TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník III. / č. 24          11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ          12. 6. 2016


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

„Bože, sílo všech, kdo v tebe doufají, bez tebe lidská slabost nic nezmůže …“ – tak začíná vstupní modlitba této neděle. A jednotlivá čtení nám ukazují, že přiznání vlastní viny je prvním krokem k novému životu, vždyť nám otevírá cestu do náruče milosrdného Boha.

P. Josef

 

Velký dík patří všem pořadatelům, účinkujícím a všem farníkům, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do organizace Noci kostelů nebo celou akci provázeli svými modlitbami.

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Pondělí 13. června – Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

Středa 15. června – sv. Víta, mučedníka

Příští neděle je 12. neděle v mezidobí.

Ve farnosti Hradisko bude mše svatá v neděli 19. června v 9.15 hod. u zvonice v Lutopecnách. Bude obětována za živé a zemřelé farníky z Lutopecen. Ve farním kostele mše svatá nebude.

 

ADORACE

·         Neděle 12. června – kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

Společenství mužů ve farnosti Hradisko

Muži, přijměte pozvání na společenství ve středu 15. června v 19.00 hod. u pana Konečného v Měrůtkách. Na setkání s Vámi se těší Petr Váňa.

 

Jáhenské svěcení

V sobotu 18. června 2016 v katedrále sv. Václava v Olomouci při mši svaté v 9.30 hod. přijme z rukou otce biskupa Josefa Hrdličky jáhenské svěcení Ondřej Poštulka z farnosti Svitavy a také kandidáti trvalého jáhenství.

Do jáhenské služby vyprošujme novým jáhnům hojnost Božích milostí.

 

NABÍDKY A POZVÁNÍ

 

Hudební chvály

Společenství Taženi ke Kristu vás zve na hudební chvály tuto neděli 12. června v 16 hod. na faře ve farnosti Panny Marie. Více info na plakátě a na www.takk.estranky.cz.

Výstava dětských obrázků

Ve výtvarné soutěži pro děti „Moje babička a dědeček,“ kterou vyhlásilo Centrum pro rodinu Kroměříž, se sešlo na 200 obrázků. Do prázdnin jsou vystavené na centru pro rodinu. Přijďte se podívat. Otevřeno je v úterý 9 – 13 hod. a ve čtvrtek 13 – 17 hod. nebo po předchozí domluvě (tel. 736 522 814).

 

Košíky pro radost

Děkanátní centrum pro rodinu zve v sobotu 18. června od 9 hodin na kurz pletení košíků z pedigu. Přihlašujte se u lektorky Vladimíry Kapounkové - tel. 737 377 070 nebo kosikyodvladky@seznam.cz. Cena kurzu je 330 Kč. Hlaste se nejpozději do 12. června. Předpokládané ukončení je v 15 hod.

 

Mezinárodní festival současného umění s duchovním zaměřením Forfest 2016

Přijměte pozvání v neděli 19. června v 17 hod do chrámu sv. Mořice v Kroměříži na VARHANNÍ RECITÁL. Účinkuje Ruth Forsbach (Německo). Koncert zachycuje aspekty německé varhanní hudby 1985 – 2015. Více na letácích a na www.forfest.cz.

 

Dětský den u Milosrdných sester sv. Vincence na Malém Valu

Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul pořádá DĚTSKÝ DEN na zahradě nemocnice ve středu 29. 6. 2016 od 14 do 17 hodin. Na programu: soutěže, jízda sanitkou, skákací hrad. Všechny děti jsou srdečně zvány. Vyhrává každý. Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.

 

Hořící náměstí 2. července

Všichni jste zváni na akci s názvem "Burning Square (Hořící náměstí), která se koná na Velkém náměstí v Kroměříži v sobotu 2. července 2016 od 14 - 20 hodin. Během programu budou koncerty křesťanských interpretů (Pavla Helana, Lamačských chval), možnost modlitby, poradenství. Součástí bude i program pro děti, "videostan" se svědectvími a výstava o lidské důstojnosti. Odpoledne bude završeno chválami a symbolickým zažehnutím svíček.

Burning Square je festival pod širým nebem. Pořádají jej mladí - studenti z Kroměřížska, na realizaci celého díla se jich podílí více než sto.

Chtějí svému okolí nabídnout křesťanské hodnoty, povzbuzení, naději a na příkladu vlastního života ukázat Boží lásku.

