TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník II. / č. 26         13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ          28. 6. 2015


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
 

Příprava na Národní eucharistický kongres 2015

Měsíc červen: Slavení eucharistie.

„Církev věnuje zvláštní péči tomu, aby věřící nebyli přítomni tomuto tajemství víry jako stranou stojící a němí diváci, ale aby mu pomocí obřadů a modliteb dobře rozuměli. Mají mít uvědomělou, zbožnou a aktivní účast na posvátném úkonu, aby se poučili Božím slovem a posilnili hostinou Těla Páně a aby vzdávali díky Bohu. Mají přinášet neposkvrněný obětní dar nejen rukama kněze, ale i spolu s ním, a tím se mají učit obětovat sami sebe. Prostřednictvím Krista mají den ze dne dorůstat k dokonalejší jednotě s Bohem i mezi sebou, aby nakonec Bůh byl všechno ve všem.“

(Sacrosanctum Concilium, čl.48)

 

Děti, které se zapojily do soutěže a odevzdaly brožurky se samolepkami „Příběhy Starého zákona,“ tuto neděli 28. července dostávají odměnu – v kostele sv. Mořice po mši svaté v 10.45 hod., v kostele v Hradisku rovněž po mši svaté. Všem dětem přejeme radostné a požehnané prázdniny.

 

Blahopřejeme k přijetí svátosti kněžství Mgr. Zdeňku Mlčochovi z farnosti Rataje a Mgr. Ing. Josefu Slezákovi, který konal jáhenskou službu na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Vyprošujme jim a všem novokněžím hojné Boží požehnání.

Program primice v Ratajích v neděli 28. června:

15.00 hod. – koncert dechové hudby Morkovčanka

16.00 hod. – primiční mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla

19.30 hod. – novokněžské požehnání v kostele

Mgr. Josef Slezák slaví primiční mši svatou v Březnici u Zlína v pondělí 29. června v 16.00 hod.

 

Koncert v kostele sv. Mořice – 28. června ve 20.00 hod.

Vystoupí KANTILÉNA, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno se sólisty. Sbormistři Jakub Klecker a Michal Jančík. Koncert v rámci festivalu FORFEST 2015.

 

Svátky v týdnu:

Pondělí – Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

Úterý – svátek Výročí posvěcení olomoucké katedrály

Pátek – svátek sv. Tomáše, apoštola

Sobota – sv. Prokopa, opata

Neděle 5. července – slavnost SV. CYRILA, MNICHA, a METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a arcidiecéze olomoucké.

 

ZMĚNA BOHOSLUŽEB

Ve středu 1. července nebude mše svatá večer v kostele sv. Jana Křtitele.

Bohoslužby v neděli 5. července:

·         7.30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

·         7.45 hod. – kostel sv. Mořice

    Mše svatá v 10.45 hod. u sv. Mořice nebude.

·         8.00 hod. – kaple sv. Vincence, Malý Val

·         9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

·         9.00 hod. – POUTNÍ MŠE SV. v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži. Mše svatá v sobotu 4. července v 16.30 hod. bude rovněž sloužena.

·         18:00 hod. – kostel sv. Jana Křtitele

Během prázdnin v měsíci červenci a srpnu nebude ve středu mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele. Ostatní bohoslužby zůstávají beze změny.

 

VELEHRAD 2015

Sobota 4. července – celodenní bohatý program pro děti i dospělé, v 19.30 hod. Večer lidí dobré vůle (koncert).

Neděle 5. července – Národní pouť ke cti sv. Cyrila a Metoděje. Slavnostní mše svatá v 10.30 hod. Hlavní celebrant: Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský. Kazatel: Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita, moravský. (Více na plakátech a na www.velehrad.eu)

 

Adorace

V neděli 28. června nebude adorace večer u sv. Mořice.

Pátek 3. července – celodenní adorace v kapli sv. Vincence (7.00 -16.00 hod.), v kapli sv. Kříže v 19.30 hod.

Nedělní adorace se posunují o týden:

Neděle 12. července – celodenní adorace v kapli sv. Kříže (8.30 – 17.00 hod.), kostel Všech svatých v Hradisku odpoledne od 14.00 do 15.00 hod., kostel sv. Mořice (kaple P. Marie Bolestné) 19.00 – 20.00 hod.

 

Příležitost ke svátosti smíření:

·         čtvrtek před prvním pátkem (2. 7.) – kostel Panny Marie od 9.00 do 11.00 hod.

·         na první pátek v měsíci (3. 7.) – kostel sv. Mořice od 15.00 do 17.00 hod.

 

Mše svaté na zakončení školního roku

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži – úterý 30. června v 8.00 hod. v kostele sv. Mořice.

Církevní základní škola v Kroměříži – úterý 30. června v 7.45 hod. v kostele Panny Marie.

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek 2. července od 9.00 hod. navštíví kněz nemocné v jednotlivých obcích farnosti Hradisko.

 

POZVÁNKA NEJEN PRO DĚTI

Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul, Nemocnice Milosrdných sester, pořádá k příležitosti 170. výročí svého působení DĚTSKÝ DEN na zahradě nemocnice v pondělí 29. června od 14 – 17 hodin. Všechny děti jsou srdečně zvány. Soutěže, jízda sanitkou, skákací hrad. Vyhrává každý. Připraveno občerstvení. Vstup zdarma.

 

Centrum pro rodinu Kroměříž, Stojanovo nám. 4/9,

TÝDEN LETNÍCH AKTIVIT (7. 7. – 10. 7. 2015) pro děti školního věku. Téma: Já, moji kamarádi a moje rodina (sportovní, kulturní a výtvarné aktivity). Od 8.30 – 15.30 hod., příspěvek 850 Kč/dítě (oběd na AG). Přihlášky a zaplacení do pondělí 30. 6. 2015 (po tel. dohodě).

LETNÍ TVOŘIVÁ ŠICÍ KAVÁRNA ,,kurz šití“ (13. 7. – 17. 7. 2015). Dopolední tvořivé dílničky pro dívky od cca 13 let. Seznámení se základy šití na šicím stroji, šití jednoduché sukýnky pod vedením lektorky, ruční práce aj. dle zájmu. Materiál: 0,60 m šíře 1,40 m letní bavlněné látky, šicí nitě, jehelníček, náprstek, nůžky. Od 9.30 – 12.30 hod., příspěvek 370,-Kč, možnost obědů na AG.

Přihlášky a zaplacení do 8. července po telefonické dohodě v kanceláři Centra pro rodinu Kroměříž. Kontakt: www.cpr-kromeriz.cz, cpr-kromeriz@seznam.cz, tel.: 736 522 814.


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2015 

Odhlásit TRIO EXPRES