TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník II. / č. 28         19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ          9. 8. 2015


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.
 

Příprava na Národní eucharistický kongres 2015

Národní eucharistický kongres (NEK) vyvrcholí v Brně ve dnech 15. – 17. října 2015. Slavnostní bohoslužba na náměstí Svobody bude slavena v sobotu 17. října od 10.30 hod. Pořadatelé vyzývají všechny zájemce, aby si již nyní objednávali prostřednictvím webu www.nek2015.cz vstupenky na kongres. Vstupenky je vhodné objednávat vždy za celou farnost nebo komunitu. Objednávky se nebudou potvrzovat bezprostředně po přijetí, ale v druhé polovině září budou všem zaslány detailní organizační pokyny.

 
Milí farníci, ve farní kanceláři i v sakristii našich kostelů jsou přihlašovací archy na tuto jedinečnou slavnost. Přihlaste se co nejdříve, abychom mohli za celou farnost objednat zavčas vstupenky i autobus.


Tyto ohlášky jsou na celý měsíc srpen. Pokud dojde ke změně některé bohoslužby, bude to oznámeno v kostele a vyvěšeno na vývěsce i na internetových stránkách naší farnosti.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

Farnost sv. Mořice: Během prázdnin v měsíci srpnu nebude ve středu mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele. Ostatní bohoslužby zůstávají beze změny.

Farnost Hradisko: Ve čtvrtek 13. srpna nebude večerní mše svatá.

Sbírka na potřeby farnosti bude v neděli 16. srpna.

Bohoslužby o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie

Pátek 14. srpna:

19.00 hod. – kostel Všech svatých v Hradisku (vigilie)

Sobota 15. srpna:

  9.00 hod. – kostel sv. Mořice

11.30 hod. – kaple Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ul.

16.30 hod. – kostel sv. Cyrila a Metoděje, Psychiatrická nemocnice

18.00 hod. – kaple sv. Vincence, Malý Val

 

Ve farnosti sv. Mořice jsou ještě volné úmysly mší svatých v měsíci srpnu a září. Intence se zapisují v sakristii nebo ve farní kanceláři.

 

Významné svátky a památky během měsíce srpna:

Neděle 9. 8. – sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

Pondělí 10. 8. – svátek sv. Vavřince, mučedníka

Úterý 11. 8. – památka sv. Kláry, panny

Středa 12. 8. – sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice

Pátek 14. 8. – památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

Sobota 15. 8. – slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Doporučený svátek – věřícím se doporučuje toho dne účastnit se mše sv.

Čtvrtek 20. 8. – památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

Pátek 21. 8. – památka sv. Pia X., papeže

Sobota 22. 8. – památka Panny Marie Královny

Pondělí 24. 8. – svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Úterý 25. 8. – sv. Josefa Kalasanského, kněze

Čtvrtek 27. 8. – památka sv. Moniky

Pátek 28. 8. – památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

Sobota 29. 8. – památka Umučení sv. Jana Křtitele

 

Z kalendáře v našich farnostech:

15. srpna 1768 byl konsekrován filiální kostel sv. Jana Křtitele. Liturgickou oslavu Výročí posvěcení kostela prožijeme při mši svaté v neděli 16. srpna v 18.00  hod.

 

Adorace

Kostel sv. Mořice (kaple P. Marie Bolestné) – každou neděli v měsíci srpnu budou adorace od 19.00 – 20.00 hod.

 

Pozvání na pouti:

Neděle 16. srpna – Pouť ve farním kostele Panny Marie v Kroměříži

                        Mše sv. v 8.00, 9.15 a v 15.00 hod.

Neděle 16. srpna – Hlavní pouť na Svatém Hostýně

                        Mši svatou v 10.15 hod. bude sloužit arcibiskup Mons. Jan Graubner.

Sobota 29. srpna – Arcidiecézní pouť rodin, dětská pouť na konci prázdnin

a pouť pedagogů na Svatém Hostýně

Přijďte společně poděkovat Matce Boží za její ochranu a pomoc v době

prázdnin a vyprosit si potřebné milosti pro nadcházející školní rok.

Program pouti najdete na www.rodinnyzivot.cz a na plakátě.

 

Centrum pro rodinu Kroměříž, Stojanovo nám. 4/9

Pro zájem o kurz šití – ,,Tvořivá šicí kavárna“, bude probíhat nadále v měsíci srpnu ve čtvrtky, a to 13., 20. a 27. srpna od 9.30 – 13.00 hod., příspěvek 80 Kč. Zájemci se také mohou přihlásit na sobotu 22. 8. od 9.30 – 15.00 hod., příspěvek 160,- Kč. Svou účast je třeba nahlásit předem a dohodnout potřebný materiál. Kurz vede Helena Župková tel. 736 522 814, cpr-kromeriz@seznam.cz.

Centrum pro rodinu Kroměříž srdečně zve rodiny na pouť rodin a učitelů v sobotu 29. 8. 2015 na Sv. Hostýn. V 10.15 hod. poutní mše svatá na venkovním pódiu. Děkanátní centra pro rodinu pro Vás připravují jako každoročně program ,,Cesta pro rodiny“ – stanoviště plná her a soutěží budou tentokrát zaměřena na skutky milosrdenství. Začátek na schodišti před bazilikou, dále na louce za pódiem. Zmrzlina a odměny pro děti zajištěny.

Více informací na www.cpr-kromeriz.cz

 

V sobotu 29. srpna slaví náš arcibiskup Jan 67. narozeniny. Pamatujme na něj ve svých modlitbách.

 

PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ

Rodiče, pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí. Na církevních školách je pravidelná výuka náboženství. Děti, které navštěvují státní školy, se mohou přihlásit do náboženství na faře. Výuku zajišťujeme v součinnosti s farností Panny Marie. Studenti státního gymnázia i dalších středních škol se přihlašují na faře u sv. Mořice. Přihlášky do náboženství jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři. Odevzdejte je na faru nejlépe ještě během prázdnin, aby výuka mohla začít na začátku školního roku. Děti, které chodí do ZŠ v Bezměrově, se přihlašují přímo ve škole.

 

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

19. září budou v kostele Panny Marie v Kroměříži přijímat svátost biřmování ti, kteří se po celý rok připravují. Biřmovanci z obou našich farností jsou společně se svými kmotry srdečně zváni na mši svatou v pondělí 31. srpna v 17.00 hod. v kostele sv. Mořice. Je velmi potřebné, aby celé společenství farnosti je doprovázelo modlitbou. Prosme společně přede mší svatou, tak, jak se modlíváme za Národní eucharistický kongres. Následující modlitbu vyslovujme také v osobní modlitbě a při společné modlitbě v rodinách.

Duchu svatý,

Tebe nám poslal Ježíš Kristus jako dar věčného Otce k našemu posvěcení a posile v křesťanském životě. Tvá milost chrání a provází celou církev i naši farnost. Uděl své dary i našim biřmovancům, aby se dovedli více rozhodnout pro Krista a chtěli pomáhat budovat a šířit jeho království.

Panno Maria,

vypros nám všem, abychom se stali podle tvého vzoru učenlivými žáky ve škole Ducha svatého a dovedli svou víru vyznávat slovem i životem.  Amen.


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2015 

Odhlásit TRIO EXPRES