TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník III. / č. 25          12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ          19. 6. 2016


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Před námi je slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Jan (hebrejsky Jochanan) znamená „Hospodin je milostivý.“ Tak tento světec – poslední ze starozákonních proroků – už svým jménem ohlašuje, že nastává čas, kdy se naplno projeví Boží milosrdenství, nastává čas spásy. My máme několik jmen. Jedno z nich je po Kristu. Ve jménu „křesťan“ je skryto naše poslání ve světě, jakoby ve zkratce náš celoživotní program.

P. Josef

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Úterý 21. června – Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

Pátek 24. června – Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

 

UPOZORNĚNÍ:

V neděli 19. června nebude večerní adorace v kostele sv. Mořice.

V pátek 24. června nebude mše svatá v kostele sv. Mořice. Výjimečně bude mše svatá v 18.00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

Ve čtvrtek 23. června nebude mše svatá ve farním kostele v Hradisku.

 

POUTNÍ SLAVNOSTI

Farnost sv. Mořice:

·         pátek 24. června v 18.00 hod. – mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele, obětovaná za všechny, kdo v minulosti pečovali a kdo nyní pečují o kostel sv. Jana, a za dobrodince tohoto kostela

·         neděle 26. června v 18.00 hod. – mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele. Po mši svaté v 19.00 hod. VARHANNÍ KONCERT. Přijďte si poslechnout nové digitální varhany, které byly pořízeny v tomto roce.

Farnost Hradisko:

·         U kaple v Postoupkách bude sloužena mše svatá v pátek 24. června večer v 19.00 hod. Bude obětována za živé a zemřelé farníky z Postoupek.

 

Malá škola modlitby

Společenství Malé školy modlitby pokračuje v pondělí 20. června v 9.30 hod. s otcem Václavem v klášteře Milosrdných sester svatého Kříže na Koperníkově ul.

 

Společenství třetího řádu sv. Františka (SFŘ)

zve na setkání do kostela sv. Mořice v úterý 21. června. Mše svatá v křestní kapli bude ve 14.00 hod. Setkání pokračuje po mši svaté na Děkanátním centru pro rodinu.

 

Charitní pečovatelská služba

Svépomocná skupina pro pečující v domácnosti – čtvrtek 23. června v 16.00 hod. v sídle Charitní pečovatelské služby, Malý Val 1552.

 

Soutěž pro děti

Blíží se konec školního roku a pro děti, které sbírají nálepky z nedělních bohoslužeb, je připravena hra s pokladem. Děti, připravte si knížečky, domalujte obrázky. Knížečka s nalepenými samolepkami bude vstupenkou ke hře. Termín hry bude ještě oznámen.

 

 

NABÍDKY A POZVÁNÍ

 

Forfest 2016 – Mezinárodní festival současného umění s duchovním zaměřením

Přijměte pozvání v neděli 19. června v 17 hod. do chrámu sv. Mořice v Kroměříži na VARHANNÍ RECITÁL. Účinkuje Ruth Forsbach (Německo). Koncert zachycuje aspekty německé varhanní hudby 1985-2015.

Poté v úterý 28. července ve 20 hod. si přijďte poslechnout JÁKOBŮV ZÁPAS – výjimečné (prémiové) provedení 25. symfonie „Píseň – K tobě byl poslán anděl“ od nedávno zemřelého skladatele prof. Františka Emmerta, který patří k našim nejvýznamnějším českým symfonikům. Účinkuje: OPERA DIVERSA – Brno, dirigent Ondrej Olos (Slovensko). Více na plakátcích a na www.forfest.cz

 

Výstava dětských obrázků

Ve výtvarné soutěži pro děti „Moje babička a dědeček,“ kterou vyhlásilo Centrum pro rodinu Kroměříž, se sešlo na 200 obrázků. Do prázdnin jsou vystavené na centru pro rodinu. Přijďte se podívat. Otevřeno je v úterý 9 – 13 hod. a ve čtvrtek 13 – 17 hod. nebo po předchozí domluvě (tel. 736 522 814).

 

Dětský den u Milosrdných sester sv. Vincence na Malém Valu

Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul pořádá DĚTSKÝ DEN na zahradě nemocnice ve středu 29. 6. 2016 od 14 do 17 hodin. Na programu: soutěže, jízda sanitkou, skákací hrad. Všechny děti jsou srdečně zvány. Vyhrává každý. Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.

 

Pouť dětí na začátku prázdnin na Svatém Hostýně

Sobota 2. července      2016 – v 9.00 a 10.15 mše sv. za děti a mládež.

 

Arcibiskup Jan Graubner udělí kněžské svěcení dvěma jáhnům

V sobotu 25. června 2016 přijmou z rukou arcibiskupa Jana Graubnera kněžské svěcení dva jáhni. Jedním z nich je Mgr. Jiří Luňák, který v současnosti vykonává jáhenskou službu na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Mše svatá v olomoucké katedrále sv. Václava začíná v 9.30 hodin. V modlitbě děkujme za svátost kněžství a novokněžím vyprošujme hojnost darů Ducha Svatého a vytrvalost v povolání.

 

Duchovní obnovy u Křížovek

Duchovní obnovy pro děvčata od 10 let v klášteře Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži. Děvčata 10-13 let: 6. - 9. července. Slečny 14-17 let: 16. - 19. července. Mladé ženy od 18 let: 8. - 12. srpna. Zaslání přihlášky vždy nejpozději 14 dnů před začátkem akce na adresu: sr. Emanuela Vévodová, Koperníkova 1446/3, 767 01 Kroměříž, e-mail: duchovniobnova@seznam.cz; tel.: 733741766.

 

Návrat „starší“ dcery do domu marnotratného Otce

Sestry sv. Vincence v Kroměříži srdečně zvou všechny dívky a ženy (18-35 let) na duchovní obnovu s P. Josefem Slezákem v termínu 15. - 19. 8. 2016. Další info a přihlášky na: www.vincentky.cz.

 

ANIMARO – vzdělávání pro manželské páry v diecézi

Kurz je dvouletý a je určen manželským párům, které chtějí sloužit ostatním rodinám a pomáhat jim (nejen) na cestě k Bohu. Jde o pomoc při zakládání společenství a jejich vedení, pořádání aktivit pro rodiny, doprovázení rodin, podílení se na přípravě snoubenců a přípravě rodičů a dětí ke křtu a k prvnímu sv. přijímání, popř. mládeže ke svátosti biřmování apod. Bližší informace a přihlášky u otce děkana Josefa Lambora.

 

PROSBA

Katoličky-studentky SPgŠ KM – hledají od 9/2016 byt pro 2 osoby v Kroměříži za přijatelnou cenu. Za nabídky děkuje Hrabcová Vendula, vendahrabcova@seznam.cz, tel.: 722 146 807.


Pro nemocné a ty, kdo o ně pečují

Pán Ježíš se s láskou skláněl k nemocným. I dnes chce, skrze službu církve, dávat nemocným naději, povzbuzení a pomoc. Kdo máte ve své rodině nebo v blízkém okolí nemocné, nabídněte jim přijetí svátostí. Pozvěte kněze nebo využijte služby akolytů, kteří mohou vašim nemocným přinést svaté přijímání.

Kontakt na kněze: P. Josef Lambor (731 402 093), P. Pavel Lev Eliáš (731 626 561), P. Jiří Orság (603 710 651), farní e-mail: fakromeriz-smo@ado.cz. Svaté přijímání mohou přinést ve farnosti sv. Mořice: Vít Pořízek (736 522 846, porizekvit@seznam.cz), Ing. Antonín Souček (605 971 204, soucek@vukrom.cz), Jan Souček (732 565 282, soucek.jan@gmail.com), Mgr. Josef Pořízek (731 626 536, josef.porizek@centrum.cz), Mgr. Petr Šiška (724 871 840, petr.siska@coptkm.cz), Ing. Josef Zvoníček (608 887 070, zvondic@seznam.cz), Michal Řezáč (739 380 937, michal.rezac78@seznam.cz). Ve farnosti Hradisko: Ing. Petr Váňa (739 914 797, vana.peta@gmail.com), Josef Škabraha (773 196 690, skabrahajosef@seznam.cz), Josef Pavlík (606 826 802).

Duchovní služba v Kroměřížské nemocnici

Pokud máte nemocné v Kroměřížské nemocnici nebo tam mají nastoupit, obraťte se na sestru Pavlu, která může přinést svaté přijímání nebo zprostředkovat službu kněze. Kontakt: sestra Pavla Martínková, Milosrdná sestra sv. Vincence de Paul (731 604 430 nebo pavla@vincentky.cz).

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES