TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník II. / č. 25         12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ          21. 6. 2015


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
 

Příprava na Národní eucharistický kongres 2015

Měsíc červen: Slavení eucharistie.

„Účast na Těle a Krvi Kristově působí, že se proměňujeme v to, co přijímáme, a v plnosti neseme v duchu i v těle toho, ve kterém jsme zemřeli, byli pohřbeni a vzkříšeni.“

(sv. Lev Veliký)

 

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Poutní slavnosti

V kostele sv. Jana Křtitele bude 21. června v 18.00 hod. poutní mše svatá obětovaná za farní společenství a za dobrodince kostela sv. Jana.

Ve středu 24. června v 18.00 hod. bude poutní mši svatou v kostele sv. Jana Křtitele sloužit P. Mgr. Antonín Basler, kancléř Arcibiskupství olomouckého.

U kaple v Postoupkách bude sloužena mše svatá ve středu 24. června večer v 19.00 hod. Bude obětována za živé a zemřelé farníky z Postoupek.

Ve čtvrtek 25. června nebude mše svatá ve farním kostele v Hradisku.

Svátky v týdnu:

Středa – Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

Neděle 28. června – 13. neděle v mezidobí. Při večerní mši sv. se používá formuláře z vigilie slavnosti sv. Petra a Pavla, apoštolů.

Adorace

Neděle 21. června – kostel sv. Mořice (kaple P. Marie Bolestné) 19.00 – 20.00 hod.

Soutěž pro děti

Děti, v neděli 21. června máte poslední možnost odevzdat kněžím nebo paní katechetce brožurky „Příběhy Starého zákona.“ Pokud jste se snažily sbírat během roku samolepky, můžete se těšit na odměnu. Vyhodnocení bude v neděli 28. června.

Pouť dětí na začátku prázdnin na Sv. Hostýně

Sobota 27. června – mše sv. za děti a mládež v 9.00 hod. a v 10.15 hod.

Výpomoc v okolních farnostech

Jan Surowczyk nastupuje 20. června 2015 do lázní. Kněží z farnosti sv. Mořice ho budou zastupovat ve farnostech Rataje, Počenice a Zlobice.

Kněžské svěcení

přijmou v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu 27. 6. 2015 v 9.30 hod. z rukou otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera pro olomouckou arcidiecézi tito jáhnové:

Mgr. Pavel Macura z farnosti Zlín – Jižní Svahy, Mgr. Zdeněk Mlčoch z farnosti Rataje, Mgr. Vilém Pavlíček z farnosti Svitavy, Mgr. Martin Rumíšek z farnosti Nová Lhota a Ing. Mgr. Josef Slezák z farnosti Březnice.

V tomto týdnu konají exercicie před přijetím kněžského svěcení. Vyprošujme jim světlo a sílu Ducha svatého.

PRIMICE

Jáhen z farnosti Rataje Mgr. Zdeněk Mlčoch a jáhen z Arcibiskupského gymnázia Kroměříž Ing. Mgr. Josef Slezák Vás srdečně zvou na primiční mše svaté:

Rataje u Kroměříže – neděle 28. června v 16.00 hod.

Březnice u Zlína – pondělí 29. června v 16.00 hod.

Mezinárodní festival současného umění s duchovním zaměřením Forfest 2015

Koncerty a poslechové pořady v chrámu sv. Mořice v Kroměříži:

  • Úterý 23. 6. ve 20.00 hod.: Marie Petříková-Gajdošová (CZ) – houslový recitál, Jiří Matys (CZ) – autorský koncert.
  • Středa 24. 6. v 15.00 hod.: Lajos Huszar (Hungary) – Passion (autorský poslechový pořad).
  • Středa 24. 6. v 17.00 hod.: Friedrich Gauwerky (Germany) – violoncello recitál
  • Pátek 26. 6. v 15.30 hod.: Robert Hejnar (CZ) – autorský poslechový koncert
  • Neděle 28. 6. ve 20.00 hod: Kantiléna Brno (CZ) – sborový koncert

Více na letácích a na www.forfest.cz

Výročí kněžského svěcení
25. června – 10 let kněžství – P. Mgr. Petr Souček, farář Polešovice, rodák z farnosti sv. Mořice Kroměříž.
30. června – 25 let kněžství – P. Jiří Orság, kaplan ve farnosti sv. Mořice Kroměříž.
28. června – 40 let kněžství – Mons. Vojtěch Šíma, rektor duchovní správy Velehrad, děkan Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži.
23. června – 42 let kněžství – P. Václav Altrichter, SDB, výpomocný důchodce ve farnosti sv. Mořice Kroměříž.
27. června – 51 let kněžství – P. Mgr. Arnošt Červinka, kanovník Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži.
23. června – 52 let kněžství – Mons. Antonín Kupka, ICLic., arcibiskupský rada, který nyní bydlí ve Zlíně.

Kněží, kteří bydlí v klášteře sester sv. Kříže:
22. června – 41 let kněžství – Mons. Milán Kouba, Mgr., papežský prelát, kanovník Metropolitní kapituly Olomouc.
23. června – 47 let kněžství – P. Bedřich Jagoš, důchodce, kanovník Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži.
7. července – 66 let kněžství – P. Alois Drábek, důchodce.
5. července – 66 let kněžství – P. Gustav Riedl, důchodce, emeritní kanovník Metropolitní kapituly Olomouc
5. července – 69 let kněžství – Mons. Erich Pepřík, papežský prelát, emeritní kanovník Metropolitní kapituly Olomouc, čestný kanovník Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži.
Blahopřejeme a vyprošujeme hojné Boží požehnání a stálou ochranu P. Marie.

Centrum pro rodinu Kroměříž, Stojanovo nám. 4/9

V pondělí 29. června 2015 v 15. 30 hod. zveme děti se svými rodiči do Centra pro rodinu na ŠKOLIČKU VAŘENÍ – my kuchtíci, vyrobíme si kuchařskou čepici a pak si něco uvaříme, zmrzlinou to zakončíme. Hravé a rychlé vaření povede a na vaše dotazy odpoví výživová poradkyně ,,EVENTY“ p. Michaela Šandová.

Příspěvek 50,- Kč/ dítě. Z důvodu zajištění materiálu je třeba se přihlásit a příspěvek uhradit do 29. 6. do 11.00 hod. po dohodě na tel. 736 522 814.


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2015 

Odhlásit TRIO EXPRES