TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník IV. / č. 21

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

28. 5. 2017


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Den modliteb za sdělovací prostředky

Papež František své poselství k 51. Mezinárodnímu dni sdělovacích prostředků nadepsal: Sdělovat naději a důvěru v naší době.

V textu píše, že pro nás křesťany nemůže být vhodnější úhel pohledu na skutečnosti kolem nás, než dobrá zpráva, kterou je evangelium Ježíše Krista. A toto dobré poselství, kterým je samotný Ježíš, není dobrým proto, že v něm chybí utrpení, ale proto, že i utrpení je zde prožíváno v širší souvislosti, totiž jako nedílná součást jeho lásky k Otci a k lidstvu.

Boží království je už mezi námi jako semínko ukryté před povrchním pohledem; jeho růst se odehrává ve skrytosti. Ten, kdo díky Duchu Svatému má jasné oči, dokáže vidět, jak klíčí, a o radost z tohoto království se nenechá připravit všudypřítomným plevelem.

Naděje opřená o dobrou zprávu, kterou je Ježíš, pozvedá náš zrak a pudí nás k jeho kontemplaci v liturgickém kontextu svátku Nanebevstoupení. Zatímco se zdá, že Pán se od nás vzdaluje, ve skutečnosti se rozšiřují obzory naděje. …… „Až na nás sestoupí Duch Svatý“, můžeme být „svědky“ a sdělovateli nového vykoupeného lidství „až na konec země“ (srov. Sk 1,7 – 8)

 

Minulou neděli při sbírce na potřeby farnosti jste věnovali ve farnosti sv. Mořice 16.735,- Kč, ve farnosti Hradisko 2.620,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

 

Májová pobožnost ve Štěchovicích

Tuto neděli 28. května v 15.00 hod. jste zváni na Májovou pobožnost u kaple sv. Floriána ve Štěchovicích.

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Úterý 30. května – Památka sv. Zdislavy

Středa 31. května – Svátek Navštívení Panny Marie

Čtvrtek 1. června – Památka sv. Justina, mučedníka     

Sobota 3. června – Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

Příští neděli je slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO.

Koná se sbírka na církevní školy v diecézi.

Novénu k Duchu Svatému připojujeme v kostele sv. Mořice k Májové pobožnosti.

Ve farnosti Hradisko bude mše svatá 4. června v 9.15 hod. sloužena u zvonice v Bezměrově a bude obětována za živé a zemřelé farníky z Bezměrova. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá sloužena ve farním kostele.

 

ADORACE

·         Neděle 28. května – kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

·         čtvrtek 1. června – farní kostel v Hradisku 18.15 – 19.00 hod., kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace

·         Pátek 2. června – celodenní adorace v kapli sv. Vincence (7.00 – 16.00 hod.), kaple Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod.

·         Neděle 4. června – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ulici (8.30 – 17.00 hod.), kostel sv. Mořice v 19.00 hod., kostel Všech svatých v Hradisku 14.30 – 15.30 hod.

 

Příležitost ke svátosti smíření:

·         čtvrtek před prvním pátkem (1. 6.) – kostel Panny Marie od 9.00 do 11.00 hod., farní kostel v Hradisku 18.15 – 19.00 hod.

·         na první pátek v měsíci (2. 6.) – kostel sv. Mořice od 15.00 do 17.00 hod.

 

Příprava na první svaté přijímání

Příprava dětí na první svaté přijímání a setkání rodičů těchto dětí pokračuje ve farnosti sv. Mořice v pondělí 29. května v 18 hod. na vikárce.

 

Malá škola modlitby

Společenství Malé školy modlitby pokračuje v pondělí 29. května v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře sester svatého Kříže, na Koperníkově ul.

 

Setkání katechetů děkanátu Kroměříž

Kdy: úterý 30. května 2017. Kde: kostel sv. Mořice – Májová pobožnost a mše svatá v 17.00 hod. Setkání pokračuje ve společenské místnosti na vikárce.

Srdečně zve: P. Jan Ston.

 

Májová pobožnost u kapličky ve Vážanech

Ve středu 31. května v 17.00 hod. jste zváni na Májovou pobožnost u kapličky ve Vážanech.

 

Společenství mužů ve farnosti Hradisko

Muži, přijměte pozvání na společenství ve středu 31. května v 19.00 hod. na faře v Hradisku. Na setkání s Vámi se těší Petr Váňa.

 

Čtvrtek před prvním pátkem (1. června)

Den modliteb za kněžská povolání

·         Ve farnosti Hradisko navštíví kněz ve čtvrtek dopoledne nemocné po domech. Večer v 18.15 hod. bude adorace ve farním kostele.

·         V kostele sv. Mořice jste zváni po mši svaté, která začne v 17.00 hod., na adoraci a modlitby za kněžská povolání.

 

9 prvních pátků v Hradisku

Ve farnosti Hradisko pokračuje (již deváté) společné prožívání 9 prvních pátků pro děti, které byly u prvního svatého přijímání. Je pro ně připraven hodinový program (krátká adorace, katecheze a vlastní aktivity pomocí pracovních listů). Setkání bude probíhat od 18.00 hod. a začne na faře, od 18.30 hod. mohou účastníci vykonat svátost smíření. Setkání uzavře společná modlitba s knězem a obřad sv. přijímání. Pamatujme i my dospělí na velké přísliby, které dal Pán Ježíš skrze sv. Markétu Marii Alacoque všem, kdo budou uctívat jeho Nejsvětější Srdce.

 

Děkanátní centrum pro rodinu Kroměříž

Děkujeme všem dětem, které se zapojily do výtvarné soutěže „Květiny pro maminku.“

Jste srdečně zváni na vyhodnocení soutěže a vernisáž obrázků, a to ve čtvrtek 1. června v 16.00 hod. v našem centru pro rodinu, Stojanovo nám. 4/9 (za kostelem sv. Mořice). Výherci byli informováni prostřednictvím svých škol.

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Arcibiskupství olomoucké vyhlásilo výběrové řízení na místo: Pastorační asistent(ka) Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž. Jde o úvazek 0,5 – služební poměr na základě dekretu dle CIC. Nástup možný od 1. 7. 2017. Přihlášky do 2. června 2017 na adresu: Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro rodinný život, Wurmova 9, 771 01 Olomouc. Podmínky a podrobnosti jsou na vývěsce v kostele.

 

Fatimský apoštolát v ČR – setkání regionů Kroměříž - Zlín

Neděle 4. června – kostel sv. Jan Křtitele v Kroměříži: v 16.30 hod. výstav Nejsvětější svátosti, v 17.30 hod. přednáška Mons. Mgr. Pavla Dokládala „Fatima – naše naděje“, v 18.00 hod. mše svatá. Podrobnosti jsou na plakátě.

 

NABÍDKY A POZVÁNÍ

 

Varhanní koncert Základní umělecké školy Kroměříž

Kdy: středa 31. května v 18.00 hod. Kde: kostel sv. Mořice. Účinkují a srdečně vás zvou žáci Mgr. Lenky Voňkové. Více informací na plakátě.

 

AKTIVNÍ EXERCICIE

Netradiční duchovní obnova pro dívky ve věku 11 – 16 let. Téma: Kráčet životem s Bohem. Termín: 6. – 9. 7. 2017. Místo: Kroměříž, klášter sester vincentek, Malý Val 1553. Vede: sr. M. Petra Součková. Přihlášky nejpozději do 29. 6. 2017. Kontakt: petra@vincentky.cz. S sebou: Bibli, spacák, osobní věci, sportovní oblečení. Více na www.vincentky.cz.

 

Plánujete dovolenou?

Mnozí z nás si i v těchto dnech připravujeme program na prázdniny. Je naší velkou odpovědností, abychom i čas dovolených prožívali jako křesťané. Těžko můžeme s klidným svědomím plánovat odpočinek a poznávání do míst, kde je prakticky vyloučeno, abychom se v neděli nebo ve svátek účastnili mše sv. Přitom Boží požadavek posvěcení neděle je v Desateru výše, než zákaz vraždy nebo krádeže.

Velkým příkladem a vzorem nám ve svěcení svátečního dne může být slavení šabatu u věřících Židů, našich starších bratří ve víře v jediného Boha. Myslíme na službu Bohu – tedy bohoslužbu – i na cestách? Plánujeme si včas návštěvu kostela?

Jinou věcí je návštěva míst, kde by se měl červenat i dospělý. Některé pláže v Chorvatsku a Řecku jsou pro křesťana těžko volitelné jako místo rekreace. Situace např. v Itálii je v tomto smyslu zpravidla výrazně lepší. Pamatujme na známou zásadu, že co není vhodné pro děti, není vhodné ani pro nás dospělé. Protože i v mysli a v duši nás větších Božích dětí zanechá každé takové prostředí svou stopu.

Martin Kvapilík

 

Termín Noci kostelů – pátek 9. června 2017.

 

 

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES