TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník I. / č. 26                     29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ                               19. 10. 2014


Pokud se Vám email nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Den modliteb za misie

            Misijní neděle obrací naši pozornost k velkému úkolu církve: hlásat evangelium všem národům. Dar, který věnujeme při sbírce na světové misie, putuje k těm nejpotřebnějším. Naše modlitby podpírají misionáře v jejich náročném poslání. Ale nemysleme jen na vzdálené kraje. My také žijeme uprostřed těch velmi potřebných. Každý pokřtěný má nést světlo evangelia svým bližním.

            Papež František ve svém poselství k této misijní neděli píše, s odkazem na svou apoštolskou exhortaci „Radost evangelia“, že předávání poselství o spáse je zdrojem pravé radosti. Bůh volá všechny do svého nebeského království. Poslal svého Syna, aby žádný z lidí nezahynul, ale každý měl život věčný. Farizeové, kteří si osobovali právo rozhodovat, kdo si spásu zaslouží, a kdo ne, a vytýkali Ježíšovi, že se stýká s hříšníky, slyšeli odpověď z Ježíšových úst: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a naučte se, co znamená ‚Milosrdenství chci a ne oběť.‘ Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky.“ (Mt 9,12-13)

            Modlitbou, svědectvím křesťanského života, pozornou a obětavou láskou pomáhat druhým setkat se s Ježíšem, přiblížit se k Bohu – to zároveň znamená mít účast na radosti, kterou prožívá Bůh a celé nebe nad člověkem, který se obrátil.

            A Svatý otec nás ve svém poselství vybízí: „Nenechme si vzít radost z evangelizace!“

P. Josef

 

„Pán Bůh zaplať“ za vaše dary při dnešní sbírce na misie.

Dnes večer v 19.00 hod. bude adorace u sv. Mořice.

Ve středu je památka svatého Jana Pavla II., papeže.

Příští neděle je 30. v mezidobí. V kostele sv. Mořice v Kroměříži i v kostele Všech svatých v Hradisku slavíme Výročí posvěcení kostela. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.  Příští neděli vchází v platnost zimní čas. Ve farnosti sv. Mořice zůstává pořad bohoslužeb beze změny, v Hradisku bude mše svatá ve čtvrtek 30. října už v 18.00 hod.

 

Misijní kalendáře pro rok 2014 jsou zaměřeny na východoafrickou Keňu. Jejich zakoupením podporujete činnost a projekty Papežského misijního díla.

Děkujeme dětem z Církevní základní školy, sestrám sv. Kříže a všem, kdo v obou našich farnostech napekli cukroví pro akci Misijní koláč. Děkujeme také všem, kdo ochutnáte koláče a dobrovolným darem přispějete na misie.

 

Jednání členů Pastorační rady farnosti sv. Mořice se uskuteční v úterý 21. října v 19.00 hod. ve společenské místnosti na vikárce.

 

Studentům Arcibiskupského gymnázia bude otec arcibiskup udělovat svátost biřmování ve farním kostele svatého Mořice v pátek 24. října při mši svaté v 11.00 hod.

 

Pobožnosti za zemřelé budou na místních hřbitovech v neděli 2. listopadu: v Kroměříži v 15.00 hod., v Hradisku ve 14.00 hod.

 

Oblastní charita Kroměříž, Charitní pečovatelská služba oznamuje:

V úterý 21. října v 16.00 hod. jsou srdečně zváni všichni pečující o osobu blízkou na svépomocnou skupinu.

Přijďte se za námi podívat. Jedná se o setkání laických pečujících, kteří se doma starají o svého blízkého. Využít této příležitosti však můžete i v případě, že Vás péče teprve v brzké budoucnosti čeká (Váš příbuzný je např. v současné chvíli ještě hospitalizovaný). Povykládáte si zde s jinými pečujícími, které trápí obdobné starosti, možná již stejnou situací jako Vy prošli a budou schopni poradit, povzbudit. Pokud s péčí budete brzy začínat, máte možnost se na tuto nově vznikající situaci trochu připravit.

V rámci setkání můžeme procvičovat pečovatelské dovednosti, poradit s užíváním kompenzačních pomůcek (je možné si většinu z nich domů zapůjčit), můžeme poskytnout poradenství ohledně příspěvků, institucí či aktuální legislativy ze sociální oblasti. Nebo si můžete jen posedět u kávy či čaje. Všechny námi nabízené aktivity v rámci svépomocné skupiny jsou poskytovány zdarma.

Sejdeme se v kanceláři Charitní pečovatelské služby – Malý Val 1552 v Kroměříži (cca 50m od nemocnice Milosrdných sester, směr Milíčovo náměstí). Svépomocná skupina začíná v 16.00 hod.

Sobotní úklid kostelů svatého Mořice a svatého Jana:

25. 10. a 1. 11. Rodina Pořízkova (Stojanovo nám.)

Drakiáda

Zveme všechny farníky na letošní farní drakiádu!

Kdy? 26.10. od 14:00 do 17:00hod

Kde? letiště v Kroměříži

Malé občerstvení a program pro ty nejmenší zajištěn. Draka si vezměte s sebou.

Na nejlepší z Vás čeká odměna, tak neváhej a přijď si užít tradiční podzimní aktivitu s kamarády!

Pozn: Akce se koná jen za příznivého počasí

Srdečně zve společenství TakK


 

Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2014 

Odhlásit TRIO EXPRES