TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník III. / č. 27          14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ          3. 7. 2016


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

Začalo období prázdnin a dovolených. Liturgický kalendář pokračuje podobně jako během školního roku: obrací naši pozornost k Bohu a ke společenství svatých. Ve dnech práce i odpočinku, ve chvílích, kdy zakoušíme samotu nebo naopak radost ze společenství, mějme na mysli to, oč prosíme o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje: „Bože dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství a řídíme se jím ve svém životě.“

P. Josef

 

SVÁTKY V TÝDNU:

Pondělí 4. července – sv. Prokopa, opata

Úterý 5. července – Slavnost SV. CYRILA, mnicha, a METODĚJE, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a arcidiecéze olomoucké

Příští neděle je 15. neděle v liturgickém mezidobí.

 

ADORACE

·         Neděle 3. července – celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ulici (8.30–17.00 hod.), kostel sv. Mořice v 19.00 hod., kostel Všech svatých v Hradisku 14.00–15.00 hod.,

·         Neděle 10. července - kostel sv. Mořice v 19.00 hod.

 

ZMĚNA BOHOSLUŽEB

Během prázdnin v měsíci červenci a srpnu nebude ve středu mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele. Ostatní bohoslužby zůstávají beze změny.

V kapli sv. Vincence na Malém Valu bude mše svatá 5. a 6. 7. v 7.00 hod.

 

Bohoslužby v úterý 5. července:

·         7.00 hod. – kaple sv. Vincence, Malý Val

·         7.30 hod. – kaple sv. Kříže, Koperníkova ul.

·         9.15 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku

·         16.30 hod. – POUTNÍ MŠE SVATÁ v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži.

V kostele sv. Mořice mše svatá nebude.

 

VELEHRAD 2016

Pondělí 4. července – celodenní bohatý program pro děti i dospělé, v 19.30 hod. Večer lidí dobré vůle (koncert), 21.00­–23.00 adorace v bazilice, 23.00 mše svatá.

Úterý 5. července – Národní pouť ke cti sv. Cyrila a Metoděje. Slavnostní mše svatá v 10.30 hod. na nádvoří před bazilikou. Hlavní celebrant: Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita moravský. Kazatel: Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský.

Slavnostní poutní mše je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Praha.

Příležitost ke svátosti smíření je v bazilice i na nádvoří. Poprvé v historii Velehradu možno projít SVATOU BRANOU MILOSRDENSTVÍ.

Neděle 10. červenceMALÁ POUŤ. Mše sv. v bazilice: 7.30, 10.00 a 15.00 hod. (Více na plakátech a na www.velehrad.eu)

 

NABÍDKY A POZVÁNÍ

Duchovní obnovy u Křížovek

Duchovní obnovy pro dívky v klášteře Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži: 10–13 let: 6.–9.7. (přihláška: duchovniobnova@seznam.cz); 14–17 let: 16.–19. 7. (přihláška: duchovniobnova@seznam.cz); od 18 let: 8.–12. 8.  (přihláška: dokromeriz@gmail.com).

 

Příměstské tábory u sester sv. Vincence

Termíny: 8.–12. 8. 2016, 22.–26. 8. 2016. Více na www.vincentky.cz. Děti je možné přihlásit na jeden z táborů zasláním vyplněné přihlášky na e-mail: damiana@nemomil.cz.

 

Návrat „starší“ dcery do domu marnotratného Otce

Sestry sv. Vincence v Kroměříži srdečně zvou všechny dívky a ženy (18–35 let) na duchovní obnovu s P. Josefem Slezákem v termínu 15.–19.8.2016. Další info a přihlášky na: www.vincentky.cz.

 

Křesťanský camp RAFT pro mládež

Kněží a mladí z Rajnochovic zvou na letní křesťanský camp RAFT. Je určen pro mladé od 16 do 25 let a uskuteční se 7.–12. srpna na Přístavu v Rajnochovicích. Přihlášky přijímá Centrum pro mládež od 2. května. Více informací na plakátku, nebo na internetových stránkách: mladez.ado.cz a na facebooku: raft.krestansky.camp.

 

Prázdninová univerzita Karla IV.

Centrum pro rodinu Kroměříž pořádá pro děti PRÁZDNINOVOU UNIVERZITU KARLA IV. formou příměstského křesťanského tábora. Děti se zábavnou formou připraví na začátek školního roku, zopakují základní učivo daného ročníku, dozví se něco o Karlu IV. a jeho době. I. turnus: 22.–26. srpna 2016 (současná 1. a 2. třída ZŠ), cena 1000 Kč, II. turnus: 29.–31. srpna 2016 (současná 3.–5. třída ZŠ), cena 600 Kč. Program denně od 8 hodin do 16 hodin, dětská mše svatá, učení zábavnou formou, hry, písničky, vyrábění. V ceně tábora je oběd a odpolední svačinka. Počet míst je omezen. Možnost přihlásit se do 8. srpna 2016. Mgr. Markéta Matlochová, tel. 737 619 805, marketamatl@centrum.cz.

 

Duchovní cvičení VIA

Jsou určená pro mladé muže od 17 do 40 let a zaměřená na rozlišování povolání. Termín: 8.–12. 8. 2016 v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Duchovní cvičení povede P. Mgr. Vojtěch Janšta, spirituál Biskupského gymnázia v Ostravě. Informace a přihlášky je možné získat na webové adrese www.knezskyseminar.cz/via/.

 

Pozvání na pouť

Milí farníci, přijměte pozvání na POUŤ STEZKAMI DOLOMITŮ KE SVATÉ BRÁNĚ JIŽNÍHO TYROLSKA DO KATEDRÁLY V BRIXENU. Termín: 3.–10. 9. 2016. Více informací ve farní kanceláři a na vývěsce. Vít Pořízek, 736522846.

Duchovní služba v Kroměřížské nemocnici

Pacienti Kroměřížské nemocnice mohou využít duchovní služby nemocničních kaplanů. Jde o duchovní doprovázení během nemoci, případně i službu pro nejbližší rodinu pacienta; mohou také zprostředkovat službu kněze (zpověď, svaté přijímání, svátost nemocných). Vedle stávajícího nemocničního kaplana pana Pavla Čepa z Apoštolské církve, je nově v této službě sestra Pavla Martínková, Milosrdná sestra sv. Vincence de Paul. Kontakt: 731 604 430 nebo pavla@vincentky.cz

PROSBA

Katoličky – studentky SPgŠ KM – hledají od 9/2016 byt pro 2 osoby v Kroměříži za přijatelnou cenu. Za nabídky děkuje Hrabcová Vendula, vendahrabcova@seznam.cz, tel.: 722 146 807.

Pro nemocné a ty, kdo o ně pečují

Pán Ježíš se s láskou skláněl k nemocným. I dnes chce, skrze službu církve, dávat nemocným naději, povzbuzení a pomoc. Kdo máte ve své rodině nebo v blízkém okolí nemocné, nabídněte jim přijetí svátostí. Pozvěte kněze nebo využijte služby akolytů, kteří mohou vašim nemocným přinést svaté přijímání.

Kontakt na kněze: P. Josef Lambor (731 402 093), P. Pavel Lev Eliáš (731 626 561), P. Jiří Orság (603 710 651), farní e-mail: fakromeriz-smo@ado.cz. Svaté přijímání mohou přinést ve farnosti sv. Mořice: Vít Pořízek (736 522 846, porizekvit@seznam.cz), Ing. Antonín Souček (605 971 204, soucek@vukrom.cz), Jan Souček (732 565 282, soucek.jan@gmail.com), Mgr. Josef Pořízek (731 626 536, josef.porizek@centrum.cz), Mgr. Petr Šiška (724 871 840, petr.siska@coptkm.cz), Ing. Josef Zvoníček (608 887 070, zvondic@seznam.cz), Michal Řezáč (739 380 937, michal.rezac78@seznam.cz). Ve farnosti Hradisko: Ing. Petr Váňa (739 914 797, vana.peta@gmail.com), Josef Škabraha (773 196 690, skabrahajosef@seznam.cz), Josef Pavlík (606 826 802).

Duchovní služba v Kroměřížské nemocnici

Pokud máte nemocné v Kroměřížské nemocnici nebo tam mají nastoupit, obraťte se na sestru Pavlu, která může přinést svaté přijímání nebo zprostředkovat službu kněze. Kontakt: sestra Pavla Martínková, Milosrdná sestra sv. Vincence de Paul (731 604 430 nebo pavla@vincentky.cz).

Copyright © 2016

Odhlásit TRIO EXPRES