TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK

Ročník IV. / č. 28

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

3. 9. 2017


Pokud se Vám e-mail nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Sestry a bratři, v tomto týdnu chceme ve společné modlitbě prosit zvláště za naše ministranty. Chci poděkovat rodičům, kteří dávají příležitost klukům a podporují je v této službě u oltáře. Dříve než začnou pravidelné schůzky, koná se v sobotu 9. září v Uherském Brodě pouť, na kterou jsou zváni ministranti z celé arcidiecéze. (Podrobnosti jsou na vývěsce). Ministranty mohou doprovodit rodiče i sourozenci. Prosím rodiče a ty, kdo by chtěli pomoci s dopravou do Uherského Brodu, aby se se mnou spojili. Kéž je pouť pro ministranty povzbuzením k radostné službě Pánu Ježíši.

P. Josef

 

Brožurka pro děti

Děti dnes na konci mše svaté dostávají sešitek, který je bude provázet po celý školní rok. Nese název „Ježíš v nedělních evangeliích.“ Ke každé stránce, a tím k nedělnímu evangeliu, se váže příběh ze života dvou prvňáčků, Jonáše a Johanky. Děti tak mohou poznávat, že Písmo svaté souvisí s tím, co denně prožíváme. Rodiče, vyzvedněte si sešit s těmito příběhy u kněze. Najdete jej také na stránkách centra pro katechezi www.katechetiolomouc.cz. Především si udělejte čas každý týden si text pro danou neděli s dětmi přečíst a trochu si o něm popovídat. Stránka v sešitku, kterou si děti vymalují a doplní samolepkou, obsahuje myšlenku pro zapamatování.

 

SVÁTKY V TÝDNU

Úterý 5. září – sv. Terezie z Kalkaty, řeholnice

Pátek 8. září – svátek Narození Panny Marie

 

Příští neděle je 23. v liturgickém mezidobí.

 

Úmysly mší svatých na poslední čtvrtletí tohoto roku se zapisují v sakristii a ve farní kanceláři.

 

Jednání členů farní rady farnosti Hradisko se koná v pondělí 4. září v 19.00 hod. na faře.

 

PŘÍPRAVA BIŘMOVANCŮ

Všichni, kdo jste se ve farnosti sv. Mořice a farnosti Hradisko přihlásili k přípravě na svátost biřmování, přijďte na úvodní setkání v pátek 8. září v 18.00 hod. do Děkanátního centra pro rodinu (za kostelem sv. Mořice). Na tomto setkání dostanete informace o průběhu přípravy. Kdo z vážného důvodu nemůže v tomto termínu přijít, kontaktujte děkana P. Josefa.

 

Adorace

Neděle 3. září – kostel Všech svatých v Hradisku odpoledne od 14.30 do 15.00 hod., kostel sv. Mořice od 19.00 do 20.00 hod., celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže NEBUDE (přeložena na následující neděli 10. září)

Neděle 10. září – kostel sv. Mořice 19.00 – 20.00 hod., celodenní adorace v kapli Povýšení sv. Kříže na Koperníkově ul. (8.30 – 17.00 hod.)

 

Návštěva nemocných ve farnosti Hradisko

Ve čtvrtek 7. září dopoledne navštíví kněz nemocné v obcích farnosti Hradisko.

 

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU BOHOSLUŽEB

Končí prázdninový pořad bohoslužeb a začíná pořad obvyklý ve školním roce. V kostele sv. Jana Křtitele bude každou středu tzv. „studentská“ mše svatá v 18.00 hod. Jinak je pořad bohoslužeb v obou farnostech (ve farnosti sv. Mořice i v Hradisku) beze změny.

 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

V pondělí 4. září bude na zahájení nového školního roku na církevních školách pro žáky, studenty i rodiče mše svatá v našem kostele svatého Mořice v 9.30 hod. Hlavním celebrantem bude arcibiskup Mons. Jan Graubner.

 

Společenství mužů ve farnosti Hradisko

Muži, přijměte pozvání na společenství ve středu 6. září v 19.00 hod. u pana Konečného. Na setkání s Vámi se těší Petr Váňa.

 

POŽEHNÁNÍ KAPLIČKY SV. HUBERTA V HRADISKU

Honební společenstvo Hradisko–Postoupky a Myslivecké sdružení Postoupky-Hradisko srdečně zvou v neděli 10. září na požehnání kapličky ke cti a chvále sv. Huberta v Hradisku. Zahájení v 9.15 hod. bohoslužbou v kostele v Hradisku, požehnání kapličky v 10.30 hod. s následným občerstvením pro všechny v hospodě v Hradisku. Více na plakátku.

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Na Církevní ZŠ v Kroměříži je pravidelná výuka náboženství. Dětem, které navštěvují státní školy, nabízíme výuku na faře u kostela Panny Marie:

Rozvrh hodin na faře:

1. třída – úterý (15.00 – 15.45 hod.)

2. třída – úterý (16.00 – 16.45 hod.)

3. třída – středa (15.15 – 16.00 hod.)

4., 5. třída – čtvrtek (15.00 – 15.45 hod.)

6. – 9. třída – středa (16.30 – 17.15 hod.)

Náboženství začne v týdnu od pondělí 18. 9. 2017.

Výuka náboženství na ZŠ v Bezměrově začne ve středu 13. září: ve 12.00 hod. 1. – 3. třída, ve 12.45 hod. 4. třída.

Studenti středních škol se přihlašují na faře u sv. Mořice.

Rodiče, pamatujte na závazek křesťanské výchovy svých dětí. Přihlášky do náboženství jsou v kostele, v sakristii i ve farní kanceláři.

 

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ Z NÁBOŽENSTVÍ

Na začátku letošního školního roku zveme všechny děti od 2. do 9. třídy přihlášené do náboženství na společné setkání dětí z celého děkanátu. Uskuteční se v Kroměříži v pátek 15. září 2017 od 9.00 hod, konec je plánován na 14.45 hod.

S ohledem na program, dopravu a občerstvení, které se odvíjí od počtu dětí, prosíme rodiče, aby nahlásili účast dítěte svému knězi nebo katechetce do dnešní neděle 3. září. Děti z CZŠ a primy AG jsou již přihlášeny. Úhrada nákladů je v ceně 50,- Kč na účastníka, u více sourozenců přispívá farnost po dohodě s knězem.

Kdo z rodičů/prarodičů, plnoletých sourozenců či známých je ochoten 15. září pomoci na různých stanovištích, ať se přihlásí u svého kněze, každá pomoc je vítaná.

Srdečně zvou a na společné setkání se těší katecheté děkanátu Kroměříž

 

HOŘÍCÍ NÁMĚSTÍ

Milí farníci, děkujeme za vaši dosavadní podporu festivalu Hořící náměstí. Zveme vás co nejsrdečněji také k účasti na tomto festivalu (16. 9. od 15 hodin na Velkém náměstí), protože toto odpoledne rádi strávíme i s vámi.

Prosíme vás ale ještě o malou pomoc. První možností pomoci je napečení buchet, které dodají sílu stovce dobrovolníků, kteří budou od rána festival chystat. Buchty můžete přinést v pátek 15. 9. mezi 16.00 a 17.00 hod. na vikárku (prostřední vchod) nebo v sobotu 16. 9. mezi 7.00 a 10.00 hod. na Velké náměstí.

Druhou nabídkou je účast na adoraci za tento festival, která bude probíhat od 15 do 20 hodin v Křestní kapli kostela sv. Mořice. Můžete se zapisovat do rozpisu půlhodinových služeb u bočního vchodu do kostela sv. Mořice.

Těšíme se na vaši účast a předem děkujeme za každou pomoc.

Organizátoři festivalu Hořící náměstí (igniteprojekt.cz/bs)

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na Malém Valu

Nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence de Paul na Malém Valu srdečně zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v úterý 26. září 2017 od 9.00 do 16.00. Prohlídky s výkladem budou probíhat každou celou hodinu. Těšíme se na vás!

 

PUTOVÁNÍ SOCHY PANNY MARIE FATIMSKÉ

ARCIDIECÉZI OLOMOUCKÉ (více na www.fatima2017.cz)

Neděle 24. 9. 2017 – Olomouc - KATEDRÁLA SV. VÁCLAVA

Pondělí 25. 9. 2017 - Olomouc - SVATÝ KOPEČEK

Úterý 26. 9. 2017 – VELEHRAD

Sobota 30. 9. 2017 - SVATÝ HOSTÝN

 

SYMPOZIUM O FATIMĚ

teologicko-pastorální sympozium bude zahájeno ve středu 4. října 2017 v Hradci Králové v Novém Adalbertinu a pontifikální mší svatou v 18.30 v katedrále Svatého Ducha na Velkém náměstí. Sympozium bude ve dnech 5. – 7. října pokračovat v Českomoravské Fatimě v Koclířově.

Přihlášky na tel. 731 646 800 nebo e-mailem: recepce@cm-fatima.cz. Více informací na www.fatima2017.cz.

 


(Podobu prázdnin budou modlitby na farní pastorační úmysl publikovány na webu farnosti zde: http://www.svmoric.net/content/category/1/79/1/ )

 

 

Copyright © 2017

Odhlásit TRIO EXPRES