TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník II. / č. 24         11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ          14. 6. 2015


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
 

Kaplan pro naše farnosti

Dekretem otce arcibiskupa byl jmenován a ustanoven kaplanem Římskokatolické farnosti sv. Mořice Kroměříž a exkurendo kaplanem Římskokatolické farnosti Hradisko u Kroměříže P. Mgr. Pavel Lev Eliáš, OFM Cap. Doposud působil jako kaplan ve farnosti Zábřeh a v tomto týdnu přichází k nám. Srdečně ho vítáme. Vyprošujme mu v modlitbě dary Ducha svatého k jeho kněžské službě.

Zároveň pamatujme v modlitbě na P. Václava Altrichtra, který je dlouhodobě nemocen a vyprošujme mu dar zdraví a Boží pomoc.

V pondělí 15. června slaví svátek náš technický administrátor Vít Pořízek. A téhož dne slaví narozeniny náš kaplan P. Jiří Orság. Ze srdce jim blahopřejeme a hojné Boží požehnání vyprošujeme!

Minulou neděli jste při sbírce na Eucharistický kongres věnovali ve farnosti sv. Mořice 38.080,- Kč, ve farnosti Hradisko 3.305,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

Úmysly, na které budou obětovány mše svaté ve třetím čtvrtletí tohoto roku, se zapisují v sakristii nebo ve farní kanceláři.

POUTNÍ MŠE SVATÁ A MŠE SV. JUBILANTŮ

Ve farnosti Hradisko je mše svatá tuto neděli 14. června v 9.15 hod. u zvonice v Lutopecnách. Je obětována za živé a zemřelé farníky z Lutopecen. Mši svatou slouží naši rodáci, kteří slaví 20 let kněžství: P. Mgr. Josef Konečný a P. Mgr. Michal Pořízek. Kazatel: P. Josef Říha.

V kostele sv. Mořice v Kroměříži budou P. Michal a P. Josef i spolu s P. Josefem Říhou slavit mši svatou rovněž tuto neděli 14. června, a to v 10.45 hod. Srdečně jim blahopřejeme a vyprošujeme hojné Boží požehnání do dalších let kněžské služby.

 

Svátky v týdnu:

Pondělí – sv. Víta, mučedníka

Pátek – sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa

Příští neděle je 11. v mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

V kostele sv. Jana Křtitele bude 21. června v 18.00 hod. poutní mše svatá (24. června je slavnost Narození sv. Jana Křtitele) obětovaná za farní společenství a za dobrodince kostela sv. Jana.

Adorace v neděli:

14. června – kostel Všech svatých v Hradisku ve 14.00 hod., kostel sv. Mořice (kaple P. Marie Bolestné) 19.00 – 20.00 hod.

Kněžské svěcení

přijmou v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu 27. 6. 2015 v 9.30 hod. z rukou otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera pro olomouckou arcidiecézi tito jáhnové:

Mgr. Pavel Macura z farnosti Zlín – Jižní Svahy, Mgr. Zdeněk Mlčoch z farnosti Rataje, Vilém Pavlíček z farnosti Svitavy, Mgr. Martin Rumíšek z farnosti Nová Lhota a Mgr. Ing. Josef Slezák z farnosti Březnice.

Do kněžské služby vyprošujeme budoucím novokněžím hojnost Božích milostí.

 

Eucharistická hodina

Přijměte nabídku zapojit se do Společenství adorátorů Arcidiecéze olomoucké nazvané Eucharistická hodina. Přihlásit se můžete v sakristii nebo ve farní kanceláři. Bližší informace na vývěsce a u kněží.

 

OZNÁMENÍ PRO RODINY S DĚTMI

Blíží se konec školního roku. Děti, které se poctivě snažily při nedělních bohoslužbách sbírat samolepky do brožurky „Příběhy Starého zákona,“ se mohou těšit na odměnu. Do neděle 21. června odevzdejte paní katechetce nebo kněžím svoje brožurky. Vyhodnocení bude v neděli 28. června.

 

Arcibiskupské gymnázium

pořádá ve středu 17. června 2015 v 19.15 hod. přednášku Mgr. Vojtěcha Ševčíka s názvem "Kazatel a kacíř" - Jan Hus a jeho doba, doby následující a jejich Jan Hus. Přednáška se uskuteční v učebně náboženství na AG. Jste srdečně zváni.

 

Mezinárodní festival současného umění s duchovním zaměřením Forfest 2015

Sobota 20. 6. v 15.30 hod. - chrám sv. Mořice: Arvo Pärt (Estonia) – Berliner Messe (POSLECHOVÝ POŘAD). Více na letácích a na www.forfest.cz

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo: Pastorační asistent(ka) Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž.

Podmínky: praktikující katolík (katolička), aktivní orientace v církevním prostředí, spolehlivost, samostatnost, schopnost spolupracovat a kultivované vystupování, základní uživatelská znalost práce s PC, řidičské oprávnění sk. B.

Nabízíme: úvazek 0.5 – služební poměr na základě dekretu dle CIC, nástup možný 1. 9. 2015.

Přihlášky zasílejte do 19. června 2015 na adresu: Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro rodinný život, Wurmova 9. 771 01 Olomouc.

K přihlášce připojte: životopis, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, motivační dopis.

Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci

 

Centrum pro rodinu Kroměříž, Stojanovo nám. 4/9,

Zveme děti školního věku, v týdnu 7. 7. – 10. 7. 2015 (úterý – pátek) na TÝDEN LETNÍCH AKTIVIT. Téma: Já, moji kamarádi a moje rodina (sportovní, kulturní a výtvarné aktivity). Od 8.30 – 15.30 hod., příspěvek 850 Kč/dítě (oběd na AG). Přihlášky a zaplacení do pondělí 30. 6. 2015 (po tel. dohodě). Prosíme zájemce od 18. let věku o dobrovolnickou činnost, výpomoc při letních aktivitách.

Od 13. 7. – 17. 7. 2015 LETNÍ TVOŘIVÁ ŠICÍ KAVÁRNA ,,kurz šití“. Dopolední tvořivé dílničky pro dívky od cca 13 let. Seznámení se základy šití na šicím stroji, šití jednoduché sukýnky pod vedením lektorky, ruční práce aj. dle zájmu. Materiál: 0,60 m šíře 1,40 m letní bavlněné látky, šicí nitě, jehelníček, náprstek, nůžky. Od 9.30 – 12.30 hod., příspěvek 370,-Kč, možnost obědů na AG.

Skupinku bude tvořit nejvíce 6 dívek. Podporováno dotací města Kroměříž.

Přihlášky a zaplacení do 8. 7. 2015 po telefonické dohodě v kanceláři Centra pro rodinu Kroměříž. Kontakt: www.cpr-kromeriz.cz, cpr-kromeriz@seznam.cz, tel.: 736 522 814.


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2015 

Odhlásit TRIO EXPRES