TRIO EXPRES - FARNÍ TÝDENÍK
Ročník I. / č. 29    Svátek Posvěcení lateránské baziliky       9. 11. 2014


Pokud se Vám email nezobrazuje korektně, klikněte ZDE.

 

Lateránská bazilika v Římě je nejstarší papežský kostel a nese titul „Matka a hlava všech kostelů Města (Říma) i celého světa.“ Je zasvěcena přesvatému Spasiteli, sv. Janu Křtiteli a sv. Janu Evangelistovi. Byla postavena v r. 324 (císařem Konstantinem) a později několikrát přestavěna. Svatý Pavel píše v 1. listě Korinťanům „Vy jste Boží stavba“. Tajemství církve je už delší dobu tématem, které rozvíjí Svatý otec v promluvách při generálních audiencích. Přemýšlejme i my, každý z nás, o společenství církve, které máme utvářet ve farnostech, aby celá církev byla nádherným chrámem k Boží oslavě.

P. Josef

 

Minulou neděli jste při sbírce na pomoc trpícím na Blízkém východě, v afrických zemích a na Ukrajině věnovali ve farnosti sv. Mořice 39.600,- Kč, ve farnosti Hradisko 7.052,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať.“

Dnes večer v 19.00 hod. bude adorace v kostele sv. Mořice.

Svátky v týdnu:

Pondělí – památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

Úterý – památka sv. Martina Tourského, biskupa

Středa – památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

Čtvrtek – památka sv. Anežky České, panny

Neděle – 33. v mezidobí. Koná se sbírka na Charitu.

 

Společenství Malé školy modlitby pokračuje v pondělí 10. listopadu v 9.30 hod. s otcem Václavem u sv. Mořice ve společenské místnosti na vikárce.

Tradiční průvod sv. Martina městem se koná v úterý 11. listopadu. Tentokrát zveme rodiče s dětmi, aby se shromáždili v 18.00 hod. na Hanáckém náměstí. Stejně jako v minulých letech doprovodí děti svatého Martina na bílém koni na Velké náměstí. Občerstvení je zajištěno. Je připraven program nejen pro děti. Lampiony vezměte s sebou.

Město Kroměříž se připojuje k iniciativě „Zvon míru.“ 11. listopadu, kdy se slaví Den válečných veteránů, se v 11.00 hod. rozezní i zvony našich kostelů na počest válečných obětí a jako výzva k modlitbě za mír ve světě.

 

Setkání seniorů se koná ve čtvrtek 13. listopadu ve 14.30 hod. v Centru pro rodinu Kroměříž. Srdečně zveme všechny seniory.

 

KONCERT k Roku české hudby

Chrám sv. Mořice v Kroměříži – v sobotu 15. listopadu 2014 v 16.00 hod.

Zazní Missa solemnis in Es (pro sola, sbor a orchestr) od Antonína Vranického a skladby autorů jako jsou F. X. Brixi, A. Rejcha, A. Dvořák a Z. Pololáník.

Účinkují: smíšený pěvecký sbor a orchestr Salve chrámu P. Marie Sněžné Olomouc (dirigent Ladislav Kunc) a smíšený pěvecký sbor Cantus Morkovice (dirigent Vladimír Bleša).

 

Oslava 25. výročí svatořečení sv. Anežky České v Praze

SV. ANEŽKA – 15. 11. 2014

Chceme sv. Anežce poděkovat za svobodu, kterou nám vrátila v roce 1989.

·         10.30 hod. – slavnostní pontifikální mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Celebrant a slavnostní kazatel: Jeho Eminence kardinál Pietro Parolin, vatikánský státní sekretář.

·         12.00 hod. přátelské setkání na Hradčanském náměstí s hudbou, pohoštěním a připomenutím atmosféry listopadu 1989.

Více informací na: www.apha.cz

 

Pozvánky Centra pro rodinu Kroměříž, Stojanovo nám. 4/9, (za kostelem sv. Mořice)

·         ,,BOŽÍ PLÁN S MANŽELSTVÍM“ – teologie těla sv. Jana Pavla II. Přednáška P. Karla Skočovského, Ph.D. v neděli 23. 11. 2014 v 16.00 hod.

Místo konání: Budova fary naproti kostela P. Marie (zpěvárna v 1. poschodí), Riegrovo nám., Kroměříž. Srdečně zveme zájemce všech věkových kategorií, zvláště mladé, kteří přemýšlejí o svátosti manželství, jako o své životní cestě. Příspěvek dobrovolný. Nabízíme možnost hlídání dětí – nutné objednat na tel. 736 522 814 do 20. 11. 2014. (Prosíme dobrovolníky, kteří by měli zájem v průběhu přednášky děti pohlídat ve vedlejší místnosti – herně, aby nás kontaktovali, za což děkujeme.)

·         DÁRKY A DÁREČKY Z PEDIGU 

Přijměte pozvání k dalšímu tvořivě strávenému dni - 22.11.2014 (sobota) v době mezi 9 - 15 hod. v Centru pro rodinu v Kroměříži.

Lektor: Mgr. Vladimíra Kapounková.

Cena: 330 Kč + cena využitého materiálu.

Přihlášky: na tel. 737 377 070 nebo kosikyodvladky@seznam.cz, nejpozději však !!! do 16. listopadu 2014 !!! Počet míst je omezen.

Informace také na plakátcích v předsíni kostelů a na www.cpr-kromeriz.cz, 

 cpr-kromeriz@seznam.cz, tel. 736 522 814

 

Adventní duchovní obnova VIR v kněžském semináři

O víkendu 28. – 30. 11. 2014 se jako každý rok uskuteční v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci adventní duchovní obnova VIR určená pro mladé muže od 17 do 35 let. Obnovu povede P. František A. Dostál, farář v Hustopečích nad Bečvou. Informace a přihlášky je možné získat na www.knezskyseminar.cz/vir.

 

Tee-Pee – program pro mládež v Rajnochovicích

Je určený pro mládež od 14 do 16 let, která má zájem hlouběji poznat základy křesťanství a která chce růst ve vztahu s Kristem v církvi. Celkem 4 víkendy. První víkend se uskuteční v termínu od 21. – 23. listopadu. Přihlášky a další informace jsou k dispozici na www.ado.cz/mladez.

 

 


Farní týdeník vydávají římskokatolické farnosti sv. Mořice v Kroměříži a Všech svatých Hradisko.
E-mail redakce: 
trio@svmoric.net, tel.: 573 338 952, web: www.svmoric.net
Bezplatné zasílání týdeníku v digitální verzi na Váš e-mail si můžete objednat na adrese: newsletter@svmoric.net
PRAVIDELNÁ UZÁVĚRKA: středa do 18.00 hod.

Copyright © 2014 

Odhlásit TRIO EXPRES