TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník I. / č. 25                     28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                               12. 10. 2014


Pokud se Vám email nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Bůh nám slovy dnešního evangelia posílá pozvánku na hostinu. Mezi lidmi je pozvání na hostinu příležitostí ke sblížení. Kardinál Tomáš Špidlík v úvaze o Božím lidu napsal: „Společenství v církvi předpokládá jednotu svobodných osob. Taková jednota je ovšem nutně ve vývoji a předpokládá stálou spolupráci lidí mezi sebou a stálý dialog s Bohem.“ I o tom přemýšlejme, když s radostí přijímáme Boží pozvání k eucharistické hostině, která je předobrazem hostiny nebeské.

P. Josef

 

Dnes večer v 19.00 hod. bude adorace u sv. Mořice.

Svátky v týdnu:

Středa – památka svaté Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

Čtvrtek – sv. Hedviky, řeholnice a sv. Markéty Marie Alacoque, panny

Pátek – památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

Sobota – svátek sv. Lukáše, evangelisty

Příští neděle 29. v mezidobí je dnem modliteb za misie. Koná se sbírka na misie.

Provázejme modlitbou probíhající jednání biskupské synody o rodině v Římě. Text modlitby za synodu najdete i v našem farním listu TRIO, září 2014.

MISIJNÍ MOST MODLITBY

Všichni, kdo se chcete ve společenství připojit k celosvětové modlitbě za misie, k tzv. Misijnímu mostu modlitby, jste zváni na adoraci, která se uskuteční v pátek 17. října 2014 v klášteře sester sv. Kříže na Koperníkově ulici od 19.30 do 20.30 hod.

MISIJNÍ KOLÁČ

V neděli 19. října 2014, která je celosvětovým dnem misií, nabídneme po mši svaté v kostele sv. Mořice v 10.45 hod. drobné výrobky od dětí, seniorů a sester sv. Kříže za dobrovolný příspěvek na misie. V nabídce budou také misijní materiály včetně kalendářů na rok 2015. Všem, kdo modlitbou či materiální pomocí pamatují na chudé v misiích, děkujeme.

s. M. Luisa Ščotková

diecézní ředitelka Papežských misijních děl v olomoucké arcidiecézi

 

Pouť vdov a vdovců v katedrále sv. Václava v Olomouci

Centrum pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého srdečně zve ovdovělé z celé diecéze na společnou pouť do katedrály sv. Václava v Olomouci ve čtvrtek 16. října 2014 o svátku sv. Hedviky Slezské, patronky vdov. Těšit se můžete na:  9.30 hod. růženec; 10.00 hod. mši sv. s biskupem Mons. Josefem Hrdličkou; 11.00 – 11.30 hod. svědectví vdov; 11.30 – 11.50 hod. zamyšlení o sv. Hedvice patronce vdov; 11.50 – 12.00 hod. poselství otce biskupa a požehnání pokrmů; 12.00 – 14.00 hod. polední volno (individuální občerstvení, možnost prohlídky katedrály s průvodcem a prohlídky arcibiskupského paláce); 14.00 – 14.30 hod. varhanní zastavení s doprovodem sólového zpěvu; 14.30 – 15.00 hod. adorace a svátostné požehnaní; 15.00 – 15.15 závěr pouti a pozvání na další setkání.

 

Svatohubertská pouť

se koná na Svatém Hostýně v sobotu 18. října. Mši svatou v 10.15 hod. bude sloužit biskup Mons. Pavel Posád.

 

Milion dětí se modlí růženec

Tato akce probíhá každoročně 18. října v 9.00 hodin, kdy se děti scházejí ke společné modlitbě růžence tam, kde právě jsou, a vyprošují vnitřní pokoj každému člověku, jednotu a smíření v rodinách ve své zemi i na celém světě. Vznikla ve Venezuele, kde ji od roku 2005 pořádá Národní rada venezuelských katolíků, a rozšířila se do celého světa. Iniciativa dostala svůj název a svůj cíl od sv. Pátera Pia, protože organizátoři důvěřují jeho výroku, který zní: "Když se milion dětí pomodlí růženec, svět se změní." Pro tento rok doporučuje Venezuelská národní rada pro laiky, aby se děti modlily růženec v pátek 17. října ve školách, v sobotu 18. října ve farnostech a v neděli 19. října ve svých rodinách. Protože 18. říjen připadá na sobotu, budeme se modlit radostný růženec. V CZŠ v Kroměříži se budou modlit společně v 10.45 hod. děti ze 7. třídy a v 11.40 hod. děti z 8. třídy. Sobotu i neděli využijte ke společné modlitbě s dětmi doma v rodinách.

 

Putovní adorace mládeže

Adorace mládeže za mládež bývají vždy třetí pátek v měsíci v 19.00 hod. v různých farnostech našeho děkanátu. 17. října bude v Koryčanech. Kdo v nejjižnější farnosti děkanátu ještě nebyl, má teď skvělou příležitost! Pokud chcete odvoz, pište na mladezkromeriz@signaly.cz. Místa v autech se nejspíš najdou. Jste zváni ve společenství promodlit náš děkanát. Mše sv. v Koryčanech začíná v 18.00 hod.

 

KONCERT - manželé Radovi

V neděli 19. října 2014 ve 14.00 hod. v kostele Panny Marie v Kroměříži se koná koncert, na kterém zazní písně, žalmy a spirituály v podání manželů Radových, Markéty Radové a jejich hostů.

Odpoledne v 16.00 hod. se tento koncert uskuteční v chrámu sv. Jiljí v Chropyni.

 

Knihkupectví Ave

Knihkupectví zaměřené na křesťanskou literaturu, knihy pro děti a o výchově dětí, a také liturgické potřeby od mešních vín a hostií, křestních svící i svící kostelních, křestních roušek, svatých obrázků, růženců až po různé předměty pro osobní zbožnost je nově v Kroměříži, ve Vodní ulici č. 59.

Slavnostní požehnání prodejny a oficiální otevření prodeje se uskuteční v pondělí 13. října 2014 ve 13.00 hod.

 

Sběr textilu a věcí

Pořádá: Oblastní charita Kroměříž

Kdy: úterý a čtvrtek od 14.10. do 11.11. (v úterý 28.10. je zavřeno)

Kde: Velké náměstí 39, Kroměříž (projděte vchodem dozadu, dveře vpravo)

Více informací na plakátě a na www.kromeriz.charita.cz.


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2014 

Odhlásit TRIO EXPRES