Více plakátek na http://www.cpr-kromeriz.cz/news/burning-square-v-kromerizi/ nebo na FB: https://www.facebook.com/events/268642323480140/

INSTAGRAMU: https://www.instagram.com/igniteprojekt/

 

Duchovní obnovy u Křížovek

Duchovní obnovy pro děvčata od 10 let v klášteře Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži. Děvčata 10-13 let: 6. - 9. července. Slečny 14-17 let: 16. - 19. července. Mladé ženy od 18 let: 8. - 12. srpna. Zaslání přihlášky vždy nejpozději 14 dnů před začátkem akce na adresu: sr. Emanuela Vévodová, Koperníkova 1446/3, 767 01 Kroměříž, e-mail: duchovniobnova@seznam.cz; tel.: 733741766.

 

Příměstské tábory u sester sv. Vincence

Termíny: 8. – 12. 8. 2016, 22. – 26. 8. 2016. Více na www.vincentky.cz. Děti je možné přihlásit na jeden z táborů zasláním vyplněné přihlášky na e-mail: damiana@nemomil.cz.

 

Křesťanský camp RAFT pro mládež

Kněží a mladí z Rajnochovic zvou na letní křesťanský camp RAFT. Je určen pro mladé od 16 do 25 let a uskuteční se 7. - 12. srpna na Přístavu v Rajnochovicích. Přihlášky přijímá Centrum pro mládež. Víc informací na plakátku, nebo na internetových stránkách: mladez.ado.cz a na facebooku: raft.krestansky.camp.

 

ANIMARO – vzdělávání pro manželské páry v diecézi

Kurz je dvouletý a je určen manželským párům, které chtějí sloužit ostatním rodinám a pomáhat jim (nejen) na cestě k Bohu. Jde o pomoc při zakládání společenství a jejich vedení, pořádání aktivit pro rodiny, doprovázení rodin, podílení se na přípravě snoubenců a přípravě rodičů a dětí ke křtu a k prvnímu sv. přijímání, popř. mládeže ke svátosti biřmování apod. Bližší informace a přihlášky u otce děkana Josefa Lambora.

 

Duchovní služba v Kroměřížské nemocnici

Pacienti Kroměřížské nemocnice mohou využít duchovní služby nemocničních kaplanů. Jde o duchovní doprovázení během nemoci, případně i službu pro nejbližší rodinu pacienta; mohou také zprostředkovat službu kněze (zpověď, svaté přijímání, svátost nemocných). Vedle stávajícího nemocničního kaplana pana Pavla Čepa z Apoštolské církve je ustanovena v této službě sestra Pavla Martínková, Milosrdná sestra sv. Vincence de Paul. Pokud máte nemocné v Kroměřížské nemocnici nebo tam mají nastoupit, obraťte se na sestru Pavlu. Kontakt: 731 604 430 nebo pavla@vincentky.cz


Pro nemocné a ty, kdo o ně pečují

Pán Ježíš se s láskou skláněl k nemocným. I dnes chce, skrze službu církve, dávat nemocným naději, povzbuzení a pomoc. Kdo máte ve své rodině nebo v blízkém okolí nemocné, nabídněte jim přijetí svátostí. Pozvěte kněze nebo využijte služby akolytů, kteří mohou vašim nemocným přinést svaté přijímání.

Kontakt na kněze: P. Josef Lambor (731 402 093), P. Pavel Lev Eliáš (731 626 561), P. Jiří Orság (603 710 651), farní e-mail: fakromeriz-smo@ado.cz. Svaté přijímání mohou přinést ve farnosti sv. Mořice: Vít Pořízek (736 522 846, porizekvit@seznam.cz), Ing. Antonín Souček (605 971 204, soucek@vukrom.cz), Jan Souček (732 565 282, soucek.jan@gmail.com), Mgr. Josef Pořízek (731 626 536, josef.porizek@centrum.cz), Mgr. Petr Šiška (724 871 840, petr.siska@coptkm.cz), Ing. Josef Zvoníček (608 887 070, zvondic@seznam.cz), Michal Řezáč (739 380 937, michal.rezac78@seznam.cz). Ve farnosti Hradisko: Ing. Petr Váňa (739 914 797, vana.peta@gmail.com), Josef Škabraha (773 196 690, skabrahajosef@seznam.cz), Josef Pavlík (606 826 802).

Duchovní služba v Kroměřížské nemocnici

Pokud máte nemocné v Kroměřížské nemocnici nebo tam mají nastoupit, obraťte se na sestru Pavlu, která může přinést svaté přijímání nebo zprostředkovat službu kněze. Kontakt: sestra Pavla Martínková, Milosrdná sestra sv. Vincence de Paul (731 604 430 nebo pavla@vincentky.cz).

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES