TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník II. / č. 27         Slavnost SV. CYRILA A METODĚJE          5. 7. 2015


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
 
„Slyšte Slovo, od Boha přišlo, slovo, jež krmí lidské duše, slovo, jež sílí srdce i rozum, slovo to, jež vede k poznání Boha“

(Předzpěv k slovanskému překladu čtyř evangelií od sv. Cyrila)

Kéž je slovo Boží světlem a silou na naší životní cestě.


Tyto ohlášky jsou na celý měsíc červenec. Pokud dojde ke změně některé bohoslužby, bude to oznámeno v kostele a vyvěšeno na vývěsce i na internetových stránkách naší farnosti.

VELEHRAD 2015

  • Neděle 5. července – NÁRODNÍ POUŤ. Slavnostní poutní mše svatá v 10.30 hod. na nádvoří před bazilikou je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Praha.
  • Neděle 12. července – MALÁ POUŤ. Mše sv. v bazilice: 7.30, 10.00 a 15.00 hod. Více na farnostvelehrad.cz , www.velehradinfo.cz .

V neděli 21. června jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali ve farnosti sv. Mořice 14.980,- Kč a dar 5.000,- Kč, ve farnosti Hradisko 3.496,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

POŘAD BOHOSLUŽEB

Během prázdnin v měsíci červenci a srpnu nebude ve středu mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele. Ostatní bohoslužby zůstávají beze změny.

Neděle – den Páně je základ a jádro celého liturgického roku. (Sacrosanctum Concilium, čl 106). S vděčností přicházejme slavit nedělní mši svatou, a to i když jsme na cestách během prázdnin a dovolených.

Významné svátky a památky během měsíce července:

Sobota 11. 7. – svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.

Úterý 14. 7. – blah. Hroznaty, mučedníka

Středa 15. 7. – památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

Čtvrtek 16. 7. – Panny Marie Karmelské

Pátek 17. 7. – blah. Česlava a sv. Hyacinta, kněží

Středa 22. 7. – památka sv. Marie Magdaleny

Čtvrtek 23. 7. – svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

Sobota 25. 7. – svátek sv. Jakuba, apoštola

Neděle 26. 7. – památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů P. Marie

Pondělí 27. 7. – památka sv. Gorazda a druhů

Středa 29. 7. – památka sv. Marty

Pátek 31. 7. – památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

 

Adorace

  • Kostel Všech svatých v Hradisku – neděle 5. července od 14.00 do 15.00 hod.
  • Kaple sv. Kříže - neděle 12. července – celodenní výstav Nejsvětější svátosti
  • Kostel sv. Mořice (kaple P. Marie Bolestné) – v neděli 5. července adorace nebude. Následující neděle v měsíci červenci budou adorace od 19.00 – 20.00 hod.

Jáhenské svěcení

V sobotu 11. července 2015 při mši svaté v 9.30 hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci přijmou z rukou olomouckého světícího biskupa Mons. Josefa Hrdličky jáhenské svěcení tři kandidáti: Mgr. Jiří Luňák (*1983) z farnosti Polešovice, Bc. Tomasz Żurek (*1985) z farnosti Przyborów, Polsko a Jan Berka (*1991) z farnosti Přerov-Předmostí. Provázejme je svými modlitbami.

NABÍDKA POUTÍ, EXERCICIÍ, SETKÁNÍ:

250. výročí posvěcení kostela ve Štípě

Slavnostní mše svatá 6. července v 10.30 hod.. Celebruje J. E. arcibiskup Giuseppe Leanza, apoštolský nuncius pro ČR.

Centrum pro rodinu Kroměříž, Stojanovo nám. 4/9,

TÝDEN LETNÍCH AKTIVIT pro děti školního věku. V centru pro rodinu od 7. 7. do 10. 7. (8.30 – 15.30 hod.). Více na www.cpr-kromeriz.cz.

Centrum pro rodinný život Olomouc

Termín: 19. 7. – 25. 7. Určen pro všechny matky, které z různých důvodů vychovávají své děti samy. Přijet mohou i maminky samy, bez dětí (děti jsou na táboře, nebo jsou už velké).  Setkání je rozdělené do dvou částí, vzdělávací a rekreační.

Termín: 10. 8. – 17. 8. Program je individuální i společný. Zahrnuje výlety do přírody, volnočasové aktivity pro děti i pro seniory, duchovní program, apod. Více na www.rodinnyzivot.cz.

Příměstský tábor vincentek pro děti ve věku 6 – 14 let

Termín: 20. 7. – 24. 7. (7.30 – 16.00 hod.) v klášteře vincentek, Kroměříž, Malý Val 1553. Výlety, hry, soutěže, duchovní téma. Více na www.vincentky.cz.

Aktivní exercicie. Netradiční duchovní obnova pro dívky ve věku 11 – 16 let

Termín: 3. 8. – 7. 8. v klášteře sester vincentek, Kroměříž, Malý Val 1553. Více na www.vincentky.cz.

Duchovní obnova u sester karmelitánek pro dívky od 17 do 30 let

Termín: 27. 7. – 31. 7. v klášteře ve Štípě u Zlína, Mariánské nám. 56. Kontakt: 577 914 262, e-mail: karmel@volny.cz

Duchovní obnovy u sester sv. Kříže, Kroměříž, Koperníkova ul.

  • „S křížovkami na cestách.“ Termín: 20. 7. – 25. 7. v Kájově. Pro děvčata od 18 let.

„Přátelství je tvůj dar.“ Letní duchovní obnova pro dívky od 10 do 13 let. Termín: 4. 8. – 7. 8. v klášteře v Kroměříži. Více na www.klaster-km.cz .

25. ročník AKADEMICKÝCH TÝDNŮ

Termín 24. 7. – 1. 8. v Novém Městě n. Metují – Pavlátova louka. Řada přednášek a setkání se zajímavými osobnostmi. Kompletní a aktuální informace na webu: www.akademicketydny.info

Salesiánský Velehrad

Oslavy 200. výročí narození Dona Boska vyvrcholí v ČR o víkendu 7. – 9. srpna 2015 na Velehradě. Můžete se připojit ke společnému putování na Velehrad na kole nebo pěšky. Více o programu na Velehradě a společném putování na www.sdb.cz/200

XXXV. pěší pouť z Krakova do Čenstochové

Termín: 5. 8 – 12. 8. Česká skupina se připojuje k polským poutníkům. Přihlášky do 20. 7. 2015. Více na www.kyjov.dekanat.cz


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2015 

Odhlásit TRIO EXPRES