TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník IV. / č. 27

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

27. 8. 2017


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Sestry a bratři, měsíc září je spojen se začátkem školního roku, budeme slavit pouť ke cti sv. Mořice, uskuteční se děkanátní setkání pro děti, které navštěvuji hodiny náboženství, a mladí připravují evangelizační festival na Velkém náměstí. To vše bych rád především svěřil do vašich modliteb. Také očekávám, že rádi „přiložíte ruku k dílu“ tam, kde bude potřeba.

P. Josef

 

SVÁTKY V TÝDNU

Pondělí 28. 8. – památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

Úterý 29. 8. památka Umučení sv. Jana Křtitele

 

Pozvání pro rodiny s dětmi – neděle 3. září

Na mši svatou v kostele sv. Mořice v 10.15 hodzveme zvláště rodiny s dětmi. Mše svatá bude obětována za děti, školní mládež, studenty, rodiče, učitele a vychovatele. Také v kostele Všech svatých v Hradisku budeme při mši svaté v 9.15 hod. vyprošovat dětem Boží požehnání do nového školního roku. Děti, přineste si k požehnání aktovky, školní brašny, atd.

 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

V pondělí 4. září bude na zahájení nového školního roku na církevních školách pro žáky, studenty i rodiče mše svatá v našem kostele svatého Mořice v 9.30 hod. Hlavním celebrantem bude arcibiskup Mons. Jan Graubner.

 

Adorace

Neděle 27. srpna – kostel sv. Mořice 19.00 – 20.00 hod.

Čtvrtek 31. srpna – farní kostel v Hradisku 18.15 – 19.00 hod.

Pátek 1. září – celodenní adorace v kapli sv. Vincence (7.00 -16.00 hod.), kaple sv. Kříže od 19.30 hod.

Neděle 3. září – kostel Všech svatých v Hradisku odpoledne od 14.30 hod., kostel sv. Mořice 19.00 – 20.00 hod., celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže NEBUDE (přeložena na následující neděli 10. září)

 

Příležitost ke svátosti smíření:

čtvrtek před prvním pátkem (31. 8.) – kostel Panny Marie od 9.00 do 11.00 hod., farní kostel v Hradisku 18.15 – 19.00 hod.

na první pátek v měsíci (1. 9.) – kostel sv. Mořice od 15.00 do 17.00 hod. Doporučujeme zvláště dětem, aby na začátku školního roku přišly ke svaté zpovědi.

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek 7. září dopoledne navštíví kněz nemocné v obcích farnosti Hradisko.

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Na Církevní ZŠ v Kroměříži je pravidelná výuka náboženství. Dětem, které navštěvují státní školy, nabízíme výuku na faře u kostela Panny Marie:

Rozvrh hodin na faře:

1. třída – úterý (15.00 – 15.45 hod.)

2. třída – úterý (16.00 – 16.45 hod.)

3. třída – středa (15.15 – 16.00 hod.)

4., 5. třída – čtvrtek (15.00 – 15.45 hod.)

6. – 9. třída – středa (16.30 – 17.15 hod.)

Náboženství začne v týdnu od pondělí 18. 9. 2017.

Výuka náboženství na ZŠ v Bezměrově začne ve středu 13. září: ve 12.00 hod. 1. – 3. třída, ve 12.45 hod. 4. třída.

Studenti středních škol se přihlašují na faře u sv. Mořice.

Rodiče, pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí. Přihlášky do náboženství jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři.

 

ADORAČNÍ DNY

středa 20. září – farnost Hradisko

pátek 22. září – farnost sv. Mořice

 

POUTĚ:

čtvrtek 14. září – Povýšení svatého Kříže (titulární slavnost v kapli kláštera Milosrdných sester sv. Kříže na Koperníkově ul.)

neděle 24. září – poutní slavnostní mše sv. ke cti sv. Mořice bude v 15.00 hod.

středa 27. září – sv. Vincence z Paula (titulární slavnost v kapli kláštera Milosrdných sester sv. Vincence na Malém Valu)

čtvrtek 28. září – Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi

 

POUŤ A FLORBAL PRO MINISTRANTY

V sobotu 9. září 2017 se v Uherském Brodě uskuteční MINISTRANTSKÁ POUŤ OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE (zahájení v 9.00 hod. před uherskobrodským klášterním kostelem, mše sv. v 10.00 hod. ve farním kostele, ukončení celodenního programu okolo 17.00 hod.). Na tuto pouť jsou srdečně zváni i rodiče a sourozenci ministrantů.

Ve čtvrtek 28. září v Olomouci jsou ministranti zváni na FLORBALOVÝ TURNAJ O POHÁR SV. VÁCLAVA (zahájení mší sv. v katedrále v 9.30 hod., program plánován do 18.00 hod.). Přihlášky (do pol. září) a více informací na webu www.ministranti.info.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ

Po prázdninové přestávce opět zveme všechny seniory do Děkanátního centra pro rodinu v Kroměříži na Stojanově nám. za kostelem sv. Mořice na setkání s duchovním tématem „PRVNÍ ČESKÁ SVĚTICE - SV. LUDMILA, modlitbou, posezením u kávy nebo čaje. První setkání bude ve čtvrtek 14. září 2017 od 14.30 hod. Milí farníci, prosíme, nabídněte toto setkání i ve svém okolí. Těšíme se na všechny v seniorském věku!

 

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ Z NÁBOŽENSTVÍ

Na začátku letošního školního roku zveme všechny děti od 2. do 9. třídy přihlášené do náboženství na společné setkání dětí z celého děkanátu. Uskuteční se v Kroměříži v pátek 15. září 2017 od 9.00 hod, konec je plánován na 14.45 hod. Protože je potřeba zařídit dopravu, občerstvení i upravit podle počtu dětí program, prosíme rodiče, aby nahlásili účast dítěte svému knězi nebo katechetce do neděle 3. září. Děti z CZŠ a primy AG jsou již přihlášeny. Úhrada nákladů je v ceně 50,- Kč na účastníka, u více sourozenců přispívá farnost po dohodě s knězem.

Kdo z rodičů/prarodičů, plnoletých sourozenců či známých je ochoten 15. září pomoci na různých stanovištích, ať se přihlásí u svého kněze, každá pomoc je vítaná.

Na společné setkání se těší katecheté děkanátu Kroměříž

 

HOŘÍCÍ NÁMĚSTÍ

na Velkém náměstí v Kroměříži to opět zahoří! Letošní open air festival Burning Square (Hořící náměstí) pořádáme v sobotu 16. září 2017 od 15.00 hod. Naším cílem je ukázat lidem Boží lásku - křesťanské hodnoty a víru jako životní styl, spojit se za tímto cílem s celou farností a konečně - modlit se za naše město!

Srdečně Vás zveme nejen k účasti, ale také k podpoře tohoto díla - především modlitbou. Budeme vděční také za pomoc s přípravami, realizací a financováním festivalu! Vážíme si každé Vaší pomoci a radujeme se z toho, že toto dílo můžeme tvořit společně! Více také na www.igniteprojekt.cz/bs. Děkujeme!

Mladí z projektu Ignite

 

DVOŘÁKOVA PRAHA

Tento mezinárodní hudební festival vstupuje do míst spjatých se životem Antonína Dvořáka. Festivalová ouvertura se uskuteční v neděli 3. září 2017 v Kroměříži. Část programu v našem městě bude volně přístupná. Jedná se o Duchovní zastavení a malý varhanní koncert, a to ve 12.45 hod. v našem kostele sv. Mořice. Jste srdečně zváni.

 

VLAKOVÁ POUŤ DO LURD

CK Aleš Kučera – Zlín pořádá při příležitosti 110. výročí od druhé české vlakové pouti do Lurd vlakovou pouť do Lurd v termínu 5. 9. – 12. 9. 2017. Cena 17 990 Kč. Doprovází o. arcibiskup Jan Graubner. Bližší informace: www.poutdolurd.cz, e-mail: info@ck-kucera.cz, tel. 777 212 175. Cena je 17 490 Kč. Na tuto vlakovou pouť se doposud přihlásilo 420 poutníků. Cestovní kancelář se rozhodla udělat ještě zvýhodněnou nabídku, a to tak, že při podpisu smlouvy uhradí poutník 8 000 Kč, a zbytek peněz v měsíčních splátkách po 1000 Kč.

 

PUTOVÁNÍ SOCHY PANNY MARIE FATIMSKÉ

ARCIDIECÉZI OLOMOUCKÉ (více na www.fatima2017.cz)

Neděle 24. 9. 2017 – Olomouc - KATEDRÁLA SV. VÁCLAVA

Pondělí 25. 9. 2017 - Olomouc - SVATÝ KOPEČEK

Úterý 26. 9. 2017 – VELEHRAD

Sobota 30. 9. 2017 - SVATÝ HOSTÝN

 

KONTEJNER PRO HAITI – do 30. 9. 2017

Na podzim bude vypraven 14 tunový kontejner s materiální pomocí. Chcete se zapojit? Můžete tak učinit v Charitě Kroměříž - Velké náměstí 39, každou středu - pouze po telefonické dohodě - od 7.00 do 14.00 h. Aktuálně jsou přijímány sportovní potřeby a školní pomůcky pro děti. Kontaktní osoba: Milan Jelínek tel.: 733 741 450; Anna Valachová tel.: 731 104 267. Více na: www.haiti.cz. Do sbírky je možné přispět i finančně na účet: 43-9935450227/0100 nebo modlitbou. DĚKUJEME!

 

 


(Podobu prázdnin budou modlitby na farní pastorační úmysl publikovány na webu farnosti zde: http://www.svmoric.net/content/category/1/79/1/ )

 

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES