TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník III. / č. 26          13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ          26. 6. 2016


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Sestry a bratři, zaznamenali jsme potěšující zprávu: Papež František 14. června schválil vydání dekretu o heroických ctnostech Antonína Cyrila Stojana, který byl jmenován arcibiskupem olomouckým před 95 lety v r. 1921. Kněžské svěcení přijal 5. července 1876 a v naší farnosti působil od r. 1908, kdy byl jmenován proboštem. Uznání, že žil křesťanské ctnosti v heroické míře, je dalším krokem k jeho svatořečení. Příklad jeho života – zvláště jeho skromnost, pokora a obětavost – ať jsou pro nás povzbuzením. Ať roste naše úcta k němu i důvěra v jeho přímluvu u Boha.

P. Josef

 

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali ve farnosti sv. Mořice 11.290,- Kč. Ve farnosti Hradisko byla sbírka 1.874,- Kč a dar farníků z Lutopecen 4.780,- Kč. Všem dárcům upřímné “Pán Bůh zaplať.“

 

POUTNÍ SLAVNOST

Neděle 26. června v 18.00 hod. – mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele. Po mši svaté v 19.00 hod. VARHANNÍ KONCERT. Od neděle 17. dubna nám v kostele sv. Jana zní nové digitální varhany. Děkuji těm, kteří přispěli na jejich pořízení. Věřím, že koncert na tyto varhany se vám bude líbit. Zazní skladby J. S. Bacha, D. Buxtehude, B. M. Černohorského, J. Pachelbela a varhanní improvizace. Na varhany zahrají Jan Gottwald a Petr Hostinský. Přijďte, jste srdečně zváni.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý 28. června – Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

Středa 29. června – Slavnost SV. PETRA A PAVLA, apoštolů

Čtvrtek 30. června – Svátek Výročí posvěcení olomoucké katedrály

Příští neděle je 14. v liturgickém mezidobí.

 

UPOZORNĚNÍ

Farnost sv. Mořice:

V neděli 26. června nebude večerní adorace v kostele sv. Mořice.

Ve středu 29. června bude mše svatá v 18.00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.

Farnost Hradisko:

Ve středu 29. června bude ve farním kostele mše svatá v 19.00 hod.

Ve čtvrtek 30. června mše svatá nebude.

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek 30. června dopoledne navštíví kněz nemocné po domech v obcích farnosti Hradisko.

 

ADORACE

·         Pátek 1. července - celodenní adorace v kapli sv. Vincence (7.00 – 16.00 hod.), kaple Povýšení sv. Kříže v 19.30 hod.

·         Neděle 3. července – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ulici (8.30 – 17.00 hod.), kostel sv. Mořice v 19.00 hod., kostel Všech svatých v Hradisku 14.00 – 15.00 hod.,

 

Příležitost ke svátosti smíření

·         čtvrtek před prvním pátkem (30. 6.) – kostel Panny Marie od 9.00 do 11.00 hod.

·         na první pátek v měsíci (1. 7.) – kostel sv. Mořice od 15.00 do 17.00 hod.

 

Mše svaté na zakončení školního roku

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži – čtvrtek 30. června v 8.00 hod. v kostele sv. Mořice.

Církevní základní škola v Kroměříži – čtvrtek 30. června v 8.00 hod. v kostele Panny Marie.

 

Táborák na konci školního roku v Hradisku

Zveme všechny děti a mládež z farnosti Hradisko na táborák, který se uskuteční ve čtvrtek 30. června 2016 od 18 hod. na farní zahradě v Hradisku. Občerstvení bude zajištěno. S sebou přineste pouze polínko na oheň. Těšíme se na Vás.

 

Pouť dětí na začátku prázdnin na Sv. Hostýně

Sobota 2. července      2016    - v 9.00 a 10.15 mše sv. za děti a mládež.

 

PRIMICE

Blahopřejeme k přijetí svátosti kněžství Mgr. Jiřímu Luňákovi, který konal jáhenskou službu na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Vyprošujme mu a všem novokněžím hojné Boží požehnání.

Mgr. Jiří Luňák bude sloužit primiční mši svatou v Ořechově (farnost Polešovice) v sobotu 2. července v 10.00 hod.

 

Výročí kněžského svěcení

27. června – 35 let kněžství – P. Josef Lambor, probošt

Kněží, kteří bydlí v klášteře sester sv. Kříže:

7. července – 67 let kněžství – P. Alois Drábek, důchodce

5. července – 67 let kněžství – P. Gustav Riedl, důchodce, emeritní kanovník Metropolitní kapituly Olomouc

5. července – 70 let kněžství – Mons. Erich Pepřík, papežský prelát, emeritní kanovník Metropolitní kapituly Olomouc, čestný kanovník Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži.

Blahopřejeme a vyprošujeme hojné Boží požehnání a stálou ochranu P. Marie.

 

NABÍDKY A POZVÁNÍ

Forfest 2016

Přijměte pozvání úterý 28. června ve 20 hod. do chrámu sv. Mořice na JÁKOBŮV ZÁPAS - výjimečné (premiérové) provedení 25. symfonie „Píseň – K tobě byl poslán anděl“ nedávno zemřelého skladatele prof. Františka Emmerta, který patří k našim nejvýznamnějším českým symfonikům. Účinkuje: OPERA DIVERSA – Brno, dirigent Ondrej Olos (Slovensko). Více na plakátcích a na www.forfest.cz

 

Prázdninová univerzita Karla IV.

Centrum pro rodinu Kroměříž pořádá pro děti PRÁZDNINOVOU UNIVERZITU KARLA IV. formou příměstského křesťanského tábora. Děti se zábavnou formou připraví na začátek školního roku, zopakují základní učivo daného ročníku, dozví se něco o Karlu IV. a jeho době. I. turnus: 22. - 26. srpna 2016 (současná 1. a 2. třída ZŠ), cena 1000 Kč, II. turnus: 29. - 31. srpna 2016 (současná 3. - 5. třída ZŠ), cena 600 Kč. Program denně od 8 hodin do 16 hodin, dětská mše svatá, učení zábavnou formou, hry, písničky, vyrábění. V ceně tábora je oběd a odpolední svačinka. Počet míst je omezen. Přihlášky a informace: do této neděle 26. června 2016, Mgr. Markéta Matlochová, tel. 737 619 805, marketamatl@centrum.cz.

 

POZVÁNKA NEJEN PRO DĚTI

Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul, Nemocnice Milosrdných sester, pořádá DĚTSKÝ DEN na zahradě nemocnice ve středu 29. června 2016 od 14 do 17 hodin. Na programu: soutěže, jízda sanitkou, skákací hrad. Všechny děti jsou srdečně zvány. Vyhrává každý. Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.

 

Hořící náměstí 2. července

Všichni jste zváni na akci s názvem "Burning Square (Hořící náměstí), která se koná na Velkém náměstí v Kroměříži v sobotu 2. července 2016 od 14 - 20 hodin. Během programu budou koncerty křesťanských interpretů (Pavla Helana, Lamačských chval), možnost modlitby, poradenství. Součástí bude i program pro děti, "videostan" se svědectvími a výstava o lidské důstojnosti. Odpoledne bude završeno chválami a symbolickým zažehnutím svíček.

Burning Square je festival pod širým nebem. Pořádají jej mladí - studenti z Kroměřížska, na realizaci celého díla se jich podílí více než sto. Chtějí svému okolí nabídnout křesťanské hodnoty, povzbuzení, naději a na příkladu vlastního života ukázat Boží lásku.

Více na plakátech, na FB: https://www.facebook.com/events/268642323480140/ nebo na INSTAGRAMU: https://www.instagram.com/igniteprojekt/

 

Duchovní obnovy u Křížovek

Duchovní obnovy pro dívky v klášteře Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži: 10-13 let: 6. - 9. 7.(přihláška: duchovniobnova@seznam.cz); 14-17 let: 16. - 19. 7. (přihláška: duchovniobnova@seznam.cz); od 18 let: 8. - 12. 8. (přihláška: dokromeriz@gmail.com).

 

Pro nemocné a ty, kdo o ně pečují

Pán Ježíš se s láskou skláněl k nemocným. I dnes chce, skrze službu církve, dávat nemocným naději, povzbuzení a pomoc. Kdo máte ve své rodině nebo v blízkém okolí nemocné, nabídněte jim přijetí svátostí. Pozvěte kněze nebo využijte služby akolytů, kteří mohou vašim nemocným přinést svaté přijímání.

Kontakt na kněze: P. Josef Lambor (731 402 093), P. Pavel Lev Eliáš (731 626 561), P. Jiří Orság (603 710 651), farní e-mail: fakromeriz-smo@ado.cz. Svaté přijímání mohou přinést ve farnosti sv. Mořice: Vít Pořízek (736 522 846, porizekvit@seznam.cz), Ing. Antonín Souček (605 971 204, soucek@vukrom.cz), Jan Souček (732 565 282, soucek.jan@gmail.com), Mgr. Josef Pořízek (731 626 536, josef.porizek@centrum.cz), Mgr. Petr Šiška (724 871 840, petr.siska@coptkm.cz), Ing. Josef Zvoníček (608 887 070, zvondic@seznam.cz), Michal Řezáč (739 380 937, michal.rezac78@seznam.cz). Ve farnosti Hradisko: Ing. Petr Váňa (739 914 797, vana.peta@gmail.com), Josef Škabraha (773 196 690, skabrahajosef@seznam.cz), Josef Pavlík (606 826 802).

Duchovní služba v Kroměřížské nemocnici

Pokud máte nemocné v Kroměřížské nemocnici nebo tam mají nastoupit, obraťte se na sestru Pavlu, která může přinést svaté přijímání nebo zprostředkovat službu kněze. Kontakt: sestra Pavla Martínková, Milosrdná sestra sv. Vincence de Paul (731 604 430 nebo pavla@vincentky.cz).

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES