Ročník I. / č. 24                     27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                               5. 10. 2014


Pokud se Vám email nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Společnou modlitbou růžence před bohoslužbami chceme budovat hlubší vztah k Panně Marii. Na její přímluvu můžeme vyprosit mnohé milosti. Situace ve světě, výzvy Svatého otce i našich biskupů, a stejně tak aktuální dění u nás (včetně voleb do zastupitelstev měst a obcí) – to je silný impulz k modlitbě. Přicházejme na bohoslužby o půl hodiny dříve, ať se můžeme zapojit do RŮŽENCOVÉ POBOŽNOSTI.

P. Josef

Dnes slavíme Den díkůvzdání za úrodu. Večer v 19.00 hod. bude adorace u sv. Mořice.

Svátky v týdnu:

Úterý – památka Panny Marie Růžencové

Sobota – památka sv. Jana XXIII., papeže

Příští neděle je 28. v mezidobí.

V kostele Všech svatých v Hradisku bude mše svatá v 9:15 hod. obětována za členy Živého růžence ve farnosti. Srdečně zveme všechny, kdo jsou zapojeni do tohoto společenství modlitby.

 

Dušičková pouť na Svatém Hostýně se koná v neděli 12. října. Mši svatou v místní bazilice slouží v 10.15 hod. biskup Mons. Josef Hrdlička.

Běh pro Gambii

Dnes v neděli 5. října 2014 se uskuteční v Podzámecké zahradě v Kroměříži Běh pro Gambii. Registrace běžců od 13.00 hod. vedle schodů, ze zadní strany zámku. Start ve 14.00 hod., do 17.00 hod. Startovným, jehož výše záleží na vašich možnostech, pomůžete projektu KOLA PRO AFRIKU. Více na www.kolaproafriku.cz .

 

Setkání seniorů

ve farním klubu u svatého Mořice se koná ve čtvrtek 9. října ve 14.30 hod. Jste srdečně zváni.

 

Nabídka nejen pro rodiče:

JAK BÝT ŠŤASTNÍ 1, 2, 3…DĚTMI

Prezentace knihy s tímto názvem a zároveň přednáška, na které se manželé Pich-Postigo z Barcelony podělí o své zkušenosti s výchovou dětí a řízením své 18členné rodiny, se koná v sobotu 11. října 2014 od 16.30 hod. v aule Střední pedagogické školy, 1. máje 221, Kroměříž. Jste srdečně zváni.

 

KURZ PASTORAČNÍCH POMOCNÍKŮ

pořádá děkanát Kroměříž a Holešov. Kurz nabízíme všem, kdo chtějí rozšířit své náboženské vzdělání, prohloubit se v duchovním životě a lépe využit své schopnosti pro dobro farního společenství. Absolventi kurzu mohou, pokud o to jejich duchovní správce požádá, obdržet pověření od arcibiskupa k podávání svatého přijímání při bohoslužbách a donášení sv. přijímání nemocným. Kurz bude probíhat v budově Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Přednášky (víra, morálka, liturgie, Písmo svaté, církevní právo, církevní dějiny, duchovní život, vedení společenství, atd.) budou probíhat vždy v sobotu (většinou 1x za 14 dnů) od 8.00 do 13.15 hod. Zahájení 8. listopadu 2014. Zájemci přihlaste se ve farní kanceláři, kde dostanete bližší informace.

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži s nástupem do funkce 1.8. 2015. Podmínky: praktikující katolík/katolička, vysokoškolské vzdělání pedagogického směru a pětiletá pedagogická praxe ve shodě se zákonem 536/2004 Sb.

Přihlášky zasílejte na adresu: Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro školy, Wurmova 9,  771 01 Olomouc – do 20. listopadu 2014. Rozhodující je datum podání zásilky. K přihlášce připojte: ověřené kopie dokladů o vzdělání, životopis, přehled praxe, výpis z trestního rejstříku, doklad o zdravotní způsobilosti a Vaši představu o církevním gymnáziu v rozsahu do třech stran.

 

Druhá společná pouť vdov a vdovců

se uskuteční v katedrále sv. Václava v Olomouci ve čtvrtek 16. října. Mši svatou v 10.00 hod. bude sloužit biskup Mons. Josef Hrdlička. Podrobný program je na plakátě.

 

Výstava v rámci výročí 160 let od založení AG

Výstava zachycuje na dvaceti panelech vývoj Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži  od roku založení v roce 1854, období do roku 1948 a následně léta po obnovení v roce 1991. Historické materiály jsou také doplněny vzpomínkami absolventů, kteří studovali na AG do roku 1948. V novodobé historii Arcibiskupského gymnázia je možné sledovat na fotografiích postupnou proměnu exteriéru a interiéru školy do současné podoby. Výstava je přístupná pro veřejnost od pondělí do čtvrtka od 10 - 17 hodin a potrvá do konce října.

 

Víkendové duchovní obnovy pro seniory

Konají se na Velehradě od 24. do 26. října. Během víkendu je příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši sv., přijetí svátosti smíření a rozhovoru s knězem a s lektorkami. Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední 437,  765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141.

 

HRÁTKY S PAMĚTÍ

Kurz trénování paměti pro všechny bez rozdílu věku s certifikovanou trenérkou Zdeňkou Adlerovou se uskuteční na Arcibiskupském gymnáziu v termínech 7. a 21. října, 4. a 18. listopadu 2014. Jedná se o 4 lekce vždy po 2 hodinách. Nahlásit se můžete v knihovně AG. Kurzovné 200 Kč. Psací potřeby a brýle s sebou.

 

Sběr textilu a věcí

Pořádá: Oblastní charita Kroměříž

Kdy: úterý a čtvrtek od 14.10. do 11.11. (v úterý 28.10. je zavřeno)

Kde: Velké náměstí 39, Kroměříž (projděte vchodem dozadu, dveře vpravo)
Více informací na plakátě a na www.kromeriz.charita.cz.


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2014 

Odhlásit TRIO EXPRES