TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník III. / č. 23          10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ          5. 6. 2016


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Sestry a bratři,

v pátek 10. června je NOC KOSTELŮ – nyní už tradiční akce, kdy naše kostely a kaple navštíví řada lidí. Mají se nejen setkat s historií a uměním našich předků, ale také zakusit něco ze života naší farnosti. Setkat se s duchem společenství, které shromáždil Pán.

Proto vás všechny moc prosím: Modlete se v tyto dny, především společně v rodinách, za ty, kdo připravili program, za ty, kdo slouží jako pořadatelé, a za všechny, kteří v ten páteční večer připutují na tato posvátná místa.

P. Josef

 

 

Tuto neděli 5. června při mši svaté v 9.15 hod. ve farním kostele Všech svatých přistoupí k prvnímu svatému přijímání dvě děti a dva dospělí. Mše svatá je obětována za tyto prvokomunikanty, jejich rodiny a jejich kmotry. Provázejme je svými modlitbami, aby vytrvali v přátelství s Ježíšem. Ti, kteří se účastní mše svaté prvokomunikantů, mohou při naplnění tří základních podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) získat plnomocné odpustky.

 

Podzámecký pohádkový les

Studenti a zaměstnanci Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži srdečně zvou všechny děti a jejich rodiče, babičky a známé na IV. ročník Podzámeckého pohádkového lesa. V prostorách Pionýrské louky v Kroměříži dnes v neděli 5. června od 14.00 hodin na vás čekají pohádkové bytosti s drobnými úkoly a odměnami, fotokoutek, šermíři, zajímavá vystoupení, skákací hrad, drobné občerstvení, prodejní jarmark výrobků ze sociálních zařízení a mnohé další.

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Sobota 11. června – Památka sv. Barnabáše, apoštola

Příští neděle je 11. neděle v mezidobí.

Prožíváme měsíc zasvěcený Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Během týdne je obvyklý pořad bohoslužeb v obou farnostech.

 

ADORACE

·         Neděle 5. června – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ulici 8.30 – 17.00 hod., kostel sv. Mořice v 19.00 hod., kostel Všech svatých v Hradisku 14.00 – 15.00 hod.

·         Neděle 12. června – kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

Malá škola modlitby

Společenství Malé školy modlitby pokračuje v pondělí 6. června v  9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře Milosrdných sester svatého Kříže, na Koperníkově ul.

 

NABÍDKY A POZVÁNÍ

 

Bedřich Smetana – Má vlast

Kdy: středa 8. června v 18 hod. Kde: Skleník Květné zahrady Kroměříž. Hraje Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín a diriguje František Macek. Mimořádný koncert k 25. výročí společnosti GLASSPOL pořádají Město Kroměříž – Klub UNESCO Kroměříž a Dům kultury Kroměříž. Předprodej vstupenek v Domě kultury Kroměříž.

 

Tajemství mešního vína

Česká křesťanská akademie, místní skupina Kroměříž, a Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži (AG) pořádají ve středu 8. června 2016 přednášku P. Milana Palkoviče na téma „Tajemství mešního vína“ i s ochutnávkou šesti vzorků (pro veřejnost starší 18 let). Setkání ve studentském klubu AG začíná v 19.00 hodin, od 18.00 hodin bude P. Palkovič celebrovat „studentskou“ mši svatou v kostele sv. Jana Křtitele.

 

Pouť seniorů na Svatý Hostýn

Kdy: čtvrtek 9. června odjezd v 7.30 od kostela sv. Jana Křtitele, Masarykovo nám. Cena 100 Kč. Přihlašovat se můžete pouze ve farní kanceláři u sv. Mořice. Ve farnosti u Panny Marie již nejsou volná místa.

 

Setkání seniorů

Ve čtvrtek 9. června 2016 od 14.30 hod. zveme seniory do Děkanátního centra pro rodinu v Kroměříži na setkání s duchovním tématem, modlitbou, posezením u kávy nebo čaje. Bude s námi P. Jiří Orság a tentokrát se budeme inspirovat životem svaté Kláry, přítelkyně svatého Františka s Assisi.     

Nabídku dalších akcí najdete na vývěskách v našich kostelích a na internetových stránkách Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž: www.cpr-kromeriz.cz

 

Noc kostelů

Přijměte srdečné pozvání na Noc kostelů v pátek 10. června 2016. V kostele sv. Mořice bude zahájena mší svatou v 17 hod. Následuje bohatý kulturní program. Více na tištěných programech, které jsou k dispozici v kostelích a kaplích. Prosíme, rozdejte je ve svém okolí a pozvěte tak všechny do našich kostelů a klášterů. Program najdete také na vývěskách, na internetových stránkách www.nockostelu.cz a www.svmoric.net.

 

Hudební chvály

Společenství Taženi ke Kristu vás zve na hudební chvály v neděli 12. června v 16 hod. na faře ve farnosti Panny Marie. Více info na plakátě a na www.takk.estranky.cz.

 

Košíky pro radost

Děkanátní centrum pro rodinu zve v sobotu 18. června od 9 hodin na kurz pletení košíků z pedigu. Přihlašujte se u lektorky Vladimíry Kapounkové - tel. 737 377 070 nebo kosikyodvladky@seznam.cz. Cena kurzu je 330 Kč. Hlaste se nejpozději do 12. června. Předpokládané ukončení je v 15 hod.

 

Mezinárodní festival současného umění s duchovním zaměřením Forfest 2016

Neděle 19. června - chrám sv. Mořice: 17 hod. Ruth Forsbach (Německo) – VARHANNÍ RECITÁL. Více na letácích a na www.forfest.cz

 

Hořící náměstí

Říká se, že tento svět už nikdo nezmění. My jsme se však rozhodli sdílet naději a šířit povzbuzení. Ukázat druhým to, co dává smysl našim životům: Boha. Chceme ukázat, že křesťanství není mrtvé, zato nabízí hodnoty, které dnešní svět postrádá.

Myšlenka uspořádat evangelizační akci se zrodila v projektu IGNITE (www.igniteprojekt.cz). Jeho členy tvoří mladí ve věku od 17 do 22 let, kteří se pravidelně scházejí k modlitbě a sdílení života s Bohem ve společenství TakK (= Taženi ke Kristu) na faře u Panny Marie.

Výsledkem je akce - "Burning Square" (=Hořící náměstí). Bude se konat 2. července na Velkém náměstí v Kroměříži. Program tvoří koncerty křesťanských interpretů, možnost modlitby, poradenství, dozvědět se více o církvi. Součástí bude i program pro děti, "videostan" se svědectvími a výstava o lidské důstojnosti. Odpoledne bude završeno chválami a symbolickým zažehnutím svíček za vlastní úmysly.

Projekt Burning Square nadchl množství našich přátel a příznivců a sešlo se více než 100 mladých, kteří se zapojují do organizace akce.

Doufáme, že nadchne také vás, farníky, a že společně poneseme evangelium do ulic Kroměříže! Více informací na plakátě, při ohláškách či na FB: Burning Square.

 

Arcibiskup Jan Graubner udělí kněžské svěcení dvěma jáhnům

V sobotu 25. června 2016 přijmou z rukou arcibiskupa Jana Graubnera kněžské svěcení dva jáhni. Jedním z nich je Mgr. Jiří Luňák, který v současnosti vykonává jáhenskou službu na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Mše svatá v olomoucké katedrále sv. Václava začíná v 9.30 hodin. V modlitbě děkujme za svátost kněžství a novokněžím vyprošujme hojnost darů Ducha svatého a vytrvalost v povolání.


Pro nemocné a ty, kdo o ně pečují

Pán Ježíš se s láskou skláněl k nemocným. I dnes chce, skrze službu církve, dávat nemocným naději, povzbuzení a pomoc. Kdo máte ve své rodině nebo v blízkém okolí nemocné, nabídněte jim přijetí svátostí. Pozvěte kněze nebo využijte služby akolytů, kteří mohou vašim nemocným přinést svaté přijímání.

Kontakt na kněze: P. Josef Lambor (731 402 093), P. Pavel Lev Eliáš (731 626 561), P. Jiří Orság (603 710 651), farní e-mail: fakromeriz-smo@ado.cz. Svaté přijímání mohou přinést ve farnosti sv. Mořice: Vít Pořízek (736 522 846, porizekvit@seznam.cz), Ing. Antonín Souček (605 971 204, soucek@vukrom.cz), Jan Souček (732 565 282, soucek.jan@gmail.com), Mgr. Josef Pořízek (731 626 536, josef.porizek@centrum.cz), Mgr. Petr Šiška (724 871 840, petr.siska@coptkm.cz), Ing. Josef Zvoníček (608 887 070, zvondic@seznam.cz), Michal Řezáč (739 380 937, michal.rezac78@seznam.cz). Ve farnosti Hradisko: Ing. Petr Váňa (739 914 797, vana.peta@gmail.com), Josef Škabraha (773 196 690, skabrahajosef@seznam.cz), Josef Pavlík (606 826 802).

Duchovní služba v Kroměřížské nemocnici

Pokud máte nemocné v Kroměřížské nemocnici nebo tam mají nastoupit, obraťte se na sestru Pavlu, která může přinést svaté přijímání nebo zprostředkovat službu kněze. Kontakt: sestra Pavla Martínková, Milosrdná sestra sv. Vincence de Paul (731 604 430 nebo pavla@vincentky.cz).

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES