TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník III. / č. 22          9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ          29. 5. 2016


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Eucharistie a milosrdenství

„Když jdeme v neděli na mši, jak ji prožíváme? Existují signály, které nám napoví, zda prožíváme eucharistii dobře nebo méně dobře: Prvním ukazatelem je, jak se díváme na druhé, jak o nich smýšlíme. Vede mne eucharistie, kterou slavím, k tomu, abych všechny vnímal jako opravdové bratry a sestry? Druhým, velmi důležitým ukazatelem je milost zakoušení odpuštění a ochoty odpouštět. Posledním cenným ukazatelem je vztah mezi slavením eucharistie a životem našich křesťanských společenství. Skrze eucharistii chce Kristus vstoupit do našeho života a proniknout ho svou milostí, aby v každém křesťanském společenství život odpovídal liturgii.“

z knihy PAPEŽ FRANTIŠEK „Milosrdenství“

 

VE FARNOSTI HRADISKO prožíváme dnes slavnost „Božího Těla.“ Mše svatá v 9.15 hod. je obětována za živé a zemřelé farníky z Hradiska. Po mši svaté bude následovat eucharistický průvod ke třem oltářům v centru obce, který bude zakončen svátostným požehnáním v kostele. Věřící, který se zbožně účastní eucharistického průvodu o této slavnosti, může při splnění tří základních podmínek získat plnomocné odpustky.

Velký dík patří všem, kdo pomáhali s přípravou slavnosti Těla a Krve Páně, připravovali výzdobu, liturgii, konali pořadatelskou službu nebo jakkoliv přispěli k důstojné oslavě svátku, a to v obou našich farnostech.

 

Májová pobožnost ve Štěchovicích

Tuto neděli 29. května v 15:00 hod. jste zváni na Májovou pobožnost v Kroměříži u kaple sv. Floriána ve Štěchovicích.

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Pondělí 30. května – Památka sv. Zdislavy

Úterý 31. května – Svátek Navštívení Panny Marie

Středa 1. června – Památka sv. Justina, mučedníka     

Pátek 3. června – Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA.

Po mši svaté se koná Smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí.

Sobota 4. června – Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Příští neděle je 10. neděle v mezidobí.

 

1. sv. přijímání v Hradisku

Příští neděli 5. června při mši svaté v 9:15 hod. ve farním kostele Všech svatých přistoupí k prvnímu svatému přijímání dvě děti a dva dospělí. Mše svatá je obětována za tyto prvokomunikanty, jejich rodiny a jejich kmotry. Provázejme je svými modlitbami, aby vytrvali v přátelství s Ježíšem.

Plnomocné odpustky v den prvního sv. přijímání

V den prvního svatého přijímání mohou získat plnomocné odpustky nejen ti, kteří poprvé přijímají Eucharistii, ale také ti, kdo jsou přítomni na mši svaté prvokomunikantů. Kromě zbožné účasti na mši svaté je třeba zachovat tři základní podmínky k získání odpustků – svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.

 

ADORACE

·         Neděle 29. května – kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

·         čtvrtek 2. června – farní kostel v Hradisku 18.15 – 19.00 hod., kostel sv. Mořice po večerní mši svaté půlhodinová adorace

·         Pátek 3. června – celodenní adorace v kapli sv. Vincence (7.00 – 16.00 hod.), kaple Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod.

·         Neděle 5. června – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ulici (8.30 – 17.00 hod.), kostel sv. Mořice v 19.00 hod., kostel Všech svatých v Hradisku 14.00 – 15.00 hod.

 

Příležitost ke svátosti smíření:

·         čtvrtek před prvním pátkem (2. 6.) – kostel Panny Marie od 9.00 do 11.00 hod., farní kostel v Hradisku 18.15 – 19.00 hod.

·         na první pátek v měsíci (3. 6.) – kostel sv. Mořice od 15.00 do 17.00 hod.

 

Čtvrtek před prvním pátkem (2. června)

Den modliteb za kněžská povolání

·         Ve farnosti Hradisko navštíví kněz ve čtvrtek dopoledne nemocné po domech.

·         V kostele sv. Mořice jste zváni po mši svaté, která začne v 17.00 hod., na adoraci a modlitby za kněžská povolání.

 

NABÍDKY A POZVÁNÍ

 

Hudební chvály

Společenství Taženi ke Kristu vás zve na hudební chvály tuto neděli 29. května v 16.00 hod. na faře ve farnosti Panny Marie. Více info na plakátě a na www.takk.estranky.cz.

 

Společenství mužů ve farnosti Hradisko

Muži, přijměte pozvání na společenství ve středu 1. června v 19.00 hod. na faře v Hradisku. Na setkání s Vámi se těší Petr Váňa.

 

Den otevřených dveří a vernisáž výtvarné soutěže „Moje babička a dědeček“

Centrum pro rodinu Kroměříž zve v rámci Týdne pro rodinu na Den otevřených dveří, který bude probíhat ve čtvrtek 2. června 2016 od 13 - 17 hodin. V 16 hodin začne vernisáž výstavy dětských prací z výtvarné soutěže "Moje babička a dědeček" a budou odměněni vítězové jednotlivých kategorií. Bude možné ochutnat i koupit domácí meduňkový sirup podle receptu řeholní sestřičky Damiány z Velehradu. Těšíme se na setkání.

 

MOdlitební NOc v KLášteře – MONOKL

Kdy: z pátku 3. června na sobotu 4. června. Společné zahájení večeří v 18 hod. (oprava chyby z minulého TRIA) s předpokládaným ukončením v 5 hod. Kde: Klášter Milosrdných sester sv. Kříže na Koperníkově ulici. Motto: „V těch dnech vyšel na horu k modlitbě a celou noc se tam modlil k Bohu“. LK 6,12 S sebou: Bibli, spacák a karimatku pro případ, že by přišla dřímota, něco pro společenství u stolu (např. buchty). V případě zájmu je potřeba se přihlásit na: monokl-tym@seznam.cz. Více na plakátku. Srdečně zvou a na všechny duchem mladé se těším Milosrdné sestry sv. Kříže.

 

Z Podzámecké zahrady se opět stane "pohádkový les"

Studenti a zaměstnanci Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži srdečně zvou všechny děti a jejich rodiče, babičky a známé na IV. ročník Podzámeckého pohádkového lesa. V prostorách Pionýrské louky v Kroměříži v neděli 5. června 2016 od 14.00 hodin na vás čekají pohádkové bytosti s drobnými úkoly a odměnami, fotokoutek, šermíři, zajímavá vystoupení, skákací hrad, drobné občerstvení, prodejní jarmark výrobků ze sociálních zařízení a mnohé další.

 

Bedřich Smetana – Má vlast

Kdy: středa 8. června v 18 hod. Kde: Skleník Květné zahrady Kroměříž. Hraje Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín a diriguje František Macek. Mimořádný koncert k 25. výročí společnosti GLASSPOL pořádají Město Kroměříž – Klub UNESCO Kroměříž a Dům kultury Kroměříž. Předprodej vstupenek v Domě kultury Kroměříž.

 

Pouť seniorů na sv. Hostýn

Přijměte pozvání na tradiční pouť na Svatý Hostýn, letos s možností projít Svatou branou. Kdy: čtvrtek 9. června odjezd 7.30 od kostela sv. Jana Křtitele. Cena 100Kč. Přihlašovat se můžete ve farní kanceláři obou farností.

 

Noc kostelů

Srdečně zveme na Noc kostelů v pátek 10. června 2016, která bude zahájena mší svatou v 17h v kostele sv. Mořice a bude následovat bohatý kulturní program. Více na tištěných programech.

Schůzka pro organizátory se uskuteční ve středu 1. června v 19h ve farní kanceláři u sv. Mořice. Prosíme další ochotné farníky o zapojení se do příprav Noci kostelů a zveme na tuto organizační schůzku.

 

Brněnská diecéze má nového pomocného biskupa

Svatý otec jmenoval Mons. Pavla Konzbula pomocným biskupem pro brněnskou diecézi. Biskupské svěcení přijme v brněnské katedrále v den slavnosti sv. Petra a Pavla 29. června ve 14.00 hod. Vyprošujme mu Boží požehnání pro jeho pastýřskou službu.


Pro nemocné a ty, kdo o ně pečují

Pán Ježíš se s láskou skláněl k nemocným. I dnes chce, skrze službu církve, dávat nemocným naději, povzbuzení a pomoc. Kdo máte ve své rodině nebo v blízkém okolí nemocné, nabídněte jim přijetí svátostí. Pozvěte kněze nebo využijte služby akolytů, kteří mohou vašim nemocným přinést svaté přijímání.

Kontakt na kněze: P. Josef Lambor (731 402 093), P. Pavel Lev Eliáš (731 626 561), P. Jiří Orság (603 710 651), farní e-mail: fakromeriz-smo@ado.cz. Svaté přijímání mohou přinést ve farnosti sv. Mořice: Vít Pořízek (736 522 846, porizekvit@seznam.cz), Ing. Antonín Souček (605 971 204, soucek@vukrom.cz), Jan Souček (732 565 282, soucek.jan@gmail.com), Mgr. Josef Pořízek (731 626 536, josef.porizek@centrum.cz), Mgr. Petr Šiška (724 871 840, petr.siska@coptkm.cz), Ing. Josef Zvoníček (608 887 070, zvondic@seznam.cz), Michal Řezáč (739 380 937, michal.rezac78@seznam.cz). Ve farnosti Hradisko: Ing. Petr Váňa (739 914 797, vana.peta@gmail.com), Josef Škabraha (773 196 690, skabrahajosef@seznam.cz), Josef Pavlík (606 826 802).

Duchovní služba v Kroměřížské nemocnici

Pokud máte nemocné v Kroměřížské nemocnici nebo tam mají nastoupit, obraťte se na sestru Pavlu, která může přinést svaté přijímání nebo zprostředkovat službu kněze. Kontakt: sestra Pavla Martínková, Milosrdná sestra sv. Vincence de Paul (731 604 430 nebo pavla@vincentky.cz).

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES