkání ve studentském klubu AG začíná v 19.00 hodin.

 

Křesťanský camp RAFT pro mládež

Kněží a mladí z Rajnochovic zvou na letní křesťanský camp RAFT. Je určen pro mladé od 16 do 25 let a uskuteční se 7. - 12. srpna na Přístavu v Rajnochovicích. Přihlášky přijímá Centrum pro mládež od 2. května. Víc informací na plakátku, nebo na internetových stránkách: mladez.ado.cz a na facebooku: raft.krestansky.camp.

 

Otevřené brány 2016 ve farnosti sv. Mořice

Prohlídky kostela s průvodcem od 1. 5. 2016:

·         Kostel sv. Jana Křtitele je přístupný od května do září: pondělí až sobota 10-12 hod. a 13-17 hod., neděle 13-17 hod.

·         Kostel sv. Mořice je přístupný v měsíci květnu a září: sobota 10-12 hod. a 13-17 hod., neděle 13-17 hod., v červnu, červenci a srpnu: pondělí až sobota 10-12 hod. a 13-17 hod., neděle 13-17 hod.

Státní svátky mají režim jako v sobotu. Projekt je realizován za finanční podpory Zlínského kraje a Města Kroměříž. Děkujeme!

 

Duchovní služba v Kroměřížské nemocnici

Pokud máte nemocné v Kroměřížské nemocnici nebo tam mají nastoupit, obraťte se na sestru Pavlu, která může přinést svaté přijímání nebo zprostředkovat službu kněze. Kontakt: sestra Pavla Martínková, Milosrdná sestra sv. Vincence de Paul (731 604 430 nebo pavla@vincentky.cz).


Pro nemocné a ty, kdo o ně pečují

Pán Ježíš se s láskou skláněl k nemocným. I dnes chce, skrze službu církve, dávat nemocným naději, povzbuzení a pomoc. Kdo máte ve své rodině nebo v blízkém okolí nemocné, nabídněte jim přijetí svátostí. Pozvěte kněze nebo využijte služby akolytů, kteří mohou vašim nemocným přinést svaté přijímání.

Kontakt na kněze: P. Josef Lambor (731 402 093), P. Pavel Lev Eliáš (731 626 561), P. Jiří Orság (603 710 651), farní e-mail: fakromeriz-smo@ado.cz. Svaté přijímání mohou přinést ve farnosti sv. Mořice: Vít Pořízek (736 522 846, porizekvit@seznam.cz), Ing. Antonín Souček (605 971 204, soucek@vukrom.cz), Jan Souček (732 565 282, soucek.jan@gmail.com), Mgr. Josef Pořízek (731 626 536, josef.porizek@centrum.cz), Mgr. Petr Šiška (724 871 840, petr.siska@coptkm.cz), Ing. Josef Zvoníček (608 887 070, zvondic@seznam.cz), Michal Řezáč (739 380 937, michal.rezac78@seznam.cz). Ve farnosti Hradisko: Ing. Petr Váňa (739 914 797, vana.peta@gmail.com), Josef Škabraha (773 196 690, skabrahajosef@seznam.cz), Josef Pavlík (606 826 802).

Duchovní služba v Kroměřížské nemocnici

Pokud máte nemocné v Kroměřížské nemocnici nebo tam mají nastoupit, obraťte se na sestru Pavlu, která může přinést svaté přijímání nebo zprostředkovat službu kněze. Kontakt: sestra Pavla Martínková, Milosrdná sestra sv. Vincence de Paul (731 604 430 nebo pavla@vincentky.cz).

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